Ilustračná snímka

Poradca Pravostranné riadenie: Tri detaily k dovozu auta

Foto: Dreamstime

19.4. 2018 9:08 Nový zákon na základe rozhodnutia Súdneho dvora EÚ musí umožniť aj evidenciu vozidiel s pravostranným riadením. Nebude to však úplne jednoduché, nakoľko budú potrebné tri úpravy.

Nový zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke priniesol viacero zmien. Niektoré sú užitočné, iné už menej. V nateraz poslednom článku z našej série prinášame informácie o zmene, ktorá bola avizovaná už vopred. Nejde o zníženie pokút za chýbajúcu technickú a emisnú kontrolu, ale o povolenie dovozu vozidiel s pravostranným riadením.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Schválené znenie zákona skutočne obsahuje možnosť dovozu áut s pravostranným riadením, ktoré okrem Veľkej Británie jazdia aj v Írsku, na Malte a Cypre. Pozor, toto povolenie sa týka výlučne osobných vozidiel kategórie M1. Nebude to však až tak jednoduché, nakoľko zaevidovanie a schválenie vozidla má niekoľko technických podmienok. Bez nich skrátka slovenské „papiere“ nedostanete.

Podľa ministerstva dopravy musí vozidlo splniť tri podmienky. „Po konzultáciách s Európskou komisiou sme do návrhu zákona zapracovali, že osobné vozidlo kategórie M1 s pravostranným riadením musí byť pred registráciou v Slovenskej republike upravené a musí plniť technické požiadavky pre osvetlenie a svetelnú signalizáciu vozidla, pre nepriamy výhľad z vozidla a pre stierače pre prevádzku s pravostrannou cestnou premávkou,“ napísali nám z tlačového odboru.

Majiteľ musí nechať niektoré parametre vozidla upraviť pre naše pomery, čiže pravostrannú premávku. Pokiaľ to urobí, môže volant zostať na pravej strane. Podľa ministerstva tieto dodatočné úpravy sa budú musieť preukázať protokolom, ktorý vypracuje technická služba overovania (skúšobňa). Návšteva STK stačiť nebude: „Stanica technickej kontroly vo svojich podmienkach nevie overiť uvedenú trojicu technických požiadaviek,“ dodalo ministerstvo.

Pokiaľ si chcete doviezť vozidlo s volantom na pravej strane, musíte nechať upraviť nasledovné tri parametre.

1. Osvetlenie a svetelná signalizácia vozidla

Rozdiely sú v sklone stretávacích svetlometov, umiestnení zadných hmloviek a bieleho svetla signalizujúceho cúvanie, ak je na vozidle iba jedno.

2. Nepriamy výhľad z vozidla

Tento bod sa týka spätných zrkadiel, najmä v prípadoch, keď nie sú rovnako veľké. Podľa vysvetlenia ministerstva „jednotlivé plochy, ktoré musia byť viditeľné cez spätné zrkadlá, musia byť také, aby vyhovovali pravostrannej cestnej premávke“.

3. Stierače

Stierače musia vyhovovať pravostrannej cestnej premávke. Podľa ministerstva niektoré vozidlá majú vyrobené stierače tak, že vyhovujú pravostrannej aj ľavostrannej cestnej premávke, preto úpravy nebudú potrebné. V ostatných prípadoch sú úpravy nevyhnutné.

Čo na to poisťovne?

Keď sme v septembri oslovili poisťovne, ich odpovede na tému určovania výšky poistného boli vyhýbavé. Pochopiteľne, znenie zákona nebolo jasné. Teraz je zákon schválený, poisťovne však stále nemajú úplne jasno. Oslovili sme Allianz – Slovenskú poisťovňu, Generali a ČSOB Poisťovňu. Všetky tri sa zhodli v tom, že nateraz neplánujú žiadne zmeny vo výpočte poistného v rámci povinného zmluvného poistenia. Inými slovami, výška PZP zostane pre ľavostranné aj pravostranné riadenie rovnaká.

V budúcnosti však nemožno zmeny vylúčiť, nakoľko do výpočtu poistného vždy vstupuje celý rad individuálnych faktorov, napríklad, vek vodiča, dĺžka vodičskej praxe či nehodový priebeh doterajšieho poistenia. Pokiaľ by poisťovne na základe svojich štatistických ukazovateľov časom zistili zvýšenú nehodovosť a teda rizikovosť majiteľov áut s volantom na pravej strane, je pravdepodobné, že tento fakt zohľadnia pri výpočte poistného.

Prečo Slovensko musí umožniť dovoz?

Povinnosť umožniť dovoz takýchto vozidiel vyplynula pre všetky členské štáty EÚ, vrátane Slovenska, z rozhodnutia Súdneho dvora EÚ voči Poľsku a Litve. Ide o prípad poľského motoristu Grzegorza Dorobeka, ktorý sa v januári 2008 vrátil domov z Británie a doviezol si Vauxhall Vectra s pravostranným riadením. Úrady jeho žiadosť o registráciu zamietli a odvolávali sa na platné predpisy o technickom vybavení vozidiel.

V marci toho istého roka sa Dorobek odvolal k mestskému odvolaciemu súdu a svoje odvolanie postavil na európskej legislatíve, podľa ktorej nesmú členské štáty zakázať predaj ani odmietnuť registráciu vozidla bez ohľadu na riadenie, ak auto má európske typové schválenie. Napriek zamietnutiu na viacerých stupňoch sa Dorobek nevzdal a postupne dostal prípad až pred Najvyšší správny súd, ktorý v januári 2010 potvrdil rozhodnutie prvostupňového odvolacieho súdu. Tým vyčerpal všetky právne možnosti v Poľsku.

V októbri 2009 sa však do veci zapojila Európska komisia, ktorá upozornila Poľsko na porušenie príslušnej smernice a zakladajúcej zmluvy EÚ. Poľsko svoj postoj zopakovalo, na čo Brusel pohrozil žalobou na pôde Súdneho dvora EÚ. A svoju hrozbu aj splnil.

Komisia argumentovala, že „ak motorové vozidlo spĺňa podmienky európskeho typového schválenia, môže sa bezpečne používať vo všetkých členských krajinách bez ohľadu na jeho prispôsobenie pre pravo- alebo ľavostrannú premávku“. Poukázala na to, že Poľsko aj Litva, ktorej prípadom sa Súdny dvor zaoberal súčasne s poľským, porušujú nielen celý rad smerníc, ale aj zakladajúcu Zmluvu o fungovaní EÚ. Súd odmietol argumenty Poľska a Litvy a priklonil sa na stranu komisie.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia