Diaľničná známka: Takto vyriešite časté problémy, ktoré s ňou úzko súvisia

 Pozrime sa na samotné ceny diaľničných známok:

Diaľničná známka pre vozidlo:

Dvojstopové motorové vozidlo alebo jazdná súprava s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony a dvojstopové motorové vozidlo kategórie M1 bez ohľadu na jeho najväčšiu prípustnú celkovú hmotnosť.

  • Platnosť 1 rok – 50 Eur
  • Platnosť 30 dní – 14 Eur
  • Platnosť 10 dní – 10 Eur

Diaľničná známka pre prípojné vozidlo:

Prípojné vozidlo kategórie O1 a O2 za motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G, ak celková hmotnosť jazdnej súpravy je nad 3,5 tony.

  • Platnosť 1 rok – 50 Eur
  • Platnosť 30 dní – 14 Eur
  • Platnosť 10 dní – 10 Eur

Spoplatnené vozidlá:

Za spoplatnené úseky ciest sú povinní platiť vodiči dvojstopových vozidiel (alebo jazdných súprav) do 3,5 tony, vodiči vozidiel kategórie M1 a vodiči súprav kategórií M1, N1, M1G a N1G. Pri hmotnosti do 3,5 tony platí známka na vozidlo a aj prípojné vozidlo. Pri vyššej hmotnosti musia mať vozidlo a aj prípojné vozidlo vlastnú diaľničnú známku.

 Aký typ a koľko diaľničných známok však potrebujete v závislosti od kategórie vozidla a od najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla, respektíve od najväčšej prípustnej hmotnosti jazdnej súpravy?

Vozidlo – potrebná jedna diaľničná známka pre vozidlo.

Jazdná súprava do 3,5 tony - dvojstopová jazdná súprava (čiže vozidlo + prípojné vozidlo) do 3,5 tony potrebuje jednu diaľničnú známku pre vozidlo.

Jazdná súprava nad 3,5 tony -  dvojstopová jazdná súprava (čiže vozidlo + prípojné vozidlo) tvorená motorovým vozidlom kategórie M1, N1, M1G a N1G a prípojným vozidlom kategórie O1 a O2, potrebuje v prípade ak celková hmotnosť jazdnej súpravy prevyšuje 3,5 tony jednu diaľničnú známku pre vozidlo a tiež druhú diaľničnú známku pre prípojné vozidlo.

To znamená, že v prípade dvojstopovej jazdnej súpravy s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony nie je potrebná úhrada diaľničnej známky pre prípojné vozidlo a povinnosť úhrady diaľničnej známky za užívanie diaľnic a rýchlostných ciest sa vzťahuje výlučne len na vozidlo.

Spoplatnené úseky ciest SR:

Medzi spoplatnené úseky ciest SR sa rátajú diaľnice a rýchlostné cesty. Presnejšie ide o diaľnice D1, D2, D3, D4 a  rýchlostné cesty R1, R2, R4 a R6.

Denis Milo
autor Denis Milo
Diskusia  ()

Video

Diskusia