Kinetóza je stav (nie choroba), ktorý nastáva, keď naše vizuálne vnemy nekorešpondujú s tým, čo vnímame prostredníctvom rovnovážneho orgánu vnútorného ucha. Napríklad v aute očami vnímate predovšetkým statický interiér, no vaše telo sa v realite pohybuje a cíti to. Človek sa dostáva do telesného stavu, ktorý sa označuje odborným termínom “kinetóza”. Mozog vtedy prijíma zmiešané informácie - podľa očí totiž stojíme na mieste, rovnovážny orgán však hovorí, že sme v pohybe. Typickým dôsledkom tejto nezhody vnímania je nevoľnosť a vracanie. 

Laicky vysvetlené, nevoľnosť a vracanie sa prejavujú preto, lebo mozog v panike predpokladá, že človek má halucinácie (“hýbe sa, keď sa nehýbe”) spôsobené otravou. Neexistujúce “škodlivé toxíny”, ktoré tento stav vyvolali, chce z tela dostať čo najskôr von a tak vyvolá dávenie. Podľa viacerých vedeckých štúdií sa zdá, že na kinetózu trpí približne až 50 % populácie. Medzi časté symptomatické prejavy patrí aj vyčerpanosť či nechuť do jedla.

Čo sa kinetózy týka, nezáleží vôbec na tom, či cestujete po mori, súši alebo vo vzduchu. Prejaviť sa môže prakticky v ktoromkoľvek dopravnom prostriedku. Aj keď sa môže zdať, že ide o zanedbateľný problém, vedecké štúdie naznačujú, že môže mať negatívny dopad na kvalitu života jedincov, ktorí sú kinetózou postihovaní pravidelne. Táto časť ľudí v dôsledku nevoľnosti môže mať tendenciu vyhýbať sa dlhším cestám, čo značne limituje ich mobilitu. Ako sa dá tomuto nepríjemnému fenoménu vyhnúť? To sa dozviete na ďalších stránkach tohto článku

* Informácie v tomto článku vychádzajú prevažne z vedeckej štúdie “Kinetosis: All You Need to Know”, ktorá bola publikovaná 5. decembra 2014 v žurnáli “Journal of Biotechnology Science Research”.