Dodržiavajte dopravné predpisy

Stačí mať drahé auto a môžete parkovať, kde chcete? Niekedy to tak na cestách vyzerá.
Zdroj: Archív

Rešpektovanie dopravných predpisov je základom správania sa na cestách. Dodržiavajte rýchlostné limity, zastavujte na červenú, v prípade potreby ustupujte a dodržiavajte disciplínu v jazdnom pruhu. Zákony o premávke sú navrhnuté tak, aby zaistili bezpečnosť všetkých účastníkov cestnej premávky – vodičov, cestujúcich, chodcov a cyklistov. Ak by ste mali dodržiavať len jeden bod z nášho rebríčka, určite to musí byť tento. Aj vy môžete prispieť k tomu, aby sa na cestách znížil počet dopravných nehôd.