Poradca Košice sa odvolajú proti rozhodnutiu súdu o parkovaní

Foto: TASR

25.5. 11:00 Súdne ťahanice medzi košickým magistrátom a súkromnou firmou, ktorá donedávna prevádzkovala tamojšie parkovacie automaty, pretrvávajú. Mesto nesúhlasí s rozhodnutím súdu a mieni sa odvolať.

Mesto Košice trvá na tom, že je podľa platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN) naďalej výlučným prevádzkovateľom systému parkovania na svojom území. Primátor Jaroslav Polaček to vo štvrtok oznámil v reakcii na rozhodnutie Okresného súdu Košice II, ktorý mestu prikázal, aby poskytovalo spoločnosti EEI súčinnosť pri prevádzkovaní verejných platených parkovísk a výbere parkovného v zmysle nájomnej zmluvy z roku 2012 a jej dodatkov.

"Mesto Košice nesúhlasí s rozhodnutím súdu, keďže naďalej trváme na tom, že pôvodná zmluva je neplatná a v zákonom stanovenej lehote sa voči tomuto rozhodnutiu odvoláme," uviedol primátor pre novinárov. Tých, ktorí budú platiť za parkovné, Polaček vyzval, aby platili mestu. "Ak zaplatia do parkovacích automatov súkromnej spoločnosti, ich lístok bude platný, ale budeme si tieto financie od súkromnej spoločnosti vymáhať," povedal. Podobne je to podľa neho aj v prípade parkovísk s rampami.

Košický okresný súd vydal neodkladné opatrenie 20. mája na základe žaloby spoločnosti EEI. Mesto podľa neho musí poskytovať firme súčinnosť v zmysle nájomnej zmluvy, a to až do jej skončenia alebo právoplatnosti prípadného súdneho rozhodnutia o jej neplatnosti. Voči tomuto rozhodnutiu začala v stredu (22.5.) plynúť 15-dňová lehota na odvolanie.

Na rozhodnutie súdu reagovala vo štvrtok aj parkovacia firma. "Spoločnosť EEI od začiatku tohto sporu poukazuje na fakt, že nie je možné dosiahnuť právny stav krokmi, ktoré sú protiprávne a nerešpektujú rozhodnutia súdov. Bez ohľadu na 15-dňovú lehotu na odvolanie je rozhodnutie vykonateľné už jeho doručením. Spoločnosť EEI sa tak ako doteraz bude riadiť právom a rozhodnutiami súdov," uviedol hovorca spoločnosti Peter Hollý.

Príjmy za parkovné pre mesto v tomto roku do polovice mája podľa Polačeka predstavujú zhruba 210 000 eur zahrňujúc platby cez SMS-ky, QR-kódy a mestské automaty spustené od začiatku tohto mesiaca.

(TASR)

Zdroj: TASR
Diskusia  ()

Video

Diskusia