Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime

Poradca Autom do Chorvátska? Pozor na tieto priestupky

Foto: Dreamstime

14.7. 2017 9:46 Chorvátsko patrí medzi najobľúbenejších destinácií slovenských dovolenkárov. Pokiaľ sa rozhodnete cestovať po vlastnej osi, ponúkame rady a tipy, ktoré vám môžu pomôcť vyhnúť sa problémom.

Počas letných prázdnin je Chorvátsko jedným z najčastejších cieľov Slovákov. Tí, ktorí chcú byť nezávislí od organizovaných výletov a dopravy, si ako spôsob dopravy zvolia vlastné auto. A hoci je chorvátsky zákon o premávke v mnohom podobný tomu nášmu, niektoré rozdiely tu sú a môžu motoristom pripraviť nepríjemné prekvapenia.

Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

Pravdepodobne najväčší rozdiel sa týka mladých vodičov, ktorých chorvátska legislatíva definuje ako vodiča vo veku do 24 rokov. Podľa hovorkyne policajného prezídia Denisy Baloghovej okrem nulovej tolerancie k alkoholu a omamným látkam, mnohé obmedzenia sa týkajú rýchlosti, ktorou smú jazdiť. Na vidieckych cestách nesmú prekročiť rýchlosť 80 km/h, na rýchlostných komunikáciách 100 km/h a na diaľnici 120 km/h. Jazda na mopede je obmedzená na 40 km/h.

Dopravné priestupky všeobecne

V Chorvátsku sa za všetky porušenia predpisov v cestnej premávke aplikuje objektívna zodpovednosť. Pokiaľ z fotografie nie je jasné, kto sedel v inkriminovanom v čase za volantom, polícia požiada vlastníka vozidla o poskytnutie hodnoverných údajov o osobe, ktorej dal vozidlo k dispozícii.

Chorvátsky zákon o bezpečnosti v cestnej premávke určuje za priestupky fixné finančné sankcie. V blokovom konaní na mieste môže polícia uložiť pokutu vo výške 300 kún (zhruba 41 eur), 500 kún (zhruba 68 eur), 700 kún (zhruba 95 eur) alebo 1 000 kún (zhruba 135 eur), v skrátenom priestupkovom konaní sa môže sankcia vyšplhať až na 15 000 kún, čo v prepočte podľa kurzového lístka Národnej banky Slovenska zodpovedá sume asi 2 026 eur.

Zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR

Priestupky cudzincov v Chorvátsku

Ak polícia zastaví cudzinca, ktorý sa dopustil dopravného priestupku, prípad má podľa zákona dve možnosti riešenia. Buď cudzinec zaplatí pokutu na mieste a vec sa uzatvára, alebo odmietne zaplatiť a vtedy môže polícia zadržať vodičovi cestovný doklad (pas alebo občiansky preukaz), o čom spíše záznam. Policajti ihneď telefonicky informujú príslušný Priestupkový súd a hneď na mieste informujú vodiča o dátume a čase prejednania jeho prípadu. Podľa Baloghovej obvykle ide o najbližší pracovný deň po zistení priestupku. Súd na pojednávaní rozhodne o ďalšom postupe, v každom prípade však cudzinec získa cestovný doklad až po uzatvorení prípadu. Ak sudca rozhodne o pokute, vodič dostane doklady až po jej zaplatení.

Na druhej strane pri dodržaní termínu stačí zaplatiť len dve tretiny sankcie a úrady považujú povinnosť za splnenú. Ak zaplatí pokutu priamo na mieste alebo do troch dní, postačí len polovica stanovenej sumy a vec je uzatvorená.

Pozor, pokuty z Chorvátska už chodia aj na Slovensko. To znamená, že odchodom z krajiny nič nevyriešite, nakoľko vaše meno sa ocitne v registri nezaplatených pokút. I keď vám chorvátski policajti nezakážu vstup do krajiny, aj policajti na hraniciach majú do registra prístup a budú žiadať pokutu zaplatiť. Ak počas kontroly zistia podlžnosť, polícia vodičovi ponúkne možnosť zaplatiť priamo na hraničnom priechode. Za predpokladu, že sa v blízkosti nachádza finančná inštitúcia, kde je možné sankciu uhradiť. Pokiaľ vodič z akéhokoľvek dôvodu nemá poštovú poukážku, môže si ju vyzdvihnúť iba na policajnej stanici, ktorá priestupok riešila, alebo sankciu zaplatiť priamo na mieste.

Zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR

Kedy hrozí väzenie alebo zadržanie vodičského preukazu

Alkohol v krvi vodiča sa neteší obľube nikde v Európe a Chorvátsko nie je výnimkou. Rovnako ako na Slovensku, od určitej hranice ide o trestný čin. Ak cyklistovi namerajú policajti viac než 0,5 g/kg alkoholu v krvi, hrozí mu pokuta 500 kún (zhruba 68 eur). U vodiča sú sankcie rozdelené podľa obsahu alkoholu v krvi, sankcie sa v závislosti od nameranej hodnoty pohybujú v rozpätí od 1 000 do 15 000 kún (zhruba 135 až 2 026 eur), vrátane možnosti uväznenia až na 60 dní. Jazda pod vplyvom drog alebo liekov je honorovaná sadzbou 5 000 až 15 000 kún (660 až 1 979 eur) alebo väzením až na 60 dní.

Na rozdiel od slovenskej legislatívy sa v Chorvátsku môžete dostať do väzenia, ak v určenom termíne nezaplatíte pokutu. Chorvátsky priestupkový zákon uvádza, že vodičovi, ktorý nemá trvalé alebo prechodné bydlisko v Chorvátsku a nezaplatil pokutu stanovenú priestupkovým súdom, môže byť finančná sankcia zmenená na trest odňatia slobody. Polícia vtedy vodiča predvedie na príslušný priestupkový súd, ktorý o zmene rozhodne. Podľa tamojšieho priestupkového zákona sa každých 300 kún mení na jeden deň pobytu za mrežami, pričom dĺžka väzby je minimálne tri dni a najviac 60 dní.

Zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR

A do väzenia sa možno dostať aj za iné vážne priestupky, čo dokazuje príslušné ustanovenie chorvátskeho Trestného zákona, napríklad, za jazdu v protismere, predchádzanie v neprehľadnom úseku či za prekročenie najvyššej povolenej rýchlosti o 50 km/h.

Chorvátski policajti majú právo zadržať vodičský preukaz aj cudzincovi dovtedy, kým sa vodič podrobí lekárskemu vyšetrenie a predloží potvrdenie o spôsobilosti na vedenie motorového vozidla. Jedným z takýchto situácií je podľa Baloghovej aj prípad, „ak je nepochybné, že vodič je v takom psychickom stave (únava, stres, bolesť, prítomnosť liekov v organizme, ktoré sa nesmú požívať pred a počas jazdy), že nie je spôsobilý bezpečne viesť motorové vozidlo“.

Zadržať vodičský preukaz alebo zakázať ďalšiu jazdu smú chorvátski policajti aj v týchto prípadoch:

- ak sa vodič pokúša jazdiť a vykazuje znaky požitia alkoholu, alebo iných opojných látok a odmieta sa podrobiť skúške na ich prítomnosť

- ak vodič nemá príslušné povolenie na vedenie motorového vozidla

- ak vodič motocykla a mopedu nemá ochrannú prilbu

- ak vodič riadi motorové vozidlo dlhšie ako mu to umožňuje zákon, alebo nemá pravidelné prestávky

- vodičský preukaz a zákaz ďalšej jazdy sa v týchto prípadoch uplatňuje na nevyhnutne potrebnú dobu, najviac na 8 dní

Podobne ako slovenskí policajti aj chorvátski majú právo zadržať osvedčenie o evidencii a „ešpézetky“ a dokonca celé vozidlo, ak je technicky nespôsobilé a ohrozuje alebo obmedzuje iných účastníkov premávky. V takom prípade môžu nariadiť vodičovi, aby prerušil jazdu a odstránil dôvod technickej nespôsobilosti. Zároveň musí vodič počítať aj s možnosťou, že bude musieť absolvovať technickú kontrolu. Doklady aj tabuľky vrátia až po tom, čo vodič odstránil dôvod technickej nespôsobilosti. Ak si ich vodič neprevezme do 15 dní, policajti všetko pošlú útvaru, ktorý vozidlo eviduje.

Dopravná nehoda v Chorvátsku

Dopravná nehoda počas letnej dovolenky je určite veľmi nepríjemná a v zahraničí obzvlášť. V zásade platia podobné princípy ako u nás. Políciu nie je potrebné volať v prípade malej materiálnej škody, v ostatných situáciách ju radšej vždy kontaktujte na telefónnom čísle 192. Pri výraznejšom poškodení vozidla, i keď je stále pojazdné, vždy políciu zavolajte. Bez policajného záznamu (Zapisnik o očevidu) totiž nemôžete prekročiť štátnu hranicu a určite ho budete potrebovať aj pre slovenskú poisťovňu. Protokol polícia nevydá na mieste nehody, ale za správny poplatok 20 kún (cca 3 eurá) ho príslušné oddelenie vydá v priebehu dvoch až troch dní.

Po zavolaní vykonajte všetky opatrenia pre bezpečnosť premávky, v prvom rade si oblečte reflexnú vestu a umiestnite výstražný trojuholník. Ak ste volali políciu, rozhodne z miesta neodchádzajte a počkajte na jej príchod. Pokiaľ nedošlo k zraneniu, ale iba k poškodeniu vozidiel, musíte ihneď, ako je to možné, odstrániť auto z cesty resp. umožniť plynulý prejazd ostatných vozidiel. Ak to neurobíte, hrozí vám pokuta 500 kún (zhruba 68 eur). Vodiči sú povinní vyplniť a podpísať štandardný európsky formulár Správu o nehode alebo si inak vymeniť osobné údaje a údaje o vozidle. Pokiaľ to neurobíte, môže vám polícia vyrúbiť sankciu 2 000 až 5 000 kún (270 až 675 eur).

Ďalšie dôležité informácie pre vodičov

Pred cestou je veľmi dôležité nezanedbať plánovanie, či už trasy alebo vhodných miest na prestávky. V Chorvátsku je najvyššia intenzita premávky v piatok a sobotu, ako aj v dňoch výmeny turistických turnusov, čiže na začiatku, v strede a na konci mesiaca. Ak je to možné, radšej sa cestovaniu v týchto dňoch vyhnite. Veľkým pomocníkom pri plánovaní sa môže stať internetová stránka chorvátskeho autoklubu, ktorá okrem užitočných telefónnych čísiel, napríklad, na svoje odťahové služby, ponúka aj aktuálne informácie o stave ciest či situácii na hraničných priechodoch, vrátane záberov z kamier.

Nezabudnite, že okrem vodičského preukazu a dokladov od vozidla musíte mať so sebou aj platné potvrdenie o poistení, tzv. zelenú kartu. Pokiaľ sa na cestu vyberiete v požičanom vozidle, polícia môže požadovať overené prehlásenie majiteľa v chorvátskom alebo anglickom jazyku. Deti vo veku do päť rokov musia byť pripútané v autosedačke na zadných sedadlách, deti do dvoch rokov môžu sedieť v autosedačke aj na prednom sedadle. Toto ustanovenie však platí len pre Chorvátsko, preto nepodceňujte prípadné odlišnosti v tranzitných krajinách.

Zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR

Cestovné doklady

Baloghová poukazuje na to, že každý rok sa slovenská polícia stretáva s problémami s cestovnými dokladmi. Odporúča včas skontrolovať platnosť pasu alebo občianskeho preukazu, aby zostal dostatočný priestor na prípadné vybavenie nového dokladu. Do Chorvátska môžu Slováci cestovať bez víz na 90 dní s cestovným pasom alebo občianskym preukazom. Deti musia mať za každých okolností svoj vlastný cestovný doklad.

Ak občan Slovenskej republiky svoj cestovný doklad stratil alebo mu bol ukradnutý, musí to nahlásiť miestne príslušnej polícii. Tá mu vydá potvrdenie, ktoré je potrebné predložiť na konzulárnom oddelení Zastupiteľského úradu Slovenskej republiky, priamo na mieste vypísať žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu a uhradiť poplatok za vydanie náhradného dokladu.

Zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR

Hovorkyňa prezídia upozorňuje na prípad, keď sa stratený alebo ukradnutý doklad nájde. „Akonáhle náš občan nahlási na polícii stratu alebo krádež dokladu, informácie o tejto skutočnosti sa dostávajú do informačného systému a pri každej kontrole, či už hraničnej alebo cestnej, sa považuje za neplatný!“, varuje Baloghová. Pokiaľ ho nájde, radšej by sa mal ešte pred cestou informovať na polícii o ďalšom postupe, aby sa nestalo, že ho nevpustia do krajiny.

Zviera na dovolenke

Slovenskí turisti, ktorí cestujú do Chorvátska s domácimi zvieratami, môžu so sebou vziať iba psa, mačku alebo fretku. Podmienkou je zabezpečiť zvieraťu cestovný pas, v ktorom sú zaznamenané potrebné vakcinácie. V prípade prevozu iných zvierat (napríklad, vtákov či korytnačiek) je potrebné mať potvrdenie od veterinárneho lekára o zdravotnom stave zvieraťa s údajmi o mieste jeho pôvodu a identifikačnými znakmi.

Slovenskí policajti opäť v Chorvátsku

Chorvátska polícia už od roku 2006 pozýva svojich zahraničných kolegov, aby pomáhali turistom. Slovensko sa do tohto projektu zapája od roku 2008, výnimkou nie je ani tento rok. V Chorvátsku je v súčasnosti osem našich policajtov (štyri dvojčlenné hliadky), ktorí od 1. júla do 31. augusta pracujú v najnavštevovanejších rekreačných oblastiach:

- Trogir, Split, Podgora, Tučepi, Brela, Makarska (Splitsko-dalmatínske policajné riaditeľstvo, policajná stanica Trogir, ul. Put Muline 1): +385 99 7201 001

- Crikvenica, Novi Vinodolski, Opatija, Cres, Krk, Mali Lošinj, Rab, Baška, Malinska, Mošćenička Draga (Primorsko-goranské policajné riaditeľstvo, policajná stanica Crikvenica, ul. Kralja Tomislava 85 a): +385 99 7201 002

Zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR
Zdroj: PZ SR

Úlohou našich policajtov je pomáhať slovenským dovolenkárom a v spolupráci s chorvátskymi kolegami dohliadať na slovenských občanov s cieľom predchádzať prípadným incidentom. Policajtov rozpoznáte podľa slovenských uniforiem a vždy budú v sprievode chorvátskych kolegov. Novinkou je fakt, že v Chorvátsku sa prvýkrát objavia aj naše policajné vozidlá, vďaka čomu budú môcť pomáhať prakticky po celom pobreží Jadranského mora.

Vlani naši policajti pomáhali Slovákom vysvetliť chorvátske zákony, tlmočiť pokyny chorvátskych policajtov alebo pri výsluchoch. Turisti určite ocenili pomoc pri hľadaní odtiahnutého vozidla či vybavovaní náhradného osobného dokladu. Pomáhali aj pri ďalších bežných problémoch, napríklad, pri platení pokút, ohlasovaní krádeží vecí, hotovosti alebo dokladov a asistovali našincom aj pri dopravných nehodách.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia