Kefy si niekedy s diskami neporadia a je potrebné dočistiť ich ručne

Poradca Častá chyba slovenských vodičov: Umývate auto týmto spôsobom? Hrozí vám pokuta v desiatkach eur

Foto: Auto BILD

13.5. 8:00 Umývanie auta pred domom je ešte aj dnes častý zlozvyk mnohých slovenských motoristov. Vo väčšine našich miest nie je legálne a za tento priestupok hrozí pomerne mastná pokuta. Dajte si na neho pozor.

Vzduchom sa v posledných dňoch šíri nielen obávaný koronavírus, ale aj ďalší strašiak vodičov - peľ. Repkové polia sú už na väčšine slovenského územia v plnom rozpuku a na autách to vidieť. Stačí jemný dážď či rosa a aj pôvodne čisté auto sa v priebehu noci zmení na zaprášené. Tento fakt v kombinácii s tým, že sa máme vyhýbať verejným priestranstvám a tráviť čo najviac času doma, môže zapríčiniť, že pred domom si dnes auto umýva viac ľudí, než obyčajne.

Motoristi sa o svoje autá starajú v dobrej vôli, no pravdou je, že takéto počínanie vo väčšine slovenských miest nie je správne, pretože vodič ním často porušuje všeobecne záväzné nariadenie (VZN) danej obce. Kameňom úrazy v tejto problematike je VZN o čistote verejných priestranstiev, ktoré sa v prípade väčšiny obcí na Slovensku zaoberá okrem iného aj umývaním motorových vozidiel na verejnom priestranstve. Ako však môže obyvateľ danej obce zistiť, či svojim konaním porušuje takéto nariadenie? Pri príprave tohto článku nám na to stačil internetový vyhľadávač.

Mestské samosprávy z veľkej časti zverejňujú svoje VZN na webových stránkach obce. Ak vás teda zaujíma, či v mieste vášho bydliska môžete umývať svoje vozidlo na verejnom priestranstve, odporúčame pozrieť si oficiálnu stránku obce. Taktiež môžete do vyhľadávača zadať frázu v tvare “*obec* VZN o čistote verejných priestranstiev”.

Anketa
Ak by ste si mali vybrať, umývali by ste svoje auto radšej:
  • 43%
  • 5%
  • 4%
  • 48%

VZN obcí definujú pojem “Verejné priestranstvá” zväčša ako miesta, ktoré slúžia na verejné užívanie, prípadne sú verejne prístupné. Sú to najmä mestské komunikácie (ulice, námestia, chodníky, cesty, podjazdy, mosty, parkoviská a pod.), verejné priechody, klenby, verejné schody, verejné sady, parky, lesy, zverejnené záhrady a ostatná verejná zeleň.

Určite by ste si mali preveriť, či umývaním automobilu neporušujete dané nariadenie. Sankcie sa totiž v závislosti od konkrétnej samosprávy pohybujú vo výške od približne troch desiatok eur v blokovom konaní, až po 6-násobky tejto sumy v konaní priestupkovom. Umývanie auta pred domom sa teda môže poriadne predražiť. Navyše, ak auto potrebujete len prestriekať a očistiť od prachu či veľkej špiny, s trochou cviku to na samoobslužných umývacích staniciach bez problémov zvládnete za dve eurá.

Samozrejme, pokiaľ vozidlo čistíte na svojom súkromnom pozemku, VZN sa na vás nevzťahuje. Napriek tomu by ste však mali myslieť na fakt, že na umývanie je vhodné používať biologicky degradovateľné prostriedky, ktoré sa v pôde rozložia. Vďaka tomu neohrozujú vodné zdroje a podzemné vody, a tým ani zdravie obyvateľov obce.

Ak svoj automobil umývate sami a chcete ho čo najlepšie ochrániť pred nepriaznivými vplyvmi počasia, je dôležité dbať aj na správnu techniku čistenia. Neopatrným umývaním vozidlu môžete viac uškodiť, ako pomôcť. Stačí totiž nepatrné narušenie laku  a neželaná hrdza sa na ňom môže začať rozmáhať.

Video

Diskusia