Každý vodič to už zažil. Stojí na vedľajšej ceste a celé veky čaká, kým sa uvoľní priestor na rušnej hlavnej ceste. Zrazu zbadá medzeru s tým, že počká, kým najbližšie vozidlo prejde. Lenže v tom okamihu toto auto prudko spomalí a odbočí. A príležitosť je fuč. Len preto, že niekto je príliš lenivý alebo arogantný na to, aby použil jedno malé zaznávané zariadenie. Volá sa smerovka.

Evolúcia sa nikdy nezastaví a platí to aj pre druh homo sapiens. No vývojový stupeň, na ktorom by sa telepatia stala bežnou vecou, ešte nedosiahol. A naše vozidlá neriadia počítače, ale ľudia. Preto je z hľadiska bezpečnosti potrebné dávať všetkým účastníkom premávky, vrátane chodcov, najavo svoje úmysly. Nanešťastie, stále sa nájde množstvo vodičov, ktorí túto povinnosť ignorujú.

Čo hovorí zákon

Používanie smeroviek je aj súčasťou zákona o premávke. Ten hovorí, že vodič je povinný zapnúť smerovku „vždy pri zmene smeru jazdy, vybočovaní z neho alebo ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky“. Hneď ďalšie ustanovenie sa spolieha na svojprávnosť vodičov, keďže uvádza, že smerovku je potrebné zapnúť včas pred začatím jazdného úkonu. Žlté svetielko na strane vozidla teda musí blikať dostatočne dlho, aby si ostatní účastníci premávky uvedomili, že vôbec niečo bliká a na ktorej strane. Sekunda pred odbočením alebo zmenou smeru túto definíciu nespĺňa. Hoci policajti za smerovku vodičov netrestajú príliš často, za jej nepoužitie hrozí pokuta od 20 do 50 eur.

1. Odbočovanie a zmena jazdného pruhu

Zdroj: TASR

Smerovky musia zostať zapnuté počas celého manévru, čiže až do dokončenia odbočovania alebo preradenia sa do jazdného pruhu. Najdôležitejšie je včasné zapnutie smerovky pri zmene jazdného pruhu v hustej mestskej premávke alebo pri striedavom radení, tzv. zipsovaní. Vodičom v pruhu, do ktorého sa preraďujete, tak dávate možnosť uvoľniť vám priestor. Mnohí vodiči sa už tomuto umeniu naučili. Dúfame, že tí ostatní to skôr či neskôr zvládnu tiež.

2. Státie v križovatke

Smerovku je potrebné zapnúť aj pri státí v odbočovacom pruhu na križovatke. Možno si poviete, veď je to každému jasné. Tým za vami určite. Pozná však križovatku chodec, ktorý križuje cestu, na ktorú budete odbočovať? Navyše mnohé križovatky využívajú rovnaký pruh na jazdu priamo aj na odbočovanie. Zapnutím smerovky dávate každému jasne najavo svoje úmysly.

3. Križovatka v tvare písmena „ypsilon“

Špecifickým prípadom sú križovatky v tvare písmena „Y“ alebo „T“, najmä však vtedy, ak hlavná cesta zatáča do jedného ramena. Zákon hovorí, že smerovku je potrebné používať aj vtedy ak to vyžaduje bezpečnosť alebo plynulosť premávky. A presne „ypsilonky“ a „téčka“ sú takéto prípady.

Ak ide o rušnejšiu križovatku, môžu vodiči na vedľajšej ceste stráviť mladosť čakaním na medzeru, ktorá im umožní prejsť. A neraz by sa aj možnosť našla, ak by vozidlá, ktorí opúšťajú hlavnú cestu a pokračujú rovno mali zapnutú smerovku. Tak veľkú námahu predsa jedna páčka pod volantom nemôže znamenať. Najlepšie túto situáciu dokumentuje nasledujúci obrázok.

Križovatka.
Zdroj: Archív