Ilustračná snímka. Zdroj: DVR

Poradca Vodič vs. cyklista: Aké majú práva a povinnosti?

Foto: DVR

26.4. 2017 9:08 S jarným oteplením pribúdajú na cestách cyklisti. Aj pre nich však platí zákon o premávke, no v prvom rade musia dbať na vlastnú bezpečnosť.

S pribúdajúcimi dennými teplotami sa na cestách začína objavovať nielen väčšie množstvo motorkárov, ale aj ich bezmotorových súkmeňovcov – cyklistov. Pre niektorých je bicykel pomocníkom pri zlepšení kondície, i keď dýchanie výfukových plynov pľúcam veľmi neprospieva. Pre iných je zas praktickejším dopravným prostriedkom než auto, minimálne v časoch špičky je neraz rýchlejší aj chodec.

Ilustračná snímka. Zdroj: DVR
Ilustračná snímka. Zdroj: DVR
Zdroj: DVR

Nešťastie však nechodí po horách a vzhľadom na viaceré faktory to môže mať tragické následky. Príkladom je nedávna tragédia na rýchlostnej ceste R1, kde sa z neznámych dôvodov vyskytoval cyklista. Bola noc a cyklista bol neoznačený. Navyše sa nachádzal v ľavom jazdnom pruhu a keď sa dostal do pravého pruhu, ocitol sa pred rýchlo idúcim vozidlom Audi. Jeho vodič nemal šancu zareagovať a rovnako ani ďalšie asi štyri vozidlá, ktoré po cyklistovi doslova prešli.

Čo robiť, ak sa dostanete na diaľnicu

Zatiaľ nie je jasné, prečo a ako sa cyklista dostal na diaľnicu. Podľa zákona tam však nemal čo pohľadávať. Zákon hovorí jasne: „Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozidiel; iným účastníkom cestnej premávky je používanie diaľnice zakázané.“ To znamená, že na diaľnicu nesmie vojsť cyklista ani chodec. Pokiaľ sa vám nejakým záhadným spôsobom podarí na bicykli dostať na diaľnicu alebo rýchlostnú komunikáciu, ihneď zosadnite a stiahnite sa do bezpečnej zóny za zvodidlá resp. mimo vozovky. Zavolajte niekoho, kto by vás mohol odviezť. Alebo požiadajte o pomoc iného vodiča. V žiadnom prípade nepokračujte v jazde ani v chôdzi po krajnici! Aj snaha vrátiť sa späť po ceste, ktorou ste prišli, môže byť vzhľadom na rýchlosť vozidiel riskantná.

Ak sa tak stane za tmy alebo zníženej viditeľnosti, ide vám doslova o holý život. Platí rovnaké pravidlo: okamžite opustite vozovku a stiahnite sa do bezpečnej zóny za zvodidlami. Zavolajte známeho s autom alebo taxík. Ak nikoho nepoznáte alebo nezoženiete, kontaktujte políciu. Áno, pokuta za neoprávnené použitie diaľnice je síce 50 eur, ale váš život má oveľa vyššiu hodnotu. Za chyby sa platí, no nemá zmysel zaplatiť zdravím alebo životom.

Vždy majte na mysli zákony fyziky, ktoré neoklamete nikde v nám známom vesmíre. Vozidlo z rýchlosti 130 km/h nezastaví včas ani omylom. Na suchom asfalte je brzdná dráha takmer 74 m a reakčná dráha minimálne 36 m. Vozidlo tak aj za ideálnych podmienok zastaví najskôr po prejdení 110 m, čo zodpovedá dĺžke futbalového ihriska určeného pre medzinárodné zápasy!

Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk
Zdroj: Autobild.sk

Cyklista nesmie jazdiť na chodníku

Pre vodičov sú cyklisti nemalým zdrojom obáv. Mnohé slovenské cesty si pomenovanie „cesta“ zaslúžia len s prižmúrením všetkých očí v blízkom aj vzdialenom okolí. Cyklisti skrátka nemôžu jazdiť pri okraji vozovky, nech by akokoľvek chceli. Inak by totiž boli častejšie na zemi než na bicykli. Vzťah cyklista-vodič neraz komplikuje aj intenzita premávky vo väčších mestách. Ak k tomu pripočítame aroganciu nejedného vodiča, mnohí cyklisti pochopiteľne zvolia radšej chodník.

Práve chodník je téma, na ktorej sa pre zmenu nezhodnú cyklisti s chodcami. Mnohí chodci sa sťažujú na bezohľadnosť cyklistov a ich správanie prirovnávajú k vzťahu vodič-cyklista na ceste. Vodiči sú bezohľadní k cyklistom a tí sa rovnako správajú k chodcom na chodníku. Neraz jazdia rýchlo a očakávajú, že chodci im budú uhýbať z cesty. Pokiaľ sa chodec ohradí, niektorí cyklisti dokážu byť hrubí a agresívni.

Lenže cyklisti by si mali uvedomiť, že chodník je určený výlučne chodcom a podľa zákona o premávke nemajú na chodníku čo hľadať. Zákon je v tomto ohľade jednoznačný: „Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím.“ Zákon pritom chodca definuje aj ako osobu, ktorá tlačí bicykel. Jedinou výnimkou sú deti do 10 rokov, ktoré smú jazdiť po chodníku.

Jeden či dvaja?

Problémy môžu spôsobiť dvaja cyklisti vedľa seba. V meste takto môžu premávku doslova „zaštupľovať“, kým sa vodičom za nimi uvoľní priestor. Na okresných cestách to platí obdobne a hoci premávka nemusí byť tak hustá ako v meste, jazdí sa po nich vyššou rýchlosťou. Pokiaľ sú cyklisti za zákrutou, vodič ich a prípadné protiidúce vozidlo zbadá v poslednej chvíli a nemusí stihnúť zabrzdiť. Pravidlo, že cyklisti sú na ceste povinní jazdiť jednotlivo za sebou, teda má svoje opodstatnenie a slúži predovšetkým ich bezpečnosti.

Vidieť a byť videný

Cyklisti by si mali uvedomiť, že pravidlo „vidieť a byť videný“ sa netýka len chodcov a vodičov, ale aj ich. Hoci im zákon prikazuje používať za zníženej viditeľnosti reflexné prvky, a to aj v obci, na dedinách to býva pojem neznámy. Predtým, ako sadnete na bicykel, vždy si spomeňte aj na vodičov, ktorí v očakávaní prázdnych ciest jazdia cez dediny vyššou rýchlosťou. Áno, je to priestupok a dôkaz arogancie vodiča. Ak však zrazí „neviditeľného“ cyklistu, darmo padne vina na hlavu vodiča, ak cyklista skončí na invalidnom vozíku. Pokiaľ je účastník cestnej premávky svojprávny, v prvom rade by mal myslieť na vlastnú bezpečnosť. A týka sa to práve tých najzraniteľnejších, čiže chodcov a cyklistov.

Alkohol je rizikom nielen za volantom

V súvislosti s cyklistami existuje ešte jedno veľmi podstatné bezpečnostné riziko, a to alkohol. Reakcia organizmu na alkohol je u človeka rovnaká nezávisle od toho, či sedí za volantom alebo bicykli. Nedávna novela zákona ukončila nulovú toleranciu alkoholu pre cyklistov. V zastavanom území obce a na cestičke pre cyklistov sa hranica posunula z nuly na 0,5 promile. To znamená, že teoreticky môžu s touto hladinou alkoholu jazdiť aj v bratislavskej dopravnej špičke. Ak však tento limit prekročia alebo jazdia mimo určeného územia, napríklad, mimo obce, hrozia im rovnaké pokuty ako u vodičov. Bloková pokuta sa môže vyšplhať na 650 eur, sankcie v správnom konaní sa pohybujú v rozpätí 150 až 800 eur.

Ďalšie pravidlá pre cyklistov

- Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera.

- Na bicykli nesmie prepravovať predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky, napríklad, dlhé predmety.

- Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.

- Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov môže viezť osobu mladšiu ako 10 rokov na pomocnom sedadle alebo v prívesnom vozíku určenom na prepravu dieťaťa a na detskom bicykli, ktorý je s vodiacim bicyklom pevne spojený tyčou.

- Osoba mladšia ako 10 rokov môže po ceste jazdiť len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa zákona o premávke.

- Cyklista smie predchádzať vozidlo v rovnakom smere po pravej strane vozovky alebo krajnici. To neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

- Na kombinovanej cestičke pre chodcov a cyklistov nesmie cyklista ohroziť chodca. Ak má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len svoj pruh. Pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, vchádzaní na cestičku a vychádzaní z nej sa nesmú vzájomne ohroziť.

- Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

- Cyklista musí mať mimo obce ochrannú prilbu. Pre deti do 15 rokov a deti prepravované v pomocnom sedadle a na pripojenom detskom bicykli platí táto povinnosť aj v obci.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia