Niektorí motoristi kúpia auto na Slovensku, iní sa rozhodnú skúsiť šťastie v zahraničí. Každý spôsob má svoje výhody aj nevýhody, v prípade dovozu zo zahraničia je jasným mínusom okružná cesta po úradoch. Poradíme vám, ako ju zdolať čo najefektívnejšie.

Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

1. Úradný preklad dokladov

Prvá návšteva musí patriť okresnému úradu, no predtým si musí majiteľ vozidla zabezpečiť úradný preklad pôvodných dokladov, keďže úrady akceptujú iba dokumenty v slovenčine a češtine. Ak má doklad niekoľko strán, musia sa nechať preložiť všetky. Týka sa to, napríklad, kúpnej zmluvy, faktúry či protokolu o technickej kontrole. Ide o špeciálnu formu prekladu, ktorý síce robia takmer všetky prekladateľské agentúry, no počítajte so sumou minimálne 20 eur za každú stranu. Jedinou výnimkou sú harmonizované doklady, napríklad, certifikát konformity (COC), ktorý podľa metodického pokynu ministerstva dopravy úradný preklad nevyžadujú. V prípade COC je potrebné predložiť originál, úrad neprijme ani overenú kópiu.

2. Kontrola originality, technická a emisná kontrola

Keďže máloktorá agentúra vystaví úradný preklad na počkanie, je vhodné využiť čas na povinné kontroly. V každom prípade musíte absolvovať kontrolu originality, protokol s výsledkom „spôsobilé“ nesmie byť starší ako 15 dní. Dobrá správa znie, že sa nemusíte podrobiť technickej ani emisnej kontrole, pokiaľ ich má vozidlo platné z krajiny pôvodu. Na základe európskej legislatívy sú totiž členské krajiny EÚ povinné uznávať protokoly z oboch kontrol.

3. Poplatok do Recyklačného fondu

Ešte vlani sa k žiadosti pridávalo aj potvrdenie o zaplatení príspevku do Recyklačného fondu. Ten sa od 1. januára tohto roka neplatí, namiesto toho musíte získať Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla. Pochopiteľne za to niečo zaplatíte, poplatky však nie sú jednotné a odvíjajú sa výrobcu, čiže od automobilovej značky.

iDovoz.sk
Zdroj: iDovoz.sk

Združenie automobilového priemyslu vytvorilo špecializovaný portál iDovoz, ktorý pomocou VIN čísla identifikuje výrobcu a určí výšku poplatku. Presný postup nájdete na tomto portáli v záložke „Ako získať potvrdenie“, ktorú nájdete v dolnej časti obrazovky. Portál umožňuje platiť tromi spôsobmi: platobnou kartou, systémom SporoPay alebo prevodom. Pôvodné predtlačené poštové poukážky Recyklačného fondu sa od 1. februára neprijímajú. Na portáli sa nachádza aj číslo účtu a do riadku „Informácia pre platiteľa“ nezabudnite uviesť VIN číslo, v opačnom prípade sa platba vráti. Keď systém peniaze príjme, vygeneruje potvrdenie, ktoré následne predložíte na inšpektoráte.

4. Okresný úrad

Po vybavení úradného prekladu majiteľ auta musí navštíviť príslušný Okresný úrad, ktorý vydá rozhodnutie o uznaní typového schválenia a osvedčenie o evidencii časť II, čiže papierový doklad formátu A4. Poplatok za tento úkon je 106 eur, je však potrebné počítať s rozdielmi v dokladoch podľa toho, či vozidlo bolo v evidencii. Je dobré vedieť, že v prípade, ak pri návšteve okresného úradu vypíšete nesprávnu žiadosť, máte možnosť sa brániť. „Nesprávne formulovaná žiadosť nie je dôvodom na zamietnutie žiadosti, pretože okresný úrad je povinný napomáhať účastníkovi konania počas celého konania,“ píše sa v metodickom pokyne ministerstva.

Toto budete potrebovať pri návšteve Okresného úradu:

zdroj: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

4. Dopravný inšpektorát

Ďalšia cesta povedie do poisťovne, kde je potrebné uzavrieť povinné zmluvné poistenie. Niektoré inštitúcie majú svoje pobočky priamo pri dopravných inšpektorátoch, v každom prípade ale budete potvrdenie musieť predložiť ako prílohu k žiadosti o zaevidovanie auta.

V tejto súvislosti polícia upozorňuje, že budete potrebovať aj doklad o zaplatení DPH od príslušného daňového úradu. Podľa portálu Európskej komisie je rozdiel, či kupujete nové vozidlo alebo jazdené a rovnako aj v tom, či je kúpené od súkromnej osoby alebo predajcu. Pokiaľ ho kúpite v inom štáte EÚ, daň z pridanej hodnoty platíte len na Slovensku. Odlišný režim platí v prípade jazdeniek. Ak ojazdené vozidlo máte od súkromnej osoby, DPH nikde neplatíte. Akonáhle však ide o vozidlo z autobazáru, platíte DPH v danej krajine, u nás ju už platiť nemusíte. Odporúčame, aby ste si skontrolovali faktúru, či je na nej uvedená aj platba DPH, v opačnom prípade môžete mať problémy so získaním potvrdenia daňového úradu.

Toto budete potrebovať pri návšteve Dopravného inšpektorátu:

zdroj: Auto BILD
Zdroj: Auto BILD

K žiadosti musíte priložiť aj potvrdenie o zaplatení registračného poplatku, ktorý sa odvíja od výkonu motora. Z dopravného inšpektorátu by ďalšia cesta mala viesť na administratívnu technickú a emisnú kontrolu, musíte ich však absolvovať len vtedy, ak ju okresný úrad nariadi. V nasledujúcej infografike uvádzame presnú výšku registračných poplatkov. Gratulujeme, ste na konci cesty po úradoch a vaše auto dovezené zo zahraničia, by malo byť na Slovensku riadne prihlásené.

zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR
Zdroj: Soňa Zverková