Záplavy sa opäť hlásia k slovu. Ako bezpečne prekonať vodu, nikoho neohroziť a ani si nepoškodiť auto?

Kaluže, koľaje a voda

Najrizikovejšie je obdobie tesne po začiatku dažďa. Voda, prach a nečistoty na ceste vytvoria akúsi kašu, ktorá je síce voľným okom takmer neviditeľná, napriek tomu dokáže výrazne ovplyvniť stabilitu vozidla a v niektorých prípadoch spôsobiť šmyk.

Častým úkazom sú kaluže, na ktorých sa už pri nízkych „mestských” rýchlostiach prejaví aquaplaning. Stačí menšia šoférska chyba a vozidlo môže dostať šmyk. Problém môže nastať aj vtedy, ak sa na inak suchej vozovke nachádza mokrý úsek. Vždy spomaľte a buďte v strehu, najmä vtedy, ak je mokrý úsek v zákrute alebo v jej blízkosti.

Nechajte protiidúce autá prejsť, aby sa rozčerená
Zdroj: TASR

Pri vyšších rýchlostiach už ide o potenciálne veľmi nebezpečnú situáciu. Na diaľnici či mimo mesta môže odpor vody doslova vytrhnúť vodičovi volant z ruky a v niektorých prípadoch je dôsledkom šmyk. „Odporúčania, aby vodič zásadne šoféroval obojručne, rozhodne nie sú samoúčelné, a to ani pri nižších rýchlostiach. Z dvoch rúk sa volant vyšmykne podstatne horšie ako z jednej,” hovorí riaditeľ Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity Gustáv Kasanický.

BANNER300

Malé more na ceste

Extrémnym prípadom sú záplavy, keď voda nie je už iba v kalužiach, ale po uliciach sa valí. Hoci podobné situácie sa u nás nevyskytujú príliš často, toho roku je možné všetko.

V prípade, že sa dostanete do zaplavenej oblasti, nejazdite bezhlavo. Jazda cez vysokú vodu si vyžaduje v prvom rade obozretný štýl, nakoľko môže dôjsť k poškodeniu vozidla a najmä motora. Achillovou pätou vozidla sú nasávacie otvory, ktoré sa aj pri vysokých terénnych autách a SUV častokrát nachádzajú relatívne nízko. „Ak motor nasaje vodu, môžete sa s ním rozlúčiť, keďže sa nenávratne poškodia všetky jeho pohyblivé a teda kritické časti,” upozorňuje Kasanický.

Takto to vyzeralo 31. marca 2013 v Leviciach
Zdroj: TASR

Zásadným problémom brodenia je, že voda je často kalná a vodič má iba málo možností, ako zistiť jej hĺbku. Pokiaľ máte pocit, že voda by mohla dosiahnuť, alebo presiahnuť úroveň nasávacích otvorov, rozhodne sa vzdajte úmyslu prekážku prekonať. No aj keď je hladina nižšia, vodič musí zvoliť veľmi obozretný štýl. Podľa Kasanického musí ísť doslova krokom a plynulo, brzdenie musí byť citlivé, aby pri brzdení nedošlo k poklesu prednej časti vozidla a voda sa nedostala tam, kde by nemala.

Iným problémom je, že vodou mohli byť na cestu naplavené rôzne nečistoty či bahno, ktoré nie je vidieť. Čiže aj v prípade, že idete po známej asfaltovej ceste, môžete jednoducho zapadnúť, kolesá stratia kontakt s pevným podložím a budú naprázdno hrabať. Preto je najvhodnejšie používať na prekonávanie vody autá s pohonom všetkých štyroch kolies a riadiť sa základným pravidlom jazdy v bahnistom teréne – nezastavuj, už sa nemusíš rozbehnúť.

V tejto súvislosti je namieste ešte jedno upozornenie. Najnebezpečnejšou je pri záplavách tečúca voda. Bežný motorista nemá šancu z kabíny auta odhadnúť rýchlosť ani silu prúdu. Ak je prúd silnejší, môže vozidlo posunúť, v tom najhoršom prípade ho môže prevrhnúť alebo dokonca strhnúť so sebou.

Pre povodne zákonná poistka neplatí

Povodňovú situáciu majú dobre prešpekulovanú aj poisťovne. Zákonná poistka v tomto prípade neprichádza do úvahy, nakoľko kryje iba škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla. Inými slovami, pokiaľ by rieka mala uzatvorené PZP, bolo by možné žiadať plnenie od nej. To však pochopiteľne nie je reálne.

Z toho vyplýva, že jediná poistka, ktorá môže poškodenie alebo zničenie auta pri záplave alebo povodni uhradiť, je havarijná. Pokiaľ máte havarijné poistenie a chystáte sa na cestu do ohrozených oblastí, skontrolujte si poistnú zmluvu, či kryje aj škody spôsobené živelnými udalosťami. Poisťovne totiž toto poistenie nemusia ponúkať v štandardnej alebo minimálnej poistke, ale napríklad ako pripoistenie.

Riziko vysokej vody na ceste sa rozhodne neoplatí podceňovať. Ak sa na kritickom úseku nachádza polícia, za určitých okolností nedovolí vodičom vstúpiť do zaplaveného úseku alebo premávku riadi. Ak polícia na mieste nie je, nesnažte sa prekážku za každú cenu prekonať. Život a zdravie by mali stáť vždy na najvyššom mieste hodnotového rebríčka. Najmä, ak ide o tie vaše.

Zopár tipov ako prekonať záplavu

  1.  Vyhnite sa jazde, pokiaľ nepoznáte hĺbku vody.
  2. Nevchádzajte do vody, ak jej hladina dosahuje alebo presahuje úroveň nasávacích otvorov.
  3. Jazdite pomaly a plynulo.
  4. Otestujte brzdy hneď, ako prekonáte zaplavený úsek. Osušte ich miernym a častým brzdením.
  5. Vyhnite sa tečúcej vode, napríklad na zaplavených mostoch. Prúd vody môže auto prevrátiť alebo strhnúť so sebou.
  6. Nechajte prejsť protiidúce vozidlá, aby vám rozčerená voda nevnikla do nasávania.