3. Včasná výmena oleja

Turbodúchadlo.
Zdroj: Nina Pánska

Olej je nevyhnutnou súčasťou fungujúceho motoru. Jeho kvalita je nesmierne dôležitá kvôli tomu, aby boli zaistené čo najlepšie mazacie účinky. Aj v prípade turbodúchadla pomáha olej zmierniť trenie a tým prispieva aj k znižovaniu teploty v ňom. Časom motorový olej stráca svoje požadované vlastnosti a môžu v ňom kolovať nečistoty, čo môže zapríčiniť napríklad zadretie rotora. Ak patríte k vodičom, ktorí bez výčitiek prekračujú odporúčané servisné intervaly, môže sa vám to vypomstiť.

4. Preplach motora pri výmene oleja, plus aditívum

Preplach zbaví motor, ale aj turbodúchadlo usadenín a zabraňuje vzniku karbónu, ktorý sa tvorí hlavne pri vysokej teplote počas jeho prevádzky. Preto je dobré súčasne s výmenou oleja vykonať aj preplach agregátu. Druhým krokom už po naplnení novou náplňou, je pridanie aditíva na zlepšenie mazacích schopností. Pretože pri preplachu sú súčiastky z časti zbavené potrebného mastného filmu na ich povrchu, aditívum podporí schopnosť mazania.

5. Nesprávny chip tuning

Ilustračný obrázok.
Zdroj: Matej Jankovic

Efektivita práce motora, ale aj spotreba paliva, sa dajú pomocou chip tuningu upraviť. Takýto úkon je náročný a mal by ho vykonávať iba kvalifikovaný odborník, v opačnom prípade môže byť znížená životnosť motora, ale aj jeho súčastí. Vysoký podiel paliva znamená zvýšenie teploty výfukových plynov. Tým je logicky vyššia aj teplota v turbodúchadle, v dôsledku čoho je aj viac namáhané a zaťažené. Môže tak dôjsť k jeho úplnému zničeniu a to rozhodne žiaden majiteľ auta nechce.

Mohlo by vás zaujímať: