Na dobré sa ľahko zvyká a s jedlom rastie chuť. Platí to zväčša aj pri kúpe nového auta, keď majiteľ zakrátko zistí, čo všetko by sa mu ešte páčilo. Niektorí by chceli objemnejší kufor, iní viaczónovú klimatizáciu a mnohí by privítali viac koní pod kapotou. Práve to, sa však pri aktuálnych agregátoch, zdá byť na prvý pohľad ten najmenší problém. Veď firiem, ponúkajúcich zvýšenie výkonu o desiatky kilowattov a k tomu kopu Newtonmetrov za pár stoviek eur, je na trhu mnoho.

Zvýšenie výkonu motora môže spôsobiť poškodenie
Zvýšenie výkonu motora môže spôsobiť poškodenie
Zdroj: Auto BILD

Znie to atraktívne, no každé pre má aj svoje proti. Možnosti posilnenia motora zásahom do príslušenstva sú známe odnepamäti. Až elektronické riadiace systémy a ich kombinácia s prepĺňaním, ale posunuli tento spôsob ladenia na úplne novú úroveň. Prepis dát v riadiacej jednotke, inými slovami chiptuning, však zároveň znamená pre agregát oveľa väčšie riziko, pretože jeho konštrukcia zväčša nie je na väčší potenciál pripravená, a tak je potrebné počítať aj s prípadnými škodami.

Čo je dôležité? Často používaný argument o viacerých výkonových variantoch priamo od výrobcu je v tomto prípade úplne scestný. Jednotlivé fabrické verzie sa totiž takmer vždy líšia podstatnými detailmi, majú napríklad rôzne chladiče, olejové a vodné čerpadlá, aj odlišné prierezy, či dokonca materiály niektorých súčiastok. Spoliehať sa nemožno ani na ich predimenzovanie, pretože pri dnešných výpočtových metódach je materiálu naviac skutočne minimálne.

Piest poškodený zvýšeným tepelným zaťažením
Piest poškodený zvýšeným tepelným zaťažením
Zdroj: Auto BILD

Ako príklad možno uviesť notoricky známy motor VW 1.9 TDI, ktorý bol k dispozícii v rôznych verziách, dosahujúcich maximum v rozpätí 66 až 110 kW (90 – 150 k). Tie však nie sú zhodné, každý jeden výkonový stupeň používal odlišné turbodúchadlo, trysky, vstrekovače, aj chladiče plniaceho vzduchu. Dokonca ani materiály kľukového hriadeľa a bloku neboli rovnaké, pretože verzie s výkonom 85 kW a viac používali inú oceľ, resp. liatinu. Preto vyzerajú rovnako, no v skutočnosti také nie sú.

Ako dosiahnuť vyšší výkon?

Výkon spaľovacieho motora je primárne závislý od množstva vzduchu vo valci, ktorému sa dá následne dodať viac paliva. Pri prepĺňaných agregátoch ho možno dosiahnuť pomerne jednoducho, zvýšením plniaceho tlaku, čo však zároveň znamená nárast otáčok turbodúchadla. Tie napríklad v sériovom TDI dosahujú pri štandardnom tlaku 1,05 baru hodnotu 205 000 1/min, no pre zvýšenie na 1,25 baru je potrebných už 280 000 1/min, čím sa citeľne znižuje životnosť rotora turbíny aj kompresora.

Zničený rotor kompresora. Dôvodom je zvýšené
Zničený rotor kompresora. Dôvodom je zvýšené
Zdroj: Auto BILD

Ďalším problémom je aj samotná väčšia dávka paliva, keďže ju pri takomto spôsobe úpravy musí do valca dopraviť sériový vstrekovací systém. Jedným z riešení je opäť nárast tlaku, tým ale narážame na obmedzenia dané konštrukciou a dimenzovaním. Ladiči preto uprednostňujú predĺženie doby vstreku. Pri vyšších zaťaženiach potom ale palivo dopadá na piest ešte aj počas expanzného zdvihu a prehrieva ho.

V závere dávky vstreknuté palivo zväčša nestihne zhorieť, no nespálené prúdi do filtra pevných častíc. Tam sa komplikácie prejavia najneskôr pri jeho regenerácii, keďže v kombinácii so sadzami spôsobuje vzostup teploty na vyše 1000 stupňov Celzia, pri ktorej sa bez problémov taví aj nosič filtra. Podobné nebezpečenstvo hrozí i pri benzínových motoroch, kde je takýmto istým spôsobom ohrozený katalyzátor.

Trpí aj spojka a prevodovka

Zvýšeným zaťažením motora to však nekončí, trpí aj pohonné ústrojenstvo. Pri vznetových motoroch v prvom rade dvojhmotový zotrvačník, ktorý je samozrejme dimenzovaný na pôvodný krútiaci moment, takže nadmerná deformácia jeho tlmiacich pružín môže v extrémnom prípade viesť až k jeho rozpadnutiu sa na dve časti. Preťažená je pochopiteľne aj spojka a prevodovka.

Blok motora s vytrhnutým materiálom. Vyšší
Blok motora s vytrhnutým materiálom. Vyšší
Zdroj: Auto BILD

Okrem spomenutých technických rizík ale pochopiteľne nemožno zabudnúť ani na formálne aspekty. Upravený motor totiž disponuje inými parametrami, než má zapísané v technickom preukaze, a od ktorých sa odvíjajú aj niektoré poplatky za vozidlo. Vyšší výkon síce príslušné orgány nemajú šancu pri predpísaných kontrolách zistiť, zásah do riadiaceho systému však môžu prezradiť emisie, či OBD diagnostika, ktorá sa už dnes na STK používa štandardne.

Poradiť vodičom, ktorí sa napriek všetkým spomenutým rizikám pre prepis dát v riadiacej jednotke rozhodnú nie je jednoduché. Ak je možnosť, určite sa oplatí voliť ladiča, ktorý celú úpravu pokryje zárukou. Tých je však veľmi málo. Reálne potom už ostáva iba spoliehať sa na referencie a odporúčania.

Záver:

Pre koho je výkon dôležitý a nechce riskovať problémy spôsobené neodborným zásahom, môže namiesto čipovania slabšieho modelu uprednostniť silnejšiu verziu. Ušetrí si stres z rizika poškodenia motora a v konečnom dôsledku ho to môže vyjsť aj lacnejšie. Okrem toho sa tiež vyhne prípadným administratívnym komplikáciám.

Roztavený filter pevných častíc. Dôvodom je
Roztavený filter pevných častíc. Dôvodom je
Zdroj: Auto BILD

Aj napriek všetkým spomenutým rizikám je mnoho vodičov, ktorí so svojimi „načipovanými“ motormi problém nemajú. Dôvod je zväčša veľmi jednoduchý: vyšší výkon využívajú len veľmi zriedka. Okrem toho je tu ešte jedna kľúčová možnosť, že ich úprava bola urobená skúseným ladičom profesionálne a motoru nepridala nadhodnotené množstvo koní. A čo vy, aké máte s chiptuningom skúsenosti?

Zdroj: Redakcia AUTO BILD