ikona svietenie

Poradca Celodenné svietenie: Fakty a fámy

Foto: archív

1.6. 2011 2:00 Vaša téma Celodenné svietenie je témou, o ktorej sa vedú diskusie už celé roky. Polemiku o pozitívach a negatívach vyriešila v EÚ legislatívna úprava.

Od 1.1.2011 sú všetci výrobcovia automobilov na území EÚ povinní vo svojich automobiloch inštalovať denné svetlá, zložené z energeticky úsporných diód. Tieto svetlá pracujú vždy, keď je automobil naštartovaný, bez ohľadu na vôľu vodiča. Ich cieľom nie je lepšie osvetliť cestu, ale zvýšiť viditeľnosť automobilu.

Viditeľnosť automobilu je niekedy výrazným problémom, ktorá sa ročne podpíše pod množstvo nehôd. Napriek pozitívnym trendom v znižovaní úmrtí na cestách je počet každoročných obetí stále alarmujúci. Zvyšovanie bezpečnosti na cestách je preto celospoločensky želaným javom, súčasťou čoho je i celodenné svietenie. Lepšia viditeľnosť automobilov sa dotýka nielen automobilov, ale i chodcov a cyklistov.

Svietenie je povinnosťou nielen v noci
Svietenie je povinnosťou nielen v noci
Zdroj: archív

Z tohto dôvodu je dnes i na Slovensku povinné celoročné svietenie počas celého dňa. Vo februári 2009 ho zaviedol nový cestný zákon (č. 8/2009 Z. z.). Predtým bola táto povinnosť obmedzená len na zimné obdobie. Povinné svietenie platí i v ďalších krajinách Európskej únie, napríklad v Česku, Poľsku, Holandsku, Dánsku či Slovinsku.

Čo hovorí legislatíva

Zákon 8/2009 Z.z., § 32

(1) Vozidlo musí mať okrem prípadu uvedeného v § 34 ods. 4 (hovoriacom o poruche osvetlenia pri vlečení motorového vozidla, pozn. red.) počas jazdy rozsvietené stretávacie svetlomety alebo im na roveň postavené osvetlenie; to neplatí pre nemotorové vozidlo, ktoré musí mať rozsvietené svietidlá počas zníženej viditeľnosti. Za nezníženej viditeľnosti môžu byť na vozidle namiesto stretávacích svetlometov rozsvietené denné prevádzkové svietidlá, ak je nimi vozidlo vybavené.

V Rakúsku prevážili negatíva denného svietenia

Susedné Rakúsko povinnosť celodenného svietenia zrušilo vo februári 2008. Podľa štúdii neprinieslo zavedenie celodenného svietenia želané výsledky v bezpečnosti na cestách a čoraz viac sa hovorilo o negatívnych aspektoch celodenného svietenia. Proti povinnosti sa postavil i rakúsky automobilový klub ÖAMTC.

Podľa klubu prispieva celodenné svietenie k nižšej viditeľnosti motocyklistov, cyklistov a chodcov. Veľké množstvo svetla znižuje pozornosť vodičov a núti ich zameriavať sa najmä na zdroje svetelných lúčov a ignorovať ostatné prvky cestnej premávky.

Viditeľnosť osvetlených áut je výrazne vyššia
Viditeľnosť osvetlených áut je výrazne vyššia
Zdroj: archív

Ďalším dôvodom na zrušenie povinnosti je súvisiace zvýšenie spotreby a produkcie skleníkových plynov, ktoré má na svedomí vyššie zaťaženie alternátora. Odhady rakúskych ekológov hovoria o zvýšení spotreby paliva pri jednom automobile o dvadsaťpäť litrov ročne. Len v Rakúsku to znamená zvýšenie emisií o asi 330-tisíc ton oxidu uhličitého počas jedného roka.

BANNER300

Tieto argumenty boli použité i pri snahe Európskej únie nariadiť celoplošnú povinnosť svietiť počas celého dňa. Únia narazila na odpor niektorých členských štátov, výrobcov automobilov i niektorých asociácií motoristov. Iniciatíva na povinné celoeurópske svietenie preto ostala zablokovaná.

Povinnosť výrobcov, nie vodičov

Situáciu vyriešila Európska komisia okľukou. Vodičov automobilov nechala bokom a zamerala sa na ich výrobcov, ktorým určila novú povinnosť. Smernica Európskej komisie z roku 2008 upravila pôvodnú smernicu o osvetlení z roku 1976 a zaviedla do nej klauzulu o denných svetlách. Od 7.2.2011 musia byť všetky osobné automobily vyrobené na území Európskej únie vybavené dennými svetlami.

Povinnosť doplnená do staršej smernice

Smernica Komisie 2008/89/ES

(2) V záujme zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky prostredníctvom zlepšenia viditeľnosti motorových vozidiel by sa do smernice 76/756/EHS mala doplniť povinnosť umiestniť na tieto vozidlá špeciálne denné stretávacie svetlá.

Od augusta 2012 by povinnosť mala byť zavedená i pre úžitkové automobily. Nové európske automobily teda budú svietiť, bez ohľadu na legislatívu danej krajiny alebo vôľu vodiča. Podľa Komisie by toto opatrenie malo zachrániť až dvetisíc životov ročne. Či sa jej odhady naplnia, ukáže až čas.

Denné svetlá sú teda štandardom vo všetkých triedach automobilov. Niektoré automobilky však legislatívnu úpravu predbehli. Napríklad BMW už niekoľko rokov svoje automobily vyrába s dennými svetlami, tvorenými kruhmi okolo šošoviek svetiel. Z tohto osvetlenia sa stal výrazný prvok dizajnu BMW.

BMW urobilo z denných svetiel dizajnový prvok
BMW urobilo z denných svetiel dizajnový prvok
Zdroj: archív

Problematiku vyriešili diódy

Kontroverzia pri prijatí nového nariadenia Európskej komisie bola nižšia, než pri pôvodnej snahe o zákonnú povinnosť celodenného svietenia vo všetkých štátoch Únie. Jazýčkom na váhach posunulo masové rozšírenie svetelných diód. Denné svietenie s ich použitím totiž značne znižuje negatíva, ktoré predkladali odporcovia povinnosti.

Svetlá zložené z diód majú výrazne nižšiu spotrebu energie než klasické halogénové žiarovky. Ich vplyv na zaťaženie alternátora a následne spotrebu pohonných hmôt je preto podstatne nižší. Farba svetla diód je rozdielna od klasických žiaroviek, diódové denné svetlá automobilov sú preto ešte výraznejšie a lepšie identifikovateľné.

Denné svetlá ale nie sú len bezpečnostným prvkom. Za posledné roky si našli svoje miesto aj v dizajne automobilov. Ako prvá začala so sériovým využitím LED diód automobilka Audi. Dnes má celé spektrum automobilov tejto značky zaujímavo integrované pásy diód do hlavných svetlometov; podobné riešenie prevzal Volkswagen i ďalší výrobcovia. Iní pásy svetelných diód integrujú do nárazníka.

Diódy v nárazníku alebo svetlách sú dnes
Diódy v nárazníku alebo svetlách sú dnes
Zdroj: archív

Za dodatočné osvetlenie môže hroziť pokuta až 331,94 eur

Okrem sériových výrobcov sa s príchodom diód v Audi objavili aj výrobky, ktoré sa ich snažia napodobniť. V súčasnosti nájdeme na trhu rôzne kompletné svetlomety s diódami integrovanými podobne ako u Audi či VW. Niektoré sú dizajnovo podarené, iné už menej. Dôležitejšia než dizajn je homologizácia na použitie v EÚ.

Prídavné svetlá sú zakázané

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 464/2009, § 7

(2) Iné svetelné zariadenia, ako sú predpísané a povolené pre daný druh a kategóriu vozidla v predpísanom počte a s predpísanou farbou vyžarovaného alebo odrážaného svetla alebo ktoré sú povolené podľa odsekov 3 až 9, nesmú byť na vozidle umiestnené.

Ďalšou náhradou sú diódové pásiky, ktoré si môžu vodiči prilepiť či inak pripevniť na prednú časť automobilu. U nás sa najmä vďaka nízkej cene takéto denné svetlá stali rýchlo obľúbené. Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií č. 464/2009 ich však zakázala. Množstvo vodičov si ich kvôli legislatívnej úprave muselo odstrániť.

Za používanie takýchto svetiel hrozí v blokovom konaní pokuta do 60 eur, v priestupkovom konaní do 100 eur. Vo výnimočnom prípade však Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie môže uložiť pokutu až 331,94 eur alebo vyradiť vozidlo z premávky na pozemných komunikáciách.

Celodenne svietiacich áut pribúda
Celodenne svietiacich áut pribúda
Zdroj: archív

Na celodenné svietenie si musíme zvyknúť

Či už berieme denné svetlá ako dizajnový alebo bezpečnostný prvok, sú tu. Vďaka svetelným diódam sa zvýši viditeľnosť automobilov bez výrazných dôsledkov pre životné prostredie. Nové automobily teda budú svietiť neustále bez ohľadu na to, kde sú. Úplné vypnutie svetiel bude možné len mechanickými zásahmi do systému osvetlenia alebo riadiacej jednotky, dôsledkom však môže byť strata záruky či iný postih.

Európskej komisii sa okľukou podarila zaviesť celoplošná povinnosť svietenia, ktorá sa počas nadchádzajúcich rokov bude čoraz viac prejavovať s pribúdajúcim počtom nových vozidiel na cestách. Negatívum v podobe citeľného zvýšenia spotreby sa síce podarilo eliminovať, no prínos v bezpečnosti je stále otázny. Efekt sa štatisticky prejaví až po niekoľkých rokoch.

Diskusia  ()

Video

Diskusia