Strach je bežná emócia a neraz môže pomôcť vyhnúť sa nadmernému riziku. Jeho extrémnym prejavom je fóbia, ktorá je definovaná ako nadmerný a neopodstatnený strach vedúci k únikovým reakciám a vyhýbaniu sa určitým situáciám. Fóbie postihujú aj motoristov a tou najčastejšou je strach z dopravných prostriedkov alebo zo šoférovania. Odborne sa označuje ako amaxofóbia.

Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Toto označenie pochádza z gréčtiny: PHOBOS = strach, AMAX = vozík. Dalo by sa voľne preložiť ako strach z toho, že sa človek bude musieť premiestňovať pomocou nejakého dopravného prostriedku. Podľa dopravnej psychologičky Evy Slovenskej niektoré údaje hovoria o tom, že v Európe trpí určitou formou strachu z dopravných prostriedkov 15 až 30 percent ľudí. U nás sa podobný výskum nevykonával, čiže údaje nie sú k dispozícii. Psychologička ďalej uvádza, že najčastejšie amaxofóbiou trpia ženy, no muži vnímajú svoj strach zo šoférovania oveľa citlivejšie.

Kedy hovoríme o fóbii?

Strach alebo úzkostné stavy sa objavujú v situáciách, spojených s premiestňovaním sa z bodu A do bodu B pomocou nejakého dopravného prostriedku. V súvislosti so šoférovaním ide o celý systém, ktorý Slovenská označila ako tzv. operátorskú činnosť, čiže sa do nej zapája mozog, hrubá aj jemná  motorika. „Akonáhle do tohto systému vstúpi psychologický mechanizmus vyhýbania sa, vzniká strach šoférovať alebo pohybovať sa prostredníctvom dopravných prostriedkov, aj keď ich riadi niekto iný,“ hovorí psychologička.

O nadmernom strachu alebo fóbii je možné hovoriť vtedy, ak ide o neopodstatnený strach a neraz je jeho príčinou len negatívne očakávanie alebo predstava v štýle „a čo ak predsa...“. Tá zvyčajne vedie k únikovým reakciám a vyhýbavým stratégiám, napríklad, snahou nejazdiť alebo obmedziť jazdenie len po určitých trasách či v určitom dennom období.

I keď sa vodič snaží svoj strach prekonať, jazdu sprevádza panika, v extrémnych prípadoch majú ľudia pocit, že sa zbláznia. Preto sa snažia úplne odbúrať všetky podobné situácie, aby už neboli s podobnými prejavmi konfrontovaní. A veľmi dlho trvá, kým si motorista uvedomí, že ide o fóbiu.

Príčiny vzniku amaxofóbie

Niektorí ľudia isté situácie zvládajú bez problémov, v iných vyvolávajú strach a z neho sa môže vyvinúť až fóbia. Zárodky amaxofóbie sa môžu vo vodičovi zakoreniť už v začiatkoch šoférskej praxe. Tento strach môže vyvolať samotný inštruktor v autoškole, najčastejšie sú to však rodinní príslušníci, ktorí v snahe pomôcť v konečnom dôsledku docielia opak. Na rozdiel od školených inštruktorov totiž nemajú veľkú trpezlivosť a nemusia si uvedomiť, že kritika a nervozita môžu vyvolať psychický blok a strach zo šoférovania.

Ku vzniku strachu a neskôr až amaxofóbii môže
Zdroj: Dreamstime

Vezmime si len laický výcvik kdesi na parkovisku na súkromnom vozidle. Nie je nič prekvapujúce, ak úplný začiatočník zabudne pri radení rýchlostí na spojku. Lenže súkromné auto nemá zdvojené pedále a laický inštruktor pochopiteľne zvýši hlas. Aj to môže citlivejším povahám výrazne uškodiť a dokazujú to aj skúsenosti inštruktorov z autoškôl, ktorí sa nad rámec výcviku následne musia adepta povzbudiť a odbúrať strach.

Podľa psychologičky Slovenskej sa amaxofóbia nevyskytuje samostatne, ale zvyčajne sa ukrýva medzi inými formami úzkosti a strachu. Odhaliť sa ju podarí zväčša iba náhodou pri terapii, ktorej cieľom je riešenie iného problému. Amaxofóbia sa často môže zamaskovať ako klaustrofóbia, čiže strach z uzavretých priestorov. Motoristi sa obávajú, že v prípade nehody sa nebudú môcť dostať z kabíny vozidla.

BANNER300

Ďalšou možnosťou sú strach z výšok (akrofóbia) alebo strach z hĺbok (hypsofóbia). Psychologička ako príklad uvádza Chorvátsko, ktorého pobrežie je pre väčšinu turistov krásne. Pre akrofobikov alebo hypsofobikov však predstavuje nočnú moru, nakoľko cesty vedú v hornatej oblasti a pod nimi sa nachádzajú zrázy. Neraz sa sťažujú na bolesti chrbta alebo svalov. Príčinou však nie je problém neurologický, ale psychologický. Predstava hĺbky alebo výšky v týchto ľuďoch totiž vyvoláva takmer panické stavy a jazdia alebo cestujú doslova v kŕči.

Zlé sny, negatívne očakávania aj skutočné zážitky
Zdroj: Dreamstime

Ďalšou možnou príčinou sú tzv. sociálne fóbie, s ktorými sa mnohí stretávame nielen za volantom, ale aj v bežnom živote. V prvom rade ide o strach z posudzovania zo strany iných ľudí či strach z kritiky. Podľa Slovenskej sa tieto fóbie spájajú najmä s nízkym sebavedomím a ľudia sa až chorobne obávajú zosmiešnenia či znemožnenia v očiach okolia. Tento typ úzkosti sa obvykle spája s triaškou rúk alebo celého tela a červenaním sa.

Treťou častou príčinou sú vyvolané fóbie súvisiace s dopravnými nehodami. Pravdepodobnosť, že sa človek stane účastníkom alebo svedkom nehody, je relatívne vysoká. Tieto udalosti predstavujú pre každého človeka stresujúcu alebo traumatizujúcu skúsenosť. Rozdiel medzi nimi predstavujú následky. V prípade stresujúcej udalosti spomienky, ich symptómy a prejavy časom vyblednú a človek sa znormalizuje.

Pokiaľ však dôjde k traume, vzniká spúšťací mechanizmus. Obyčajne ide o spomienku, ktorá sa objaví vždy, keď je človek konfrontovaný s potrebou šoférovať. Dôsledkom býva veľké vnútorné napätie, ktoré sa prejavuje tzv. vnútorným monológom, zväčša formou sebaobviňovania, sebaponižovania, pesimistického postoja k budúcnosti a úvahami typu, „keby som tam nebol“ alebo „keby som len tadiaľ nešiel“. Tieto myšlienky vyvolávajú tlak a utrpenie, z ktorých niet úniku. „A bludný kruh posttraumatickej stresovej poruchy je uzavretý,“ dodáva Slovenská.

Riziká nemožno podceňovať

Problematické sa môže javiť odhalenie amaxofóbie, nakoľko mnohí motoristi si nespájajú strach zo šoférovania s posttraumatickou stresovou poruchou a nejakým konkrétnym spúšťačom. Podľa Slovenskej v prípade posttraumatickej reakcie vedia psychológovia relatívne rýchlo odhaliť príčinu strachu a dokážu tak pomôcť klientovi vyrovnať sa s týmto zážitkom. Oveľa horšie sú však prípady, keď sa príčina fóbie nachádza v minulosti a úzkostné stavy sa už stali súčasťou osobnosti. Neraz môžu pochádzať z detstva alebo práve z autoškoly. Vtedy je odhalenie príčiny a následná terapia veľmi problematická a zväčša aj trvá veľmi dlho.

Psychologička v súvislosti s posttraumatickou poruchou upozorňuje, že jej symptómy sa môžu prejaviť až po určitom čase. Oneskorená reakcia sa môže prejaviť krátkymi zábleskami spomienok na danú udalosť. „Tieto tzv. flashbacky nie sú výmyslom z Hollywoodu, ale reálnymi symptómami,“ hovorí psychologička. Medzi prejavy posttraumatickej poruchy patria nočné mory a pocit emocionálneho umŕtvenia, otupenosti. Ľudia prestávajú prežívať pocity šťastia a nereagujú na bežné podnety. Nevšímavosť obvykle zaregistruje najmä najbližšia rodina.

Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Môžu nastať aj schizoidné prejavy, čiže človek sa začína vyhýbať ostatným ľuďom, vystačí si s malou skupinou známych. Častým symptómom sú precitlivenosť a podráždenosť, už sebemenší podnet dokáže vyvolať neprimeranú reakciu. Ich dôsledkom bývajú poruchy spánku. Z vonkajších prejavov môže zarezonovať snaha riešiť problém iným spôsobom, napríklad odchodom z domu o hodinu-dve skôr alebo neustálymi žiadosťami o odvoz.

Nebojte sa psychológa

Okolie si relatívne rýchlo môže zvyknúť na zvláštne správanie sa, tým sa však problém nevyrieši. Skôr naopak. Ako by asi amaxofobik zareagoval na potrebu urýchleného presunu, napríklad do nemocnice, keď sa nablízku nenachádza iný vodič? Ak má človek podozrenie, že trpí amaxofóbiou prípadne inou úzkosťou súvisiacou s dopravou, mal by navštíviť psychológa.

Nie je hanbou priznať si problém, pretože neliečená úzkosť môže mať hrozivé následky pre pacienta aj jeho okolie. Psychologička Slovenská poukazuje na prípady, keď ľudia často menia zamestnanie, aby nemuseli jazdiť. Ďalším z možných dôsledkov je tzv. sekundárny alkoholizmus, ktorý sa začína veľmi nenápadne, napríklad pohárikom pred spaním. Návšteva psychológa alebo psychiatra neznamená, že človek nie je „kompletný“. Znamená len to, že si neviem pomôcť sám a potrebujem pomoc odborníka. Psychológ alebo psychiater je odborník rovnako ako kardiológ alebo zubár. Jediné, čo ľuďom bráni navštíviť ho, sú len predsudky. Nič viac.