Poškodené auto na parkovisku? Čo robiť a koho zavolať?

Poradca Čo robiť, ak vám niekto ťukol auto na parkovisku a zbabelo ušiel? Pomôže jedna základná vec

Foto: Pavol Zachar

25.10. 13:00 Ťukance, škrabance a odreniny sú na preplnených parkoviskách na dennom poriadku. Ako však zistiť vinníka, pokiaľ z miesta škody ušiel?

Pokiaľ zaparkujete auto na verejnom parkovisku, nie je ničím výnimočným, že po príchode k nemu nájdete na vozidle drobné či vážnejšie poškodenie. Ľudia v dnešnej dobe nemajú kúska charakteru a tak miesto toho, aby počkali na majiteľa auta po tom, ako mu spôsobili škodu, radšej z miesta nehody utečú.

Samozrejme, asi každý z nás je časovo vyťažený a čakanie na majiteľa poškodeného vozidla by mu mohlo zabrať aj niekoľko hodín. Slušnosťou je v takomto prípade aspoň zanechať lístok za stieračom s vašim telefónnym číslom, aby vás poškodený mohol skontaktovať a dohodnúť sa na výmene poistiek.

Bohužiaľ, pravdou je, že väčšina šoférov ktorí spôsobia škodu na cudzom majetku, z miesta činu odídu bez toho, aby o sebe dali dotyčnému nejako vedieť. Pre poctivého človeka je tento skutok nepochopiteľný, navyše ak vezmeme do úvahy fakt, že škodu by neplatil vinník ale jeho poisťovňa. Ako však postupovať v prípade, ak vinník odíde bez toho, aby po sebe zanechal odkaz?

Pokiaľ si na parkovisku či na akomkoľvek inom mieste nájdete poškodené auto bez toho, aby vám vinník zanechal odkaz, mali by ste zavolať políciu. Tá sa po vašom privolaní pokúsi identifikovať vinníka. Veľké množstvo dnešných verejných priestranstiev a parkovísk je monitorovaná kamerovým systémom. Práve táto technológia môže v mnohých prípadoch pomôcť dolapiť osobu zodpovednú za škodu na vašom aute. Stačí aby kamera zachytila ŠPZ vozidla.

V takomto prípade je veľmi dôležité overenie PZP, respektíve to, či má osoba, ktorá spôsobila s vozidlom škodu zaplatené povinné zmluvné poistenie. Pokiaľ áno, bude sa škodová udalosť riešiť priamo s poisťovňou. Pokiaľ vinník nemá zaplatené PZP, škodu za neho uhradí Slovenská kancelária poisťovateľov, pričom si ju bude následne vymáhať.

Problém nastáva vtedy, pokiaľ sa vám a ani polícii nepodarí vinníka identifikovať. V tomto prípade vám neostáva nič iné, ako získať náhradu škody z havarijného poistenia, ale len v prípade, ak ho máte uzatvorené. V opačnom prípade si musíte škodu uhradiť sám.

Utekať z miesta činu sa však naozaj neoplatí. Okrem pokuty a náhrady škody poškodenému z vlastného vrecka, vám hrozí aj zákaz vedenia motorového vozidla od 1 až do 5 rokov. To vám naozaj za papierik so svojim telefónnym číslom nestojí. Škodu predsa zaplatí vaše PZP a tak sa netreba čoho báť.

 

Diskusia  ()

Video

Diskusia