Už tradične je posledný januárový deň dôležitý pre majiteľov motorových vozidiel. Všetkým, ktorí mali vlani zakúpenú elektronickú ročnú diaľničnú známku, sa skončí jej platnosť 31. januára. Motoristom, ktorí si kúpili 365-dňovú diaľničnú známku, sa skončí platnosť 365 dní odo dňa kúpy. Cena známky sa tento rok nemenila, ostáva 50 eur.

Motoristi, ktorí začali v rámci ostatného roka používať svoje auto na podnikanie, musia do 31. januára podať daňové priznania na daň z motorových vozidiel. Platí sa tam, kde je auto zaevidované. Táto daň je splatná vždy do 31. januára.

Anketa: Využívate ešte stále ročnú známku, alebo ste už prešli na novú, 365-dňovú, ktorá nie je viazaná na koniec januára?

Vedeli ste, že...? Takto si diaľničnú sieť predstavoval Baťa