Legislatíva Európskej únie týkajúca sa obmedzenia predaja nových automobilov so spaľovacími motormi nadobudne účinnosť až v roku 2035, ale mnohé spoločnosti sa zaviazali prejsť na plne elektrické vozidlá už oveľa skôr. Viaceré automobilky vrátane členov koncernu Stellantis plánujú prejsť na výlučne elektrické modely do roku 2030. Tieto rozhodnutia sa už dnes vzhľadom na výšku investícií nezvrátia.

Ako sa vyrába syntetické palivo eFuel?

Spoločnosť Highly Innovative Fuels (HIF), ktorá syntetické palivá v Čile produkuje, využíva obnoviteľnú energiu z veterných turbín na to, aby elektrolýzou vyrábala tzv. zelený vodík. Zároveň zachytáva oxid uhličitý z atmosféry, poprípade ho čerpá z priemyselných či iných bio zdrojov.

V ďalšom kroku HIF syntézou kombinuje zelený vodík s oxidom uhličitým, čím získava benzín, ktorý je plne kompatibilný so súčasnými pohonnými jednotkami a infraštruktúrou.

Niektorí výrobcovia automobilov prestávajú používať spaľovacie motory a tie, ktoré zostanú, budú musieť byť modernizované, aby spĺňali predpisy normy Euro 7. Syntetické palivá môžu predstavovať alternatívu k batériovým a vodíkovým elektromobilom, ale ich výroba by sa musela výrazne rozvinúť, aby sa vytvorili dostatočne stabilné a výkonné dodávateľské reťazce.

Stávka priemyslu na elektromobilitu je úplne zrejmá. Luca de Meo, CEO Renault Group, sa nechal počuť, že podľa neho syntetické palivá pravdepodobne budú mať svoje využitie, ale skôr ako okrajová vetva pohonu automobilov.

Prototyp Renault 5.
Zdroj: Renault

Nemyslím si, že je v Európe ešte nejaká automobilka, ktorá by vyvíjala nový spaľovací motor. Myslím kompletne nový motor postavený na zelenej lúke. Všetky peniaze smerujú do elektrickej a vodíkovej technológie.

Luca de Meo, CEO Renault Group

Môžu byť e-palivá uhlíkovo neutrálne?

Výnimka týkajúca sa e-palív bude rátať s tým, že e-palivá budú musieť byť prinajmenšom uhlíkovo neutrálne. Niektoré štúdie naznačujú, že to nebude jednoduché.

Ako uvádza nemecký Auto Bild, podľa štúdie spoločnosti T&E (Transport & Environment) vypúšťajú autá poháňané e-palivami rovnaké množstvo oxidov dusíka ako autá poháňané benzínom E10, ale produkujú trikrát viac škodlivého oxidu uhoľnatého a dvojnásobné množstvo amoniaku, ktorý sa môže spojiť s inými časticami v ovzduší a vytvoriť jemný prach.

Štúdia tiež zistila, že počas testu palív sa znížili len emisie pevných častíc. Združenie stredne veľkých ropných spoločností Uniti, ktoré je členom aliancie E-Fuel Alliance, spochybnilo zistenia spoločnosti T&E a vyjadrilo pochybnosti o tom, či testované palivá vyrobené spoločnosťou IPFEN spĺňajú normy E-Fuels podľa normy DIN EN 228.

V ďalšej štúdii T&E sa tvrdilo, že autá s pohonom E-Fuel zakúpené v roku 2030 by počas celého svojho životného cyklu ušetrili len 5 % emisií CO2 v porovnaní s vozidlami na benzín alebo naftu, zatiaľ čo autá na batériový pohon by produkovali o 78 % menej emisií, ak sa zohľadní predpokladaný energetický mix na rok 2030. Okrem toho sa zistilo, že elektrické autá sú o 53 % čistejšie ako vozidlá využívajúce spaľovacie motory na syntetické palivá, a to najmä v dôsledku neefektívnosti výrobného procesu e-palív a samotných motorov s vnútorným spaľovaním.

Iný test, iné výsledky

Podľa nedávneho testu ADAC vypúšťali benzínové aj dieselové vozidlá na e-palivá a HVO (naftu na rastlinnej báze) výrazne menej znečistenia ako vozidlá na konvenčné fosílne palivá. Testu sa zúčastnilo niekoľko vozidiel vrátane VW Golf 7 1,4 TSI, Ford Fiesta a VW Golf 8, ktoré všetky dosahovali dobré výsledky pri používaní e-palív.

Okrem toho sa testovali aj vozidlá BMW 320d a VW Touran TDI, ktoré používali naftu na rastlinnej báze a vykázali 40 % zníženie emisií dusíka. Hoci nafta na rastlinnej báze mala nižšiu energetickú hustotu, emisie CO2 zostali rovnaké.

ADAC upozorňuje, že mnohé vozidlá by už mohli používať e-palivá, ale výrobcovia často nemajú potrebné schválenie pre túto alternatívu. BMW má schválenie pre celý svoj dieselový vozový park a napríklad taký Volkswagen má povolenie pre svoje súčasné dieselové modely, ktoré môžu spaľovať HVO naftu.

ADAC navrhuje, aby vlády poskytli výrobcom e-palív ekonomické stimuly na podporu ich výroby.

Potenciál eFuel je obrovský. V súčasnosti je na svete 1,3 miliardy automobilov so spaľovacími pohonnými jednotkami. Veľa z nich bude na cestách aj v budúcich dekádach a uhlíkovo takmer neutrálne syntetické palivo pre ne môže byť skvelou alternatívou.

MICHAEL STEINER, ČLEN PREDSTAVENSTVA ODDELENIA VÝVOJA A VÝSKUMU V PORSCHE AG