Blížiaca sa technická kontrola

Nastal čas na výmenu čelného okna?
Zdroj: AUTO BILD

Ak sa vám blíži termín pravidelnej technickej kontroly, zbežne by ste mali prebehnúť aj čelné sklo. Aj veľmi malé prasklinky či škrabance môžu spôsobiť, že kontrolou neprejdete. Ak máte poškodené čelné sklo v oblasti, kam dosiahnu stierače a poškodenie presahuje veľkosťou 2 centimetre, podľa predpisov už je auto technicky nespôsobilé na prevádzku po cestných komunikáciách. Ak z auta túto chybu odstránite ešte pred obhliadkou technika, nebudete sa musieť znova vracať na miesto kontroly.

Vyhláška ministerstva dopravy č. 464 z roku 2009 o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, paragraf 17, odstavec 2, bod l hovorí nasledovné: "Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku, najmä ak má prasknuté alebo poškodené čelné sklo v stieranej ploche o veľkosti väčšej ako 20 mm." Zákonu a policajtom je pritom jedno, či je poškodenie na strane vodiča alebo spolujazdca. Ak ste teda spozorovali na skle nejakú „ďobku“, ktorú vám nechal na pamiatku predbiehajúci kamión, prirovnajte ju, či nie je väčšia ako 10 centová minca. Ak je, začnite jej venovať pozornosť.