ikona premavka

Poradca Tieto pravidlá slovenskí vodiči skoro nepoznajú

Foto: Google

2.11. 2015 8:00 VAŠA TÉMA   Jazda v jazdných pruhoch má jasné pravidlá, no zákon obsahuje aj ustanovenia, ktoré sú málo známe a často sa porušujú. Ako sa teda má správne predchádzať a zaraďovať sa?

Jazdné pruhy sú tak bežné, že ich používanie by nemalo robiť žiadnemu motoristovi problémy. Udržať sa medzi dvomi bielymi čiarami, samozrejme, ak na ceste vôbec sú, je činnosť jednoduchá a spadá do bežnej rutiny každého vodiča. Existujú však sporné situácie a nie všetci ich vedia okamžite vyriešiť.

Jazda v jazdných pruhoch v obci a mimo nej má mierne odlišné pravidlá. Začneme situáciou mimo obce, kde zákon hovorí jednoznačne, že jazdí sa v pravom jazdnom pruhu. Ostatné jazdné pruhy sa smú použiť len na predchádzanie, obchádzanie, odbočovanie a otáčanie.

Jazda mimo obce: Problémy na diaľnici

Najčastejšími chybami, ktorých sa vodiči mimo obce, najmä na diaľnici, dopúšťajú, je bezdôvodná jazda v ľavom alebo strednom jazdnom pruhu. A to aj vtedy, ak je cesta relatívne prázdna a najbližší kamión alebo pomalšie vozidlo sa nachádza kdesi na obzore. Typickým príkladom je šesťpruh medzi Bratislavou a Trnavou, kde aj mimo špičky väčšina áut ide v strednom pruhu, pričom pravý býva úplne voľný.

Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Ilustračná snímka. Zdroj: Dreamstime
Zdroj: Dreamstime

Rýchlejší vodiči preto neraz uhnú do pravého jazdného pruhu, čo by však teoreticky mohli policajti hodnotiť ako predchádzanie sprava. Slovenská polícia, našťastie, tieto prípady nerieši, no v Rakúsku je situácia diametrálne odlišná. Ak by tamojší policajti uvideli rýchlejšie vozidlo v pravom pruhu, bez akejkoľvek diskusie by to označili za predchádzanie sprava. Znamenalo by to, že pomalé vozidlo v ľavom pruhu aj rýchlejšie auto v pravom porušili predpisy a obom vodičom by hrozila pokuta 726 eur.

Podľa predstaviteľa rakúskeho autoklubu ÖAMTC Martina Hoffera jediná povolená výnimka nastáva v prípade súbežnej jazdy, „ak sa náhodou pravý pruh pohybuje rýchlejšie než stredný alebo ľavý”. Hoffer upozornil, že rýchlejšie vozidlo sa musí preradiť aj cez dva jazdné pruhy tak, aby pomalšie auto predišlo vždy vľavo.

Jazda v obci: Dve málo známe chyby

Základné ustanovenie týkajúce sa jazdy v obci hovorí, že na ceste minimálne s dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere smú vodiči používať ľubovoľný pruh. Na rozdiel od jazdy mimo obce sa však nepovažuje za predchádzanie, ak vozidlá v jednom jazdnom pruhu idú rýchlejšie než v ostatných. V súvislosti s jazdou v obci chceme upozorniť na dve relatívne málo známe a zväčša porušované ustanovenia.

Typický príklad využívania vyhradeného pruhu
Typický príklad využívania vyhradeného pruhu
Zdroj: Google Earth

Podľa prvého, ak by vozidlá, ktoré v obci idú súčasne vo všetkých jazdných pruhoch, bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, vodiči v ľavom pruhu sú povinní ho čo najskôr uvoľniť. To neplatí, ak vodič v ľavom pruhu odbočuje, obchádza prekážku, otáča sa alebo predchádza. Pochopiteľne v tomto prípade nejde o situáciu, keď vznikne hustá kolóna a vodiči v ľavom pruhu skrátka nemajú kam a ako uhnúť.

BANNER300

Druhé menej známe a až príliš často porušované ustanovenie sa týka vozidiel s celkovou hmotnosťou nad 3,5 tony, súprav dlhších ako sedem metrov, zvláštnych vozidiel a motocyklov s najvyššou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km/h. Pre ne totiž aj v obci platia rovnaké obmedzenia ako na diaľnici. To znamená, že smú používať iba pravý jazdný pruh a na troj- a viacprúdových cestách pravý a stredný pruh. Ľavý pruh smú použiť len na obchádzanie, otáčanie a odbočovanie.

§ 10 Jazda v jazdných pruhoch

(1)

Mimo obce na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy sa jazdí v pravom jazdnom pruhu. V ostatných jazdných pruhoch sa smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, predchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.

(2)

Mimo obce na ceste s troma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič nákladného automobilu s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou presahujúcou 3 500 kg, vodič jazdnej súpravy, ktorej celková dĺžka presahuje 7 m, vodič zvláštneho motorového vozidla a vodič motocykla s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou do 45 km.h-1 použiť na jazdu výhradne dva jazdné pruhy najbližšie k pravému okraju vozovky; v ostatných jazdných pruhoch smie jazdiť, ak je to potrebné na obchádzanie, otáčanie alebo na odbočovanie.

(3)

V obci na ceste s dvoma alebo s viacerými jazdnými pruhmi vyznačenými na vozovke v jednom smere jazdy smie vodič vozidla použiť na jazdu ktorýkoľvek jazdný pruh; to neplatí pre vodiča uvedeného v odseku 2, na ktorého sa vzťahujú pri jazde v obci odseky 1 a 2.

(5)

Ak by vozidlá idúce v obci súčasne vo všetkých jazdných pruhoch bránili v jazde rýchlejšie idúcemu vozidlu, vodič, ktorý jazdí v ľavom jazdnom pruhu, je povinný ho čo najskôr uvoľniť; to neplatí, ak vodič používa ľavý jazdný pruh na obchádzanie, odbočovanie, otáčanie alebo predchádzanie.

Súbežná jazda a predchádzanie sprava

Vzhľadom na rastúcu intenzitu premávky sa čoraz častejšie skloňuje pojem „súbežná jazda“. Netýka sa však len obce, ale platí všeobecne. Zákon definuje súbežnú jazdu ako situáciu, keď sa na ceste s minimálne dvomi jazdnými pruhmi v jednom smere vytvoria „súvislé prúdy vozidiel, v ktorých vodič motorového vozidla môže jazdiť len takou rýchlosťou, ktorá závisí od rýchlosti vozidiel idúcich pred ním“. V takomto prípade sa nepovažuje za predchádzanie, ak sa jeden jazdný pruh pohybuje rýchlejšie než ostatné.

Ak sa pri súbežnej jazde nachádza v niektorom jazdnom pruhu prekážka, vozidlo vo voľnom jazdnom pruhu musí umožniť autám v pruhu s prekážkou jej obídenie, „ak ten dáva znamenie o zmene smeru jazdy“. Vodič obchádzajúci prekážku pritom nesmie ohroziť auto vo voľnom jazdnom pruhu.

Prednosť v jazde a správne „zipsovanie“?

Pri jazde v jazdných pruhoch je dôležitá aj otázka prednosti v jazde. V zásade platí, že pri preraďovaní z jedného pruhu do druhého musí dať vodič prednosť v jazde vozidlu v pruhu, do ktorého sa zaraďuje. A opäť platí povinnosť zapnúť smerovku.

Rovnaké pravidlo platí aj pri zaraďovaní sa z pripájacieho do priebežného pruhu, pričom pripájací pruh vodič musí použiť. V tejto súvislosti chceme upozorniť, že najmä v mestách sa často vyskytne situácia, keď vodiči ako pripájací jazdný pruh využívajú vyhradený pruh alebo zastávky MHD. Z hľadiska plynulosti premávky je tento postup pochopiteľný, no ide o porušenie zákona.

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

Ďalšou situáciou, ktorá sa môže javiť problematická, je zníženie počtu jazdných pruhov. Najmä vtedy, ak nie je jasné, ktorý jazdný pruh je priebežný. Vtedy podľa zákona platí, že vodič v ľavom pruhu dáva prednosť v jazde vozidlu v pravom pruhu. Toto pravidlo neplatí, ak situáciu upravuje dopravná značka „Striedavé radenie“, čiže ide o tzv. zipsovanie. Podobný princíp platí aj na ceste s tromi jazdnými pruhmi v jednom smere. Ak sa do stredného pruhu chce preradiť vozidlo z ľavého aj pravého jazdného pruhu, prednosť má vodič v pravom pruhu.

Rozšírenie počtu jazdných pruhov: Čo platí?

Zmätky môžu vznikať na križovatkách, za ktorými sa zvyšuje počet jazdných pruhov. Platia tu dve jednoduché zásady. Ak sa počet pruhov zvýši z jedného na dva alebo tri, vodič môže využiť ktorýkoľvek. Pokiaľ sa počet pruhov zmení z dvoch na tri, vozidlá v pravom pruhu si môžu zvoliť medzi pravým a stredným, autá v ľavom pruhu smú za križovatkou využiť výlučne ľavý a až následne sa preradiť.

Takéto pokuty hrozia slovenským motoristom
Takéto pokuty hrozia slovenským motoristom
Zdroj: Auto BILD
Diskusia  ()

Video

Diskusia