ikona STK

Poradca Cez STK nemusí prejsť ani nové auto

Foto: Soňa Zverková

4.9. 2013 9:00 Pravidelné technické a emisné kontroly má len málokto v obľube. Pohorieť však môžu aj nové autá pre niečo, čo na prvý pohľad vyzerá ako banalita.

STK a EK. Písmenká, ktoré v pravidelných intervaloch, spôsobujú mnohým majiteľom áut vrásky na čele. Najmä vtedy, ak je štvorkolesový člen domácnosti staršieho dátumu výroby. No problémom sa nevyhnú ani štvorročné vozidlá, ktoré absolvujú technickú a emisnú kontrolu prvýkrát. Nehovoríme o vozidlách, ktoré sú ich majitelia schopní zhumpľovať v prvom roku. Väčšina vodičov totiž jazdí „civilne“ a o svoju motorizovanú investíciu sa stará.

Výsledkom každej kontroly je protokol o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na prevádzku. V prípade dočasnej spôsobilosti, vodič dostane určitý čas na nápravu chýb a následne môže absolvovať opakovanú kontrolu. Tá stojí približne polovicu ceny riadnej STK. Ak technik označí auto za technicky nespôsobilé, majiteľ musí na vlastné náklady zabezpečiť odťah auta. Ak v stanovenej lehote poruchy odstráni, môže absolvovať opakovanú kontrolu.

 

Lehoty pre technické a emisné kontroly

Motocykle a trojkolky (L1e a L2e) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a následne v 4-ročných lehotách
Motocykle, trojkolky a štvorkolky (L3e až L7e) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a následne v 2-ročných lehotách
Osobné a dodávkové vozidlá (M1 a N1) a prívesy (O1 a O2) – 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom v 2-ročných lehotách
Autobusy (M2), nákladné vozidlá (N2 a N3) a prívesy (O3 a O4) – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom v 1-ročných lehotách
Autobusy (M3) – po prvom prihlásení do evidencie periodicky v 1-ročných lehotách, po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie periodicky v polročných lehotách,
Traktory (T) a prívesy za traktory (R)– 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom v 2-ročných lehotách,

Osobné a nákladné vozidlá, autobusy a traktory používané v autoškole ako výcvikové vozidlo – 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom v 1-ročných lehotách

Diesel verzus benzín na emisnej kontrole

Nepríjemné prekvapenie môže zaskočiť čerstvých majiteľov vozidla s dieselovým motorom. Na rozdiel od benzínových verzií totiž technik zošliapne plyn na podlahu, aby dosiahol maximálne otáčky a zistil tak dymivosť motora.

V prípade niektorých značiek sa však stáva, že pri emisnej kontrole technik zistí nesprávne nastavenie regulátora maximálnych otáčok. Inými slovami, motor prekročí výrobcom stanovené maximálne otáčky aj o 300 ot/min. Vtedy motor nesplní ani stanovené emisie a vozidlo sa stáva nespôsobilým pre premávku. Majiteľovi nezostane nič iné, než navštíviť servis, požiadať o kontrolu nastavenia motora a prípadnú korekciu maximálnych otáčok a kontrolu absolvovať znova.

BANNER300

O fakte, že dieselové motory sa pri emisných kontrolách vytáčajú do maxima a benzínové nie, môžeme polemizovať. Ako nám vysvetlil Peter Lenďák, výkonný riaditeľ spoločnosti S-EKA, poverenej technickej služby emisnej kontroly ministerstva dopravy, tento postup vyplýva z európskej smernice, ktorú Slovensko muselo prevziať do príslušného zákona. Ide tak o štandardný postup, používaný vo všetkých členských krajinách únie.

Aj banalita môže znamenať nespôsobilosť

Nové autá môžu „prepadnúť“ aj pri technickej kontrole. Pokiaľ sa majiteľ o vozidlo stará, chyby nemusia ohrozovať život a i keď na prvý pohľad pôsobia banálne, vozidlo si vyslúži označenie „nespôsobilé“ alebo „dočasne nespôsobilé“.

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková
Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková
Zdroj: Soňa Zverková

Pochopiteľne alfou a omegou je osvetlenie vozidla a brzdový systém. Účinnosť bŕzd musí spĺňať stanovené hodnoty a všetky svetlá musia byť funkčné. Dokonca aj osvetlenie evidenčného čísla: ak nesvieti iba jedna z dvoch alebo viacerých žiaroviek, vozidlo spôsobilosť nestráca. Akonáhle nesvietia všetky, spôsobilosť sa končí. Prosby ani hrozby nepomôžu, technikom to zakazujú pravidlá a kamerové systémy by prípadnú pomoc odhalili. Jediné, s čím môžu majiteľovi pomôcť, je nastavenie predných svetlometov.

Ak je vozidlo vybavené rezervným alebo dojazdovým kolesom, nepodceňujte jeho nahustenie. Prázdne alebo podhustené koleso znamená dočasnú nespôsobilosť a jeho majiteľ si technickú kontrolu musí zopakovať.

Medzi položky, ktoré znamenajú dočasnú nespôsobilosť, spadá aj lekárnička a jej obsah. Technici to určite skontrolujú, preto si pred technickou kontrolou overte jej stav aj dátum expirácie jednotlivých položiek. Nová lekárnička stojí 10 až 20 eur, ale opakovaná STK znamená ďalší čas postávania v rade pred linkou plus poplatok za opakovanú kontrolu.

 

Druhy chýb a ich dôsledky

Pri emisných kontrolách existuje len dvojstupňové hodnotenie, a to spôsobilé a nespôsobilé. V prípade technickej kontroly sa stav vozidla hodnotí tromi stupňami A, B a C, podľa ktorých je vozidlo spôsobilé, dočasne spôsobilé alebo nespôsobilé.

Ľahké chyby

V protokole sa označujú písmenom A. Ide o chyby, ktoré nemajú vplyv vplyv na bezpečnosť cestnej premávky. Ak je vozidlo vyhodnotené ako bezchybné, prípadne kontrola zistí iba ľahké chyby, vozidlo je spôsobilé.

Vážne chyby

V protokole sa označujú písmenom B. Ide o chyby, ktoré zjavne ovplyvňujú prevádzkové vlastnosti vozidla, avšak bezprostredne neohrozujú bezpečnosť. V prípade týchto chýb vozidlo je dočasne nespôsobilé. Majiteľ musí do 30 dní od ich zistenia chyby odstrániť a absolvovať opakovanú kontrolu. Ak tak neurobí, vozidlo sa stáva nespôsobilým.

Nebezpečné chyby

V protokole sa označujú písmenom C. Tieto chyby bezprostredne ohrozujú bezpečnosť jazdy, osôb, majetku alebo plynulosť premávky. Vozidlo môže poškodzovať cesty alebo nadmieru zaťažovať životné prostredie. Vozidlo je nespôsobilé a majiteľ musí zabezpečiť odťah z linky. Na nápravu má 30 dní a pri opakovanej kontrole sa preveruje ich odstránenie.

Zoznam chýb podľa závažnosti a jednotlivých komponentov

Pozor na dodržanie termínov

Dodržiavanie termínov sledujú obvodné úrady a v drvivej väčšine prípadov riešia majiteľov vozidiel, ktorí sa kontrole vyhýbajú dlhodobo. Napriek tomu odporúčame túto hrozbu nepodceňovať a absolvovať kontroly včas.

Prvú technickú a emisnú kontrolu musí vozidlo absolvovať najneskôr štyri roky po dni prvej registrácie. Ak napríklad bolo vozidlo prvýkrát zaregistrované 1. septembra 2009, obidve kontroly nesmú mať starší dátum ako 1. septembra 2013. Rovnaké pravidlo platí pri následných kontrolách v dvojročných intervaloch. Ak termín nedodržíte, hrozí vám pokuta 166 eur za omeškanú technickú a 166 eur za emisnú kontrolu. Navyše aj pri cestnej kontrole vám môžu policajti naúčtovať pokutu 60 eur.

Ďalším menej známym faktom sú pravidlá opakovanej kontroly z hľadiska dodržiavania lehôt. Ak ste nedodržali termín a chcete absolvovať STK aj EK naraz, ale jednou z kontrol vozidlo neprejde, musíte si zopakovať obidve. Pokiaľ prídete ešte v lehote platnosti, absolvujete iba tú kontrolu, pri ktorej sa vyskytli nedostatky.

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková
Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková
Zdroj: Soňa Zverková

Nezabúdajte na prípravu a pravidelnú údržbu

Kúpou vozidla každý jeho majiteľ na seba berie zodpovednosť za jeho technický stav a tejto zodpovednosti sa jednoducho nezbaví. S emisnou ani technickou kontrolou by nemalo mať problém žiadne vozidlo, ak jeho majiteľ dodržiava servisné intervaly a prípadné poruchy necháva odstrániť skôr, ako sa spustí dominový efekt.

Lenďák poukazuje nielen na dôležitosť používania kvalitných palív a mazív. Podľa jeho názoru by sa vodiči podľa možností mali snažiť obmedziť krátke jazdy so studeným motorom, ktoré priveľmi zaťažujú jednotlivé komponenty. V prípade dieselových motorov odporúča využívať čo najširšie spektrum otáčok, nielen voľnobeh plus „DPH“. Ako povedal, „otáčkomer predsa nekončí na hodnote 1 900 ot/min“.

Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková
Ilustračná snímka. Foto: Soňa Zverková
Zdroj: Soňa Zverková

Technikov na viacerých staniciach sme sa opýtali, či by motoristom odporučili návštevu servisu ešte pred kontrolou. Všetci sa zhodli v tom, že neraz vozidlo kontrolou neprešlo a prekvapený majiteľ im dokonca ukázal účtovný doklad zo servisu, starý sotva pár dní. Servis si síce zaúčtoval výmenu chybného komponentu, ale v skutočnosti mechanici iba „utreli prach“ alebo vymazali chybové hlásenie z elektronického systému.

Podľa technikov aj Lenďáka motoristi, ktorí sa o svoje auto starajú, by nemali mať problém prejsť emisnou alebo technickou kontrolou hneď na prvýkrát. Za určitých okolností môže byť preto výhodnejšie absolvovať STK alebo EK bez predošlej prípravy a až v prípade problémov navštíviť servis s protokolom, v ktorom sú uvedené všetky chyby. Lenďák odporúča, aby si motoristi vyberali len kvalitné a spoľahlivé servisy. Nezávisle od toho, či ho zastrešuje renomovaná značka alebo strecha garáže. V ére sociálnych sietí sa stačí opýtať priateľov a známych. Ak neseriózne servisy skrachujú, nikto ich oplakávať nebude.

Diskusia  ()

Video

Diskusia