Zažívame obdobie, v ktorom sú prudké lokálne búrky bežným javom. A k búrke neodmysliteľne patria blesky, ktoré sú síce fascinujúcim, no zároveň aj strach naháňajúcim fenoménom. Otázka znie, čo hrozí účastníkom cestnej premávky. Odpoveď sa pokúsil dať nemecký autoklub ADAC.

1. Osobné vozidlo

V osobnom aute sú ľudia veľmi dobre chránení. Karoséria totiž funguje ako Faradayova klietka, ktorá bezpečne zvedie energiu blesku do zeme. A to aj za jazdy. Hoci je úder blesku do auta extrémne zriedkavý, jeho úder môže človeka oslepiť a vyľakať, čo by mohlo mať za následok nepredvídateľnú reakciu vodiča. Hoci je auto pre ľudí bezpečné, blesk ho môže mierne poškodiť. V pri skúškach v špecializovaných laboratóriách boli odhalené spálené miesta na laku a blatníkoch.

Zatvorte okná, zatiahnite antény (ak je to možné), v kabíne si zložte ruky do lona a vyhýbajte sa kontaktu s akýmkoľvek kovovým predmetom. Pekne to dokazuje aj pokus známej trojice z relácie TopGear spred niekoľkých rokov.