Prevádzkové kvapaliny vo vozidle sú buď také, ktoré zvyčajne stačí iba dolievať, ako napríklad voda do ostrekovačov. Potom sú také, ktoré podliehajú opotrebovaniu a je nutné ich v určitých intervaloch vymieňať. K takým patrí aj brzdová kvapalina, neoddeliteľná súčasť brzdového systému (dnes aj spojkového). Jej dostatočné množstvo, ako aj potrebná kvalita, je pri brzdení dôležité.

Brzdová kvapalina.
Zdroj: Nina Pánska

Úloha brzdovej kvapaliny je prenášanie sily prostredníctvom tlaku. Pri stlačení brzdového pedálu pôsobíme na piest brzdového valca, ktorý vytvára tlak a tým aj brzdný účinok. Tlak hydraulickej kvapaliny pôsobí na brzdové platničky (alebo čeluste), ktoré sa pritláčajú o kotúč (alebo o bubon). Pri tomto procese vzniká veľké teplo, v dôsledku čoho brzdová kvapalina degraduje.

Vlastnosť, ktorá značne ovplyvňuje kvalitu kvapaliny je, že je hygroskopická. Znamená to, že na seba viaže vlhkosť, napríklad zo vzduchu. Z toho vyplýva, že pri manipulácii s ňou, musíme dbať na jej uzatváranie. Na zistenie množstva vody v nej a celkovej kvality, slúži prístroj na meranie bodu varu. Čím obsahuje viac vody, tým je brzdný účinok horší.

DOT na brzdovej kvapaline predstavuje medzinárodnú špecifikáciu, ktorá označuje jej kvalitu a použitie. V minulosti sme poznali viacero DOT označení. Dnes v nových vozidlách, v dôsledku vyššieho výkonu, účinnejších brzdných systémov a teda aj vyššieho prehrievania kvapaliny, tým aj vyšších nárokov na ňu, sa využíva takmer vždy DOT 4.

Nádoba na brzdovú kvapalinu.
Zdroj: Nina Pánska

Vozidlá v motoršporte využívajú ešte kvalitnejšie kvapaliny s vyšším bodom varu. Interval na výmenu pri nových vozidlách je zvyčajne 3 roky, potom ideálne každé dva roky. Na vzhľad by mala byť číra, pokiaľ je tmavá až čierna, znamená to že obsahuje už veľa usadenín z gumových povrchov a malo by čím skôr prísť k jej náhrade novou náplňou.

Mohlo by vás zaujímať: