Výmena oleja v prevodovke

Väčšina výrobcov automatických a CVT prevodoviek obmedzuje svoje odporúčania na zriedkavú kontrolu hladiny pracovnej kvapaliny. V servisnej knižke často ani nie je políčko, kde by sa dala zapísať výmena oleja v prevodovke. V praxi sa však dokázalo, že olej sa musí meniť po približne 60 000 kilometroch, ale ak bolo auto pravidelne vystavované veľkému zaťaženiu, ako je napríklad ťahanie prívesu, znamená to častejšie výmeny. A tak sa olej v prevodovke stáva spotrebným materiálom. To isté platí pre prevodové skrine, manuálne prevodovky a lamelové spojky.