Mnohí vodiči si aj stále myslia, že naštartovaním motora, kým očistia auto od snehu či ľadu, urýchlia jeho zahriatie. Je to však omyl, ktorý môže vyniesť nielen pokutu a v zahraničí poriadne mastnú, ale urýchliť aj opotrebovanie kritických a teda veľmi drahých častí hnacieho agregátu.

Beží motor na voľnobehu, kým čistíte auto? Určite ho nezahrejete rýchlejšie
Zdroj: Dreamstime

Najrýchlejšie sa motor zahrieva pri záťaži podľa zásady: viac paliva = viac tepla do systému. Pri voľnobehu sa teda motor, benzínový aj naftový, zahrieva pomaly, zvyšuje sa opotrebovanie jeho pohyblivých častí a vzniká aj viac exhalátov. Na premazanie motora stačí iba niekoľko sekúnd, ktoré potrebuje olejové čerpadlo na rozprúdenie obehu oleja. Zahriate motora na prevádzkovú teplotu však vyžaduje oveľa viac času.

To znamená, že už po niekoľkých sekundách môžete pokojne vyraziť na cesty. Zaťažovať motor však neznamená „vytáčať“. Práve naopak. Kým je studený, je potrebné jazdiť na nižších otáčkach, ideálne v dolnej časti optimálneho rozsahu. Z tohto hľadiska by mali byť ostražitejší majitelia dieselových verzií, nakoľko naftové motory sú tepelne veľmi účinné. Inými slovami, väčšinu tepla spotrebujú na efektívny výkon (pohon vozidla) a menej na ohrev. Preto sa zohrievajú pomalšie než benzínové. Dokazuje to aj teplota spalín, ktorá je pri benzínových agregátoch vyššia než pri naftových.

V tejto súvislosti musíme upozorniť, že mimoriadne citlivé na správny postup zohrievania sú agregáty vybavené turbodúchadlom. A vzhľadom na to, že prepĺňaných motorov na cestách pribúda, je veľmi dôležité uvedomiť si zásadný faktor. Vytáčanie ešte nezahriateho prepĺňaného motora do vysokých otáčok môže výrazne skrátiť životnosť citlivých komponentov, ktorých výmena často stojí stovky až tisíce eur.

Pri zohrievaní motora pritom vôbec nemusíte čakať, kým sa teplota motora na ukazovateli na prístrojovej doske dostane na optimálnu hodnotu. Ak ho vôbec máte. V moderných autách totiž ukazovatele teploty oleja či chladiacej kvapaliny takmer úplne zmizli. V motoroch chladených kvapalinou sa totiž obvykle sníma teplota chladiacej kvapaliny, ktorej nábeh sa oproti teplote v piestovej skupine oneskoruje. V praxi v podstate stačí s prejazdenou vzdialenosťou postupne stupňovať zaťaženie motora.

Pokuty u nás a v zahraničí

Zahrievanie motora na mieste je zakázané nielen u nás, ale aj v zahraničí. Náš zákon o premávke vodičovi okrem iného zakazuje „zbytočne ponechať motora stojaceho vozidla v chode“. Spadá sem nielen spomínané zahrievanie motora na voľnobeh, ale, napríklad, aj situácia, keď niekde čakáte na pasažiera. Bloková pokuta je 10 až 30 eur. V Nemecku je znenie zákona rovnaké ako u nás a pokuta je 10 eur.

Iná situácia nastáva v susednom Rakúsku, i keď je znenie príslušného ustanovenia identické ako u nás. Výhovorky, že vďaka bežiacemu motoru sa rýchlejšie vyčistí zahmlené čelné sklo, nezavážia ani omylom. Na to poslúži aj obyčajná mikrovláknová utierka za niekoľko centov. A pokuty sú u našich susedov oveľa vyššie. Rakúski policajti obvykle dávajú blokové pokuty v rozpätí od 75 do 150 eur, zákon však povoľuje sankcie až do 5 000 eur.

Zdroj: Dreamstime

Zhrnutie: Tri hlavné pravidlá zohrievania motora v zime

Šetrné zahrievanie motora v zime jednoznačne pomáha obmedziť jeho opotrebovanie, no ľudia nie vždy majú dostatok trpezlivosti a neraz dupnú na plyn v momente, keď sa pohnú z parkoviska. Ponúkame preto tri základné pravidlá, ktoré sa vám v konečnom dôsledku vrátia na dlhšej životnosti motora a jeho kritických súčastí.

1. Nezahrievajte motor na voľnobehu, zbytočne zvyšujete jeho opotrebovanie. Motor sa najrýchlejšie zohreje pri záťaži, čiže pri jazde.

2. Po naštartovaní sa pohnite z miesta a otáčky držte v tretine, maximálne v prvej polovici optimálneho pásma.

3. Studený motor si vyžaduje šetrnejší prístup. To znamená citlivé narábanie s plynovým pedálom a postupné zvyšovanie záťaže. Určite sa vyhnite agresívnemu zrýchľovaniu.

Zdroj: Soňa Zverková