Poradca Križovatku pod Prístavným mostom čoskoro otvoria

Foto: Magistrát hl. m. Bratislava

20.7. 11:00 Staviteľ mimoúrovňovej križovatky pod Prístavným mostom v predstihu otvorí jej časť motoristom.

Vodiči budú môcť už čoskoro využívať prvé úseky novej mimoúrovňovej križovatky pod Prístavným mostom v Bratislave. Ich kolaudácia sa očakáva budúci týždeň, do užívania by tak mali byť dané takmer v mesačnom predstihu. Ich sprístupnením sa zároveň začínajú práce druhej etapy rekonštrukcie, ktoré sa budú týkať vetvy Bajkalská – Prístavná.

"V najbližších dňoch bude motoristom odovzdaný do predčasného užívania jej prvý nový úsek. Sprejazdnený bude zjazd z diaľnice D1 od Trnavy v smere na Slovnaftskú a zjazd z D1 z Petržalky na Slovnaftskú ulicu," informuje hlavné mesto spolu so zhotoviteľom, spoločnosťou D4R7 Construction.

Počas prvej etapy prestavby mimoúrovňovej križovatky bolo zrealizovaných približne 32 000 kubických metrov (m3) výkopov, použitých 1 550 m3 štrkodrvy, približne 960 m3 CBGM (cementom spevnené kamenivo) a 2 600 ton asfaltu. Nainštalovaných bolo 160 metrov trvalých betónových zvodidiel a 700 metrov trvalých oceľových zvodidiel.

V predstihu sa začali práce na druhej etape. Konkrétne na zjazde z diaľnice D1 od Trnavy na Prístavnú ulicu, na vetve Bajkalská – Prístavná, na Prístavnej na diaľnici D1 smerom na Trnavu a na Bajkalskej na diaľnici D1 v smere na Trnavu. Ich súčasťou sú výkopové práce, dva mostné objekty či prekládky inžinierskych sietí. V rámci tejto etapy prác sa zároveň dokončia zjazdy, resp. výjazdy vrátane napojenia na Prístavnú ulicu.

Počas druhej etapy rekonštrukcie mimoúrovňovej križovatky Prievoz ostávajú v platnosti existujúce dopravné obmedzenia. Po otvorení komunikácií z prvej etapy k nim pribudne ešte dopravné obmedzenie, a to uzatvorenie vetvy Bajkalská – Prístavná. Hlavné mesto i zhotoviteľ budú o nich verejnosť podrobne informovať. S prestavbou mimoúrovňovej križovatky začal zhotoviteľ, spoločnosť D4R7 Construction, v polovici februára.

(TASR)

Zdroj: TASR
Diskusia  ()

Video

Diskusia