Opatrnosti na cestách nie je nikdy dosť a skúsení vodiči sa preto, pozorujúc okolie, snažia predvídať a myslieť aj za druhých. Na niektorých miestach však treba venovať zvýšenú pozornosť nielen iným účastníkom premávky, ostatným autám, chodcom či cyklistom, ale aj voľne žijúcim zvieratám, ktoré môžu náhle vybehnúť na cestu napríklad pri hľadaní potravy.

V miestach predpokladaného výskytu divej zveri je potrebné zvýšiť opatrnosť, znížiť rýchlosť jazdy a držať sa ďalej od pravej krajnice
Zdroj: AUTO BILD

Nebezpečenstvo stretu s divou zverou sa zvyšuje práve v tomto období, od konca jesene, a trvá počas celej zimy až do apríla. Štatistiky hodnotiace následky takýchto havárií sú pritom vážnou výstrahou. Až okolo 20 percent z nich totiž skončilo ťažkým zranením posádky auta a žiaľ nechýbajú ani tie, pri ktorých boli poranenia cestujúcich fatálne.

Ako sa nebezpečenstvu zrážky s divou zverou vyvarovať? Prečítajte si nasledujúcich desať rád a tipov.

1. V akom období je riziko zrážky s migrujúcou divou zverou najväčšie?

Zvieratá putujú po celý rok. Počas neskorej jesene, v zime a následne v apríli je však nebezpečenstvo zrážky s nimi najväčšie.

2. Prečo práve vtedy?

Na jeseň, keď sa pozberajú posledné obilniny a kukurica, sa už mnohé zvieratá nevedia na poli bezpečne skryť. V apríli sa potom srnce a jelene po zime opäť intenzívnejšie púšťajú do zháňania potravy. Okrem toho tiež stúpa aktivita mladých samcov, ktorí sa začínajú zaujímať o samičky.

Následky zrážky sa výrazne zhoršujú so stúpajúcou rýchlosťou jazdy
Zdroj: AUTO BILD

3. V akom čase je situácia najnebezpečnejšia?

Práve vtedy, keď je na cestách množstvo vodičov a zároveň za zlej viditeľnosti, od súmraku až do východu slnka. Najviac nehôd sa odohráva ráno medzi 4:00 a 7:00 a večer od 17:00 do 23:00.

4. Prečo zvieratá križujú cesty?

Zver sa potuluje vo svojom revíre, po vlastných trasách. Ak sa pritom krížia s cestou, neberú na ňu žiaden ohľad a ani jej pochopiteľne nevenujú pozornosť, rovnako ako tamojším jazdiacim autám.

Pri haváriách s divou zverou nehrozí vo väčšine prípadov posádke najväčšie nebezpečenstvo od samotného zvieraťa. Ako ukazuje crashtest, kabína auta ostala po zrážke s diviakom vážiacim 80 kilogramov relatívne neporučená. Vážnejšie riziko predstavuje len vysoká zver, ktorá môže pri zrážke preniknúť až do kabíny
Zdroj: AUTO BILD

5. Kde hrozí najväčšie nebezpečenstvo stretu s migrujúcou zverou?

Najviac nehôd s divými zvieratami sa stáva v lese, nasledujú lúky a polia. Opatrnosť je preto dôležitá nielen na ceste vedúcej medzi stromami!

6. Ako možno znížiť nebezpečenstvo zrážky s divými zvieratami?

V prvom rade je potrebné rešpektovať značky, ktoré na zvieratá upozorňujú. Na rizikových miestach je bezpodmienečne nutné znížiť rýchlosť, pozorne sledovať oba okraje cesty a zároveň sa držať bližšie ku stredu cesty tak, aby smerom ku pravej krajnici vznikla čo najväčšia bezpečnostná rezerva.

Najvhodnejšia reakcia vodiča, ktorému sa v ceste objaví zviera je začať brzdiť najvyššou možnou intenzitou a pevne pri tom držať volant, aby sa auto udržalo vo svojom jazdnom pruhu. Hoci je to náročné, v najhoršom prípade treba počítať s nárazom do zvieraťa
Zdroj: AUTO BILD

7. Ako zareagovať, ak sa zviera na kraji cesty objaví?

Nespúšťajte ho z očí, neustále ho sledujete, spomaľte, podľa možnosti až na rýchlosť chôdze a priebežne niekoľkokrát zatrúbte. Väčšina zvierat je jasom reflektorov oslepených a ostáva pritom stáť na mieste, takže ak ich stlmíte, zvýšite pravdepodobnosť, že sa dá na útek. Buďte ale nanajvýš opatrní, máloktoré zviera chodí samo, takže okrem neho môžu byť nablízku aj ďalšie.

8. Čo je nebezpečnejšie, vyhýbať sa, alebo riskovať zrážku?

Na rozhodnutie sú žiaľ v tomto prípade k dispozícii iba milisekundy. Pri malých zvieratách, ako sú zajace, alebo líšky, je vyhýbanie riskantnejšie než stret s nimi, zvlášť, ak je povrch cesty mokrý, či dokonca šmykľavý. Riziko vzrastá hlavne na cestách so obojsmernou prevádzkou, alebo ak sú popri nich stromy. Vyhýbací manéver je zväčša nebezpečnejší než zrážka aj pri väčších zvieratách, ako je napríklad diviak. Vážnejšie riziko predstavuje len vysoká zver, ktorá môže pri zrážke preniknúť až do kabíny.

Oveľa väčšie riziko než náraz do zvieraťa predstavujú vo väčšine prípadov vyhýbacie manévre, zvlášť na cestách s obojsmernou premávkou. Tie sú podstatne nebezpečnejšie než čelný náraz do väčšiny zvierat
Zdroj: AUTO BILD

9. Čo ak je kolízia neodvratná?

Ak už je zrážka so zvieraťom neodvratná, najlepšou reakciou je naplno pred ním brzdiť a zároveň pevne držať volant, aby si vozidlo v čo najväčšej miere zachovalo smerovú stabilitu.

10. Ktoré faktory zhoršujú následky zrážky?

V prípade zrážky je to rozhodne rýchlosť jazdy. Napríklad ak do 17 kilogramov vážiaceho jeleňa narazí auto idúce rýchlosťou 50 km/h, pôsobí naň, akoby mal 425 kg. Pri rýchlosti 70 km/h sa efekt zvyšuje už na 850 kg. Pôsobenie zvieraťa na auto v závislosti na rýchlosti teda stúpa progresívne.

Rýchlosti okolo 60 km/h nebývajú nebezpečné, najviac nehôd s divou zverou sa však odohrá na vidieckych cestách, kde sa jazdí vyšším tempom. Riziko prudko vzrastá od 80 km/h, dôvodom je výrazne sa predlžujúca brzdná dráha. Vodič, ktorému skočí náhle do cesty divé zviera pri rýchlosti 80 km/h je väčšinou schopný bezpečne zastaviť. Pri 100 km/h sa mu to už ale nepodarí a vrazí doň zvyškovou rýchlosťou vyše 60 km/h!
Zdroj: AUTO BILD

Čo robiť v prípade, ak už došlo k nehode?

Niekedy sa žiaľ, aj napriek maximálnej opatrnosti stretu so zvieraťom zabrániť nepodarí. Čo robiť v prípade, ak sa predsa len niečo stane? Toto sú najdôležitejšie tipy ako sa zachovať.

Ak zrazí auto idúce rýchlosťou 60 km/h divú sviňu, pôsobí naň, akoby mala váhu nosorožca, teda 3,5 tony
Zdroj: AUTO BILD

1. Okamžite po zrážke zapnite výstražnú signalizáciu (všetky štyri smerovky) a zabezpečte miesto nehody.

2. Ak je zviera zranené, nikdy sa ho nedotýkajte. Namiesto toho si od neho radšej držte odstup tak, aby jeho stres nebol ešte väčší.

Ak zrazí auto idúce rýchlosťou 60 km/h srnca, pôsobí naň, akoby mal váhu 800 kilogramov
Zdroj: AUTO BILD

3. Ak zviera pri zrážke zahynulo, odtiahnite ho na kraj cesty. V žiadnom prípade ho ale neberte so sebou, to by bolo považované za pytliactvo.

4. Uhynuté zviera chytajte zásadne iba v rukaviciach (napríklad z lekárničky), pretože vám pri tom môže hroziť nebezpečná nákaza, napríklad besnotou.

Ak zrazí auto idúce rýchlosťou 60 km/h laň, pôsobí naň, akoby mala váhu hrocha, teda 2,5 tony
Zdroj: AUTO BILD

5. Zaistite si dôkazy pre poisťovňu. Ak je to možné, spravte si z miesta nehody fotodokumentáciu a zapíšte si kontaktné údaje na prípadných svedkov.

6. Informujte políciu, oni následne posunú informáciu miestnemu poľovníckemu združeniu.

Ak zrazí auto idúce rýchlosťou 60 km/h jeleňa, pôsobí naň, akoby mal váhu slona, teda 5 ton
Zdroj: AUTO BILD
Zdroj: Redakcia AUTO BILD