Poškodenie zdravia, ktoré poistenec utrpí pri dopravnej nehode, môže byť považované za pracovný úraz a v jeho dôsledku mu môže vzniknúť nárok na úrazové dávky - nie však vždy!

Nárok mu vznikne napríklad v takom prípade, ak bol vyslaný na služobnú cestu alebo vykonáva prácu vodiča z povolania, t. j. úraz utrpel pri plnení pracovných alebo služobných úloh, alebo v priamej súvislosti s ich plnením.

 
Havária v služobnom aute nie je automaticky pracovný úraz
 Nárok na úrazové dávky môže ovplyvniť aj výsledok vyšetrovania dopravnej nehody políciou (Foto: Shutterstock)

Treba však brať do úvahy skutočnosť, že nárok na úrazové dávky môže ovplyvniť aj výsledok vyšetrovania dopravnej nehody políciou. Ak je poistenec podľa polície vinníkom dopravnej nehody, pri rozhodovaní o nároku na úrazové dávky sa zohľadní rozsah jeho zavinenia na vzniku dopravnej nehody.

"To znamená, že poistencovi môže vzniknúť nárok na úrazové dávky, tie mu však nebudú vyplatené v plnej sume, ale znížené o rozsah jeho zavinenia na vzniku dopravnej nehody. V prípade, ak dopravnú nehodu spôsobí v plnom rozsahu, nárok na úrazové dávky mu nevznikne. To isté platí, ak poistenec havaruje v súkromnom aute, ktoré však na základe dohody so zamestnávateľom využíva na služobné účely," vysvetľuje Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne.

Zdroj: sita