Moderné motory sú síce spoľahlivé, no ak sa poškodí tesnenie hlavy valcov, situácia je kritická. Podľa typu poškodenia tesnenia to môže ovplyvniť chladenie alebo mazanie motora a v niektorých prípadoch oboje. Pokiaľ máte podozrenie na poškodenie tesnenie, okamžite situáciu riešte. Výmena tesnenia hlavy valcov síce nie je práve najlacnejšia a môže dosiahnuť niekoľko stovák eur, no ignorovanie tohto defektu vyjde oveľa drahšie. Motorista totiž riskuje totálne poškodenie motora.

Ilustračná snímka. Zdroj: Wikimedia
Ilustračná snímka. Zdroj: Wikimedia
Zdroj: Wikimedia

Ako rozpoznať symptómy?

Olejové a chladiace vedenie v bloku motora sa nachádzajú tesne pri sebe, vedú okolo spaľovacích komôr a do hlavy valcov, čiže aj cez tesnenie. Ak k poškodeniu dôjde v tejto oblasti, obidva systémy už nie sú dostatočne oddelené a dochádza k zmiešaniu oleja a chladiacej kvapaliny.

Chybné tesnenie sa hlási hneď niekoľkými spôsobmi. Typickým znakom sú stopy oleja v chladiacej kvapaline alebo naopak, chladiaca kvapalina v oleji. V oboch prípadoch je kontrola otázkou niekoľkých sekúnd. Stačí otvoriť kapotu motora a otvoriť príslušný nalievací otvor.Ak sa v chladiacej kvapaline nachádza olej, na vnútornej strane viečka a v nádobke sa usadí svetlá penová alebo olejovitá emulzia. Ďalšou možnosťou sú hnedé šmuhy v kvapaline. Pri kontrole oleja zvýšte pozornosť v momente, keď na sonde odhalíte kvapky vody.

Svetlá penová alebo olejovitá emulzia na viečku a v nádržke chladiacej kvapaliny je indikátorom prítomnosti oleja a jedným zo symptómom poškodeného tesnenia hlavy valcov
Svetlá penová alebo olejovitá emulzia na viečku a v nádržke chladiacej kvapaliny je indikátorom prítomnosti oleja a jedným zo symptómom poškodeného tesnenia hlavy valcov
Zdroj: AUTO BILD

Ďalším symptómom je náhle zvýšenie spotreby oleja, ktorý môže indikovať, že čoraz viac oleja presakuje do chladiaceho systému. Kritické je však najmä opačné garde, čiže prítomnosť chladiacej kvapaliny v olejovom systéme. Po prvé, poklesom hladiny chladiacej kvapaliny sa zníži účinnosť chladenia a hrozí prehriatie motora. Po druhé, voda zníži mazaciu schopnosť oleja. A výsledok? Okrem iného poškodenie ložísk a vačkového hriadeľa. V zásade platí, že zdravý motor prakticky nespotrebúva žiadnu chladiacu kvapalinu. Akonáhle sa začne strácať a neodhalíte únik z motora, hadíc ani chladiča, je na čase skontrolovať, či sa kvapalina nedostala do olejového okruhu.

Poškodené tesnenie hlavy valcov sa nemusí prejavovať len zmiešaním prevádzkových kvapalín. Za určitých okolností môžu uniknúť z motora alebo do spaľovacieho priestoru.Pokiaľ dôjde k úniku z motora, rozpoznáte to podľa vlhkosti alebo oleja tesne pod hlavou valcov. Ďalšou možnosťou je prienik oleja alebo chladiacej kvapaliny do spaľovacích komôr. Voda sa vyparí a z výfuku uniká biely dym. Ak sa do spaľovacej komory dostane olej, z výfuku uniká modrastý dym. Odlišné sfarbenie výfukových plynov sa však pri poškodení tesnenia hlavy valcov môže prejaviť až pri vyššom zaťažení motora.

Dôvody pre poškodenie tesnenia hlavy valcov

V zásade platí, že tesnenia hlavy valcov by mali vydržať po celú životnosť vozidla. Poškodenie zväčša vzniká pri výraznom tepelnom zaťažení motora, napríklad, v dôsledku nefunkčného vodného čerpadla, termostatu alebo ventilátora. Ďalším dôvodom môžu byť príliš nízka hladina chladiacej kvapaliny či nesprávne zvolená nemrznúca zmes. Tesneniam určite neprospieva dlhodobo odstavené vozidlo, nesprávny moment pri uťahovaní skrutiek hlavy valcov alebo nekvalitná montáž, predovšetkým nesprávne zbrúsenie dotykových plôch bloku motora a hlavy valcov. Aj samotný vodič môže prispieť k poškodeniu tesnenia príliš agresívnou jazdou, keď dochádza k výraznému prehriatiu motora.

Možné škody

Neodporúča sa podceňovať možné dôsledky poškodeného tesnenia hlavy valcov. Ak sa do spaľovacej komory dostane príliš veľa vody vznikne tzv. vodný ráz. Voda je totiž prakticky nestlačiteľná a vodný ráz je tlaková vlna, ktorú vytvorí pohyb piestu. V dôsledku toho možno dôjsť k poškodeniu viacerých častí motora, napríklad, k deformácii ojníc. Ak sa olej dostane do chladiacej kvapaliny, môže upchať vedenie a výsledkom je zapečenie motora. Tým najmenším zlom je výrazný pokles výkonu a nepravidelný chod motora.

Oprava je drahá, nečinnosť ešte drahšia

Niektorí šikovnejší motoristi si síce trúfnu vymeniť tesnenie sami, pre väčšinu to však znamená návštevu servisu. Opravu by mal vykonávať odborník, keďže už chybná demontáž hlavy valcov môže spôsobiť drahé škody. Hlava valcov sa musí demontovať stanoveným spôsobom, napríklad, skrutky sa musia uvoľňovať aj uťahovať presne daným momentom a v správnom poradí. Poradie uvoľňovania skrutiek a ich následné uťahovanie, vrátane potrebného momentu, stanovuje výrobca a musí sa bezpodmienečne dodržať!

Pri montáži a demontáži hlavy valcov sa musí bezpodmienečne dodržiavať výrobcom stanovený postup, vrátane momentov pri uvoľňovaní a uťahovaní skrutiek. Ilustračná snímka: Dreamstime
Pri montáži a demontáži hlavy valcov sa musí bezpodmienečne dodržiavať výrobcom stanovený postup, vrátane momentov pri uvoľňovaní a uťahovaní skrutiek. Ilustračná snímka: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

V závislosti od typu motora trvá výmena tesnenia hlavy valcov tri až desať pracovných hodín a celkové náklady môžu dosiahnuť niekoľko stoviek eur, zväčša vyše 500 eur. Náklady sa zvýšia, ak v servise odhalia deformáciu dotykovej plochy s blokom motora. Mechanici musia tieto plochy hladko vybrúsiť, inak by dochádzalo k netesnosti so všetkým, čo k tomu patrí.

Samotné diely nie sú veľmi drahé, najväčšou položkou je pracovný čas. Akonáhle mechanici zložia hlavu valcov, odporúča sa okrem nového tesnenia vymeniť aj skrutky hlavy valcov, olej a chladiacu kvapalinu. Ak sa dostal olej do chladiaceho systému alebo voda do olejového systému, je potrebné prečistiť aj príslušné okruhy. Keďže zloženie hlavy valcov vyžaduje demontáž rozvodového remeňa, odporúča sa aj jeho výmena. Lepšie povedané celého rozvodného modulu a výmena v závislosti od servisu a objednaných dielov môže vyjsť minimálne na 200 až 300 eur. Keď je raz hlava valcov dolu, oplatí sa nechať skontrolovať vôľu ventilov, prípadne ju nastaviť a vymeniť tesnenia. A pochopiteľne skontrolovať, či sa na hlave nenachádzajú trhliny. Pre tento účel sa hlava montuje do špeciálneho zariadenia, ktoré do hlavy pod tlakom strieka sfarbenú kvapalinu.

Zdroj: Redakcia AUTO BILD