Ilustračná snímka. Zdroj: BMI / Egon Weissheimer

Poradca Rakúšania už posielajú takéto pokuty Slovákom

Foto: BMI / Egon Weissheimer

30.6. 2015 9:17 VAŠA TÉMA   Slovenskí vodiči by si mali začať dávať v Rakúsku veľký pozor, keďže tamojšia polícia už začala na Slovensko vo veľkom posielať pokuty. Nezaplatenie sa rozhodne nemusí vyplatiť.

Prípadov, keď slovenskému vodičovi prišla pokuta zo zahraničia, bolo ešte donedávna pomenej. No zdá sa, že beztrestnosti našincov v cudzine je koniec. Na Slovensko začalo prúdiť podstatne väčšie množstvo pokút z Rakúska, než tomu bolo v minulosti. Umožnila to novela európskej smernice, ktorá vstúpila do platnosti v polovici marca a členské štáty s ňou mali zosúladiť svoje predpisy do začiatku mája. Očividne sa tak stalo.

Ilustračná snímka. Zdroj: BMI / Egon Weissheimer
Ilustračná snímka. Zdroj: BMI / Egon Weissheimer
Zdroj: BMI / Egon Weissheimer

Hoci policajné a správne orgány si mohli vymieňať s kolegami z ostatných členských štátov EÚ informácie o vozidle a jeho vlastníkovi, vlani sa rozhoreli spory medzi Európskou komisiou, Európskym parlamentom a Radou EÚ. Tieto spory vyriešil Súdny dvor EÚ a od mája už posielaniu pokút poštou do cudziny nestoja žiadne prekážky.

Smernica sa týka ôsmich dopravných priestupkov, konkrétne prekročenia najvyššej dovolenej rýchlosti, jazdy pod vplyvom alkoholu a návykových látok, nepoužitia bezpečnostného pásu, jazdy na červenú, nedovolenej jazdy v jazdnom pruhu (napr. vyhradenom), nepoužitie prilby na motocykli a nedovoleného použitia mobilného telefónu alebo akéhokoľvek iného komunikačného zariadenia počas vedenia vozidla.

Pozor na úsekové meranie

Minimálne rakúska polícia začala túto možnosť v máji hojne využívať. Na dôkaz tejto skutočnosti nám od jedného čitateľa pristál v redakčnej emailovej schránke rakúsky platobný rozkaz, ktorý prišiel na vozidlo registrované na firmu. List, ktorý práde vždy majiteľovi vozidla, okrem iného obsahuje údaje o evidenčnom čísle vozidla, mieste a čase priestupku a poštovú poukážku. Príjemcu zároveň upozorňuje, že pri platbe cez internet banking nesmie zabudnúť uviesť variabilný symbol (Zahlungsreferenz).

Na platobnom rozkaze od rakúskej polície je
Na platobnom rozkaze od rakúskej polície je
Zdroj: BMI / Egon Weissheimer

Okrem informácie, že v tomto prípade vozidlo prekročilo najvyššiu dovolenú rýchlosť 80 km/h o 14 km/h, je zaujímavá tiež informácia, že polícia pri tomto údaji zohľadnila toleranciu meracieho prístroja. Ako nášmu portálu vysvetlil hovorca rakúskeho ministerstva vnútra Karl-Heinz Grundböck, tolerancia závisí od použitej technológie.

Takúto kombináciu značky Section Control (úsekové
Takúto kombináciu značky Section Control (úsekové
Zdroj: Wikipedia
U prístrojov s laserovou technológiou je do rýchlosti 100 km/h tolerancia minimálne 3 km/h, nad touto rýchlosťou sú to tri percentá nameranej hodnoty. V prípade radarovej technológie je do 100 km/h tolerancia 5 km/h, nad týmto limitom päť percent nameranej hodnoty.

V tejto súvislosti upozorňujeme, že v Rakúsku sa často využíva aj úsekové meranie rýchlosti, predovšetkým v tuneloch a na opravovaných úsekoch ciest. Takýmto príkladom je aj úsek diaľnice A4 medzi výjazdom Fischamend a letiskom Schwechat v smere do Viedne, ktorú v tomto čase rozširujú. Značka na začiatku staveniska s nápisom „Section Control“ upozorňuje práve na úsekové meranie rýchlosti, ktoré využíva laserovú technológiu.

BANNER300

Ako platiť pokutu v Rakúsku

Ilustračná snímka. Zdroj: BMI / Egon Weissheimer
Ilustračná snímka. Zdroj: BMI / Egon Weissheimer
Zdroj: BMI / Egon Weissheimer
Pokiaľ slovenskému motoristovi príde do schránky honorovaný pozdrav z Rakúska, obvykle je splatnosť do štyroch týždňov. Ak nezaplatí, môžu rakúske správne orgány postúpiť vec slovenskej polícii. Podľa slov hovorcu môžu rakúske orgány za určitých zákonom dovolených okolností rozhodnúť aj o zvýšení pokuty. Sankcia v žiadnom prípade nezaniká a ako náhle vodiča polícia zastaví či už pre ďalší priestupok alebo pri bežnej cestnej kontrole, systém ich upozorní na podlžnosť.

Vtedy už ale výhovorky nepomôžu, vodič bude musieť zaplatiť priamo na ceste. Niektoré policajné vozidlá sú vybavené čítačkou kariet, takže pri troške šťastia môže vodič zaplatiť bankovou alebo kreditnou kartou. Grundböck však upozornil, že nedostatok peňazí v peňaženke alebo na účte nie je dôvodom pre odpustenie pokuty. „Polícia je oprávnená v prípade vodiča, ktorý nemá bydlisko v Rakúsko a vymáhanie sankcie by bolo sťažené, zaistiť predmety vo vlastníctve vodiča vo výške pokuty, vrátane procesných nákladov,“ povedal nášmu portálu Grundböck. „Polícia môže nariadiť aj prerušenie jazdy na 72 hodín a dosiahnuť to pomocou vhodných opatrení, napríklad, odobraním kľúčov a dokladov od vozidla, montážou technických zábran na vozidlo alebo odstavením vozidla na vhodnom mieste.“

Pokuty v Rakúsku

Rakúsko na rozdiel od väčšiny európskych krajín nemá jednotný sadzobník pokút. Výšku sankcií určujú nielen samotné spolkové krajiny, ale doslova aj jednotlivé okresy. Rozdiely môžu byť v závislosti od typu priestupku a miesta jeho spáchania veľmi veľké.

Rakúske ministerstvo vnútra nám poskytlo tieto čísla:

- priestupky týkajúce sa rýchlosti: až do 2 180 eur

- jazda na červenú: až do 2 180 eur

- telefonovanie bez handsfree sady: do 72 eur

- nepoužitie bezpečnostného pásu: do 72 eur

- preprava detí bez autosedačky: až do 5 000 eur

Diskusia  ()

Video

Diskusia