Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime

Poradca Autokamery: Extrémne pokuty a aj dôkaz neviny

Foto: Dreamstime

18.8. 2017 9:18 Autokamery sú medzi motoristami čoraz obľúbenejšie, nakoľko v sporných prípadoch nehody dokážu byť svedkom viny či neviny. Spája sa s nimi však aj niekoľko rizík a v niektorých prípadoch aj extrémne vysokých sankcií.

Popularita malých kamier za čelným sklom auta, tzv. čiernych skriniek, prudko rastie. Dôvodom nie sú len problémy vodičov pri dokazovaní neviny v prípade dopravnej nehody. Aj pri obyčajnom priestupku často poslúžia ako úderný protiargument, napríklad vtedy, keď policajt obviní vodiča, že nezastavil na „stopke“ alebo predchádzal cez plnú čiaru.

Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

Kamerový záznam však môže pomôcť aj pri vymáhaní peňazí od poisťovne. Neraz sa stalo, že poisťovňa odmietla uhradiť opravu auta s vysvetlením, že poškodenie nenastalo tak, ako tvrdil vodič. A to dokonca aj vtedy, keď druhý účastník škodovej udalosti svoju vinu uznal a škodu nahlásil svojej poisťovni. Väčšina poisťovní však záznam ako dôkaz akceptuje. Podobne ako polícia totiž smú na základe Správneho poriadku, Občianskeho súdneho poriadku a Trestného poriadku použiť ako dôkaz všetko, čo prispeje k objasneniu prípadu.

Dôkaz viny aj neviny

Vodič a v podstate každý účastník cestnej premávky, ktorý je svedkom agresívnej alebo inak nebezpečnej jazdy, môže upozorniť políciu a ako dôkaz poslať záznam z kamery alebo mobilu. Zákon o priestupkoch umožňuje polícii začať správne konanie nielen na základe vlastného zistenia, ale aj po oznámení od motoristov. Dôležitá je čitateľnosť evidenčného čísla vozidla.

Záznam z kamery môže poslúžiť aj pri sťažnosti na policajtov. Ak totiž vodič podporí svoju podnet obrazovým a prípadne aj zvukovým záznamom, policajt sa z toho len tak ľahko nevykrúti. Hoci strach z možných represií zo strany polície stále medzi motoristami pretrváva, akonáhle je sťažnosť anonymná, vodič sa nedozvie o výsledkoch vyšetrovania ani o dôsledkoch pre daného policajta.

Foto: Soňa Zverková
Foto: Soňa Zverková
Zdroj: Soňa Zverková

Autokamera a zákon o ochrane osobných údajov

Používanie záznamov z autokamery sa pohybuje na hrane zákona o ochrane osobných údajov. Je tu aj ďalší faktor, ktorým je ochrana osobnosti. Občiansky zákonník totiž výslovne uvádza, že „obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jej privolením“. Ak tento súhlas snímaná osoba nedá, dochádza k zásahu do práva na ochranu osobnosti, za čo hrozia prísne sankcie. To znamená, že môžete síce záznam použiť na svoju obranu, nezbavuje vás to však zodpovednosti za neoprávnené vyhotovenie záznamu.

Na rastúcu popularitu autokamier, zareagoval aj Úrad pre ochranu osobných údajov v metodickom usmernení z júla 2013, ktoré bolo aktualizované vlani v apríli. Úrad uznáva, že cieľom používania kamier je zabezpečiť dôkazy o určitej udalosti a zodpovednosti za škodu či dopravnú nehodu. Zároveň však poukazuje na to, že kamery náhodne zaznamenávajú aj ďalšie osobné údaje, napríklad, náhodných chodcov či iných vodičov. Podľa zákona o ochrane osobných údajov možno za osobný údaj považovať aj tvár, telesné postihnutie či fyziologické znaky, podľa ktorých je možné identifikovať osobu.

Zákon pozná výnimky, ktoré súkromným osobám umožňujú používať autokamery. Jednou z nich sú „výlučne osobné alebo domáce činnosti“. Výnimka sa teda vzťahuje výlučne na ochranu osobných práv, najmä pri trestnom alebo priestupkovom konaní, pri likvidácii poistnej udalosti alebo občianskoprávnom konaní na náhradu škody. Výnimka prestáva platiť v momente, ak majiteľ kamery použije záznam iným spôsobom, napríklad, zverejní ho na internete, poskytne komerčnej televízii alebo využije na akýkoľvek komerčný účel.

Zdroj: Úrad pre ochranu osobných údajov SR
Zdroj: Úrad pre ochranu osobných údajov SR
Zdroj: Úrad pre ochranu osobných údajov SR

„Z dôvodu vyňatia prevádzkovania autokamery z pôsobnosti zákona o ochrane osobných údajov (a teda aj z pôsobnosti úradu) za uvedených podmienok, sa riešenie prípadných sporov riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka,“ píše úrad pre ochranu osobných údajov. Povedané po slovensky, Občiansky zákonník hovorí o ochrane osobnosti, a to je z právnického hľadiska úplne iný prípad.

Sankcie uvádzajú viaceré zákony, no štátne orgány začínajú konanie iba na žiadosť nafilmovanej osoby. Tá sa okrem iného môže obrátiť na súd a domáhať sa odstránenia následkov neoprávneného zásahu do práva na ochranu osobnosti. Môže požadovať zničenie záznamu, verejné ospravedlnenie alebo finančné odškodnenie. Okrem toho pripadajú do úvahy aj sankcie a pokuty, ktoré vyplývajú z iných právnych predpisov, napríklad, zo zákona o ochrane osobných údajov. Pokiaľ sa rozhodnete brániť, odporúčame obrátiť sa na právnika.

Nezverejňujte neupravené videá

Každá minca má však dve strany. Na jednej stojí snaha jedinca uspieť proti polícii či poisťovniam v sporných situáciách, ktoré na zahltených cestách pribúdajú geometrickým radom. No na tej druhej je právo na ochranu osobných údajov a osobnosti. Aj typ vozidla či jeho evidenčné číslo patria medzi informácie, na základe ktorých je možné identifikovať majiteľa.

Veľmi často sa na internete objavujú všakovakí „majstri volantu“, ktorí sa stávajú terčom výsmechu alebo nadávok. Akonáhle umiestnite takéto video vo vysokom rozlíšení tak, že bude čitateľné evidenčné číslo alebo ľahko identifikovateľná tvár niektorého z aktérov, vystavuje sa riziku žaloby a sankcií. Samozrejme za predpokladu, že vyšetrovatelia zistia, kto video vytvoril a umiestnil na internet. Vypátrať autora záznamu možno nie je jednoduché, no rozhodne nie nemožné. Ak chcete vodiča potrestať, informujte políciu a neriskujte zbytočné problémy. Trest za zverejnenie záznamu môže byť totiž podstatne prísnejší než pokuta pre bezohľadného vodiča.

A pokiaľ sa rozhodnete predsa upozorniť verejnosť na agresora, upravte rozlíšenie tak, aby nebolo možné identifikovať evidenčné číslo a pokiaľ možno ani žiadneho ďalšieho človeka. V ideálnom prípade by ste mali vyretušovať evidenčné číslo aj tváre ľudí, ktorí nemajú so situáciou nič spoločné.

Situácia v zahraničí

Vo väčšine krajín sú záznamy ako dôkaz pri súdnom či správnom konaní prípustné, ich zverejňovanie na internete je však zakázané úplne všade. Tento princíp platí nielen u nás, ale aj v susednom Česku, Maďarsku a Poľsku.

V Maďarsku sú podmienky používania autokamier podobné ako u nás. Podľa právnikov zaoberajúcich sa ochranou osobných údajov je použitie kamier a ich záznamov na súkromné účely vyňaté spod pôsobnosti príslušného zákona. Má to však niekoľko podmienok: kamera by mala byť nastavená na nižšie rozlíšenie, záznam sa nesmie uchovávať dlhšie než päť pracovných dní a vlastník musí zabezpečiť záznam proti neoprávnenému prístupu tretích osôb. Podľa rozhodnutia maďarského Najvyššieho súdu sú takéto záznamy na súdoch prípustné ako dôkaz, preto nie je možné ich napadnúť pre porušenie osobných práv.

Oveľa spornejšia je situácia v Nemecku. Nemecko používanie kamier zatiaľ jednoznačne nevyriešilo, niektoré súdy záznamy z kamier pripúšťajú, iné ju odmietajú. Rozporuplné sú aj vyjadrenia právnikov, z ktorých niektorí považujú právo na spravodlivosť a zisťovanie pravdy za prvoradé. Iní zas považujú právo na ochranu osobnosti za prioritné. Každá spolková krajina si v podstate rieši otázku použitia autokamier vo vlastnej réžii. Napríklad, v Bavorsku poskytnutie záznamu polícii alebo jeho zverejnenie môže za určitých okolností vyniesť likvidačnú pokutu až do 300 000 eur.

V susednom Rakúsku síce situácia vyzerá ako úplný zákaz, skutočnosť však vyzerá inak. Ako povedal právnik rakúskeho klubu ÖAMTC Martin Hoffer, jednoznačne je zakázané zverejňovať záznamy na internete, pokiaľ neboli vyretušované evidenčné čísla vozidiel a tváre osôb. Rovnako sa nesmú používať záznamy ani ako dôkaz viny alebo neviny tretích osôb. To znamená, že majiteľ kamery môže záznam použiť len na svoju vlastnú obranu. No len pod podmienkou, že na zázname nie sú viditeľné, napríklad, tváre nezainteresovaných osôb alebo evidenčné čísla ostatných vozidiel. Pokiaľ toto pravidlo poruší, hrozí mu pokuta až do 10 000 eur. Filmovanie výletu alebo svojej jazdy po krásnej krajine sú povolené bez obmedzení.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia