Ilustračná snímka

Poradca Fólie: Detail, ktorý môže spôsobiť problémy

Foto: Dreamstime

24.3. 2015 8:08 S pribúdaním slnečného svetla mnohí motoristi zvažujú nalepenie tmavých fólií. Keďže každá krajina má vlastné pravidlá, nalepenie v zahraničí či dovoz auta s nesprávnymi fóĺiami sa nemusí vyplatiť.

Dni sa konečne predlžujú a s ním pribúda slnečného svetla. Práve v tomto období nastáva vhodné obdobie pre tých, ktorí flirtujú s možnosťou nechať si na auto nalepiť tmavé fólie. Ako každá úprava, aj montáž fólií má svoje pravidlá, ktoré upravuje vyhlášku k zákonu o prevádzke vozidiel v premávke (464/2009), konkrétne ustanovenia o výhľade z miesta vodiča.

Podľa slovenskej legislatívy je možné používať iba schválené fólie, ktoré sú označené tzv. schvaľovacou značkou. Reklamné fólie, slnečné fólie a tónovanie skiel je v prípade osobných (M1) a malých úžitkových vozidiel (N1) lepiť iba na zadné bočné sklá a na zadné sklo. Rovnaké pravidlo platí aj pre tónovanie skiel. Inštalácia fólií je možné iba pod podmienkou, že vozidlo je vybavené pravým vonkajším spätným zrkadlom. Bezpečnostné fólie slúžiace na ochranu proti prerazeniu skla je možné použiť na všetkých oknách vo vozidle okrem čelného skla.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

V prípade autobusov rôznych veľkostí (kategórie M2 a M3) sa fólie smú používať aj na bočné sklá pri miestach cestujúcich. A naopak, je zakázané nalepiť ich na zadné okná a na sklá dverí, ktoré slúžia aj pre výhľad z miesta vodiča.

Výnimku tvorí zatemňovací pás, ktorý je možné použiť práve na čelné sklo. Podľa vyhlášky tento pás musí byť umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného skla, čiže mimo plochy priamo pred vodičom. Zatemňovací pás môže od vrchného okraja čelného skla zasahovať najviac 100 mm po celej jeho šírke a nesmie pohlcovať farbu dopravnej signalizácie. Tónovanie zatemňovacieho pásu môže byť jednoliate alebo premenlivé od tmavého k svetlému. V prvom prípade musí byť priepustnosť svetla najmenej 50 percent, v tom druhom musí ísť o plynulý prechod zo 75 percent najmenej na 45 percent.

Ako je to v zahraničí

So zaujímavým problémom v súvislosti s tmavými fóliami sa na nás obrátil jeden z našich čitateľov:

 

„Chcel by som sa poradiť s vami o jednej veci ohľadom zákona o cestnej premávke. Možno mi budete vedieť poradiť. Žijem dlhodobo v UK a chcel by som si tu dať na zadné okná môjho auta tmavé fólie. Ale tu zákon nevyžaduje žiadne potvrdenie od firmy, ktorá by mi montáž urobila, ani štítky na oknách. Preto tu takéto doklady nepoznajú. Maximálne by mi mohli vystaviť doklad na spôsob certifikátu, ale v angličtine. Mám slovenské auto a raz za čas s ním jazdím domov. Chcel by som sa opýtať, či pre slovenskú políciu postačí takýto certifikát v cudzom jazyku ako doklad o profesionálnom prevedení inštalácie tmavých fólií.“

Téma fólií nesúvisí ani tak so zákonom o premávke ani prístupom našich policajtov, ako skôr s vyššie spomínanou vyhláškou. Opýtali sme na tento problém poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel Testek. Odpoveď asi čitateľa nepoteší. Kameň úrazu spočíva v tom, že neexistuje jednotná európska legislatíva, ktorá by riešila spôsob montáže a certifikácie fólií. Každá členská krajina si preto stanovuje vlastné pravidlá a rozdiely v požiadavkách sú preto značné.

Z otázky vyplýva, že náš čitateľ používa auto registrované na Slovensku. V tom prípade si musí dať nalepiť fólie so slovenským typovým schválením, k čomu dostane príslušné potvrdenie o montáži a fólie označené schvaľovacími značkami. Pokiaľ by si nechal namontovať britské fólie, určite ho budú čakať problémy pri pravidelnej technickej kontrole. Technik totiž potvrdenie o montáži z Británie neuzná, v protokole označí fólie ako vážnu chybu a auto bude dočasne nespôsobilé.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Pokiaľ by trval na tom, že si nechá fólie nalepiť v Británii, jedinou legálnou možnosťou by bolo kúpiť naše fólie a požiadať tamojšieho mechanika o vystavenie potvrdenia zodpovedajúceho našim predpisom. To je, pochopiteľne, príliš komplikované, preto je určite výhodnejšie nechať si ich nalepiť pri návšteve Slovenska.

Jedinú výnimku podľa Testeku predstavuje dovoz vozidla zo zahraničia už s nainštalovanými fóliami, čo sa pri registrácii na Slovensku uvedie v osvedčení o evidencii. Pokiaľ dovážate auto s fóliami, pýtajte od majiteľa aj doklady k nim. Ak sú na vozidle fólie neschváleného typu alebo vodič k nim nemá osvedčenie, musí ich odstrániť alebo prelepiť novými. Za takéto fólie hrozí bloková pokuta 50 eur. Keďže ide o neschválenú úpravu, vozidlo môže byť označené ako nespôsobilé pre premávku a policajti tak môžu až do odstránenia fólií zadržať osvedčenie o evidencii.

BANNER300

Pri zvažovaní montáže tmavých fólií by mal mať každý motorista v prvom rade na pamäti bezpečnosť, nielen vlastnú, ale aj bezpečnosť posádky a ostatných účastníkov premávky. V závislosti od priepustnosti fólie azda najväčšie komplikácie spôsobuje cúvanie v noci, i keď všetko je otázka zvyku, aj cúvanie pomocou spätných zrkadiel.

 

Vyhláška č. 464/2009

§ 4

Výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá

(1) Za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok musí byť zabezpečený výhľad z miesta vodiča.

(2) Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať fólie, ktoré sú schválené a označené schvaľovacou značkou.

(3) Doplnkové príslušenstvo a výbava na zasklené plochy vozidiel, napríklad fólie, nálepky alebo tónovanie skiel, musia spĺňať tieto technické požiadavky:

a) zatemňovací pás určený pre čelné sklo vozidla musí byť umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného skla tak, aby sa zabezpečila ochrana proti oslneniu s plynulým prechodom zo 75 % na najmenej 40 % priepustnosti svetla vrátane skla alebo bez plynulého prechodu najmenej 50 % priepustnosti svetla vrátane skla; zatemňovací pás môže zasahovať najviac 100 mm od vrchného okraja čelného skla po celej jeho šírke a nesmie pohlcovať farbu návestných svetiel a svetelných signálov,

b) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M1 a N1 možno použiť na zadné bočné sklá a na zadné sklo s podmienkou, že vozidlo je vybavené pravým vonkajším spätným zrkadlom,

c) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M2 a M3 možno použiť na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z miesta vodiča, a na zadné sklo; musia umožniť najmenej 50 % priepustnosti svetla a viditeľnosť aj do vozidla,

d) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na iných vozidlách, ako sú uvedené v písmenách b) a c), možno použiť na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z miesta vodiča, a na zadné sklo,

e) bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla možno použiť na zasklených plochách vozidiel kategórie M1 a N okrem čelného skla.

(4) Umiestnenie fólií, dodatočné tónovanie skiel a vykonávanie úprav zasklených plôch, ktoré majú za následok zníženie priepustnosti svetla, nie je povolené na čelnom skle a na predných bočných sklách vozidla na strane vodiča a jeho spolujazdca okrem zatemňovacieho pásu podľa odseku 3 písm. a) a okrem použitia bezpečnostných fólií podľa odseku 3 písm. e).

(5) Úpravy a opravy zasklenia vozidiel, ktoré majú za následok zníženie svetelnej priepustnosti, možno vykonávať iba pri dodržaní podmienok podľa predpisu EHK č. 43.5) Úpravy a opravy zasklenia vozidiel možno vykonávať len mimo vzťažnej plochy "A" čelného skla. Technológiou úpravy a opravy zasklených plôch vozidiel musí sa zabezpečiť, aby sklo v opravovanom mieste nemenilo farbu predmetov, návestných svetiel a svetelných signálov.

Facebook like button

Diskusia  ()

Video

Diskusia