Počas Mariánskej púte v Levoči, ktorá sa uskutoční už nasledujúci víkend, bude v meste platiť osobitný dopravný režim.

Vjazd do Levoče bude povolený len účastníkom Mariánskej púte, upozornila na to Informačná kancelária mesta Levoča.

V dňoch 1. a 2. júla bude preto v meste zrušená mestská hromadná doprava a rovnako aj zastávka autobusov pri poliklinike. Prímestské spoje Levoča - Spišská Nová Ves premávajúce k poliklinike budú počas víkendu zastavovať iba na autobusovej stanici, rovnako aj diaľkové linky. Železničná doprava bude v týchto dňoch premávať podľa platného cestného poriadku železníc SR.

 
Levočská púť už tento víkend: Prehľad obmedzení dopravy a vyhradené parkoviská
 S veľkou púťou sú spojené aj zásadné dopravné obmedzenia (Foto: Levoca.sk)

Osobitný dopravný režim bude zavedený na Sadovej ulici, Ulici športovcov a na Námestí Majstra Pavla. Vjazd a parkovanie osobných motorových vozidiel bude povolený na všetkých miestnych komunikáciách v meste s výnimkou Námestia Majstra Pavla, Košickej ulice, Sadovej ulice a Ulice športovcov.

V sobotu 1. júla bude od 7:00 do 12:00 premávať kyvadlová doprava na Mariánsku horu od vchodu areálu firmy Alfena na Ovocinárskej ulici, informovala Alžbeta Pitoráková z oddelenia investičnej činnosti na Mestskom úrade v Levoči.

Pre autobusy účastníkov púte bude vymedzený jeden jazdný pruh na štátnej ceste I/18 (Probstnerova cesta) a III/3225 (Kežmarská cesta), a to v sobotu 1. júla od 6:00 do nedele do ukončenia púte, maximálne do 16:00. Osobné motorové vozidlá budú môcť parkovať na ostatných mestských komunikáciách tak, aby bola dodržaná prejazdnosť. Vzjazd na Mariánsku horu bude povolený len na základe povolenia, ktoré vydáva Rímskokatolícky farský úrad v Levoči. Zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru pre príležitostný trh, ako aj zásobovanie miestnych prevádzok bude povolené len vozidlám označeným povolením pre služby a zásobovanie, ktoré vydáva Mestský úrad v Levoči.