Znalosť významu dopravných značiek patrí k základným vedomostiam každého vodiča. Aspoň teoreticky. Existujú však značky, ktoré si vodiči mýlia, nechápu správne ich zmysel alebo ich skrátka ignorujú, lebo im to práve v tom okamihu nevyhovuje. Vybrali sme niekoľko základných a častých značiek, u ktorých často dochádza k omylu alebo nesprávnemu pochopeniu.

1. Zákaz zastavenia, zákaz státia

Značka
Zdroj: Slov-LEX

Zastavenie definuje zákon o premávke ako „uvedenie vozidla do pokoja na čas nevyhnutne potrebný na urýchlené nastúpenie alebo na vystúpenie prepravovaných osôb alebo na urýchlené naloženie alebo na zloženie nákladu“. To znamená, že nie je presne určený čas, ktorý odlíši zastavenie od státia. Policajti budú pochopiteľne prihliadať na konkrétnu situáciu, no v zásade sú rozdiely jasné. Napríklad, ak prídu ku vám sťahováci a hodinu budú vykladať alebo nakladať nábytok, stále v podstate hovoríme len o zastavení. Pokiaľ však niekde odstavíte auto, zamknete ho a na päť minút vybehnete do potravín kúpiť chlieb, už hovoríme o státí.

Niečo iné je zastavenie vozidla, ktoré zákon definuje ako „prerušenie jazdy z dôvodu nezávislého od vôle vodiča“. Ide, napríklad, o dávanie prednosti v jazde alebo núdzový prípad, ktorým je porucha vozidla. Pokiaľ ide o poruchu auta a vy ho musíte odstaviť v úseku zákazu státia alebo zastavenia, platí povinnosť označiť vozidlo ako prekážku cestnej premávky, čiže musíte použiť výstražný trojuholník. Bez neho porušujete zákaz so všetkými dôsledkami. Trojuholník sa umiestňuje vo vzdialenosti najmenej 50 m za autom, na diaľnici a rýchlostnej ceste najmenej 100 m. V obci môže byť táto vzdialenosť kratšia. Pozor, podľa zákona musíte použiť výstražnú funkciu smeroviek aspoň dovtedy, kým umiestnite trojuholník.

Podobnú funkciu plnia aj vodorovné značky, konkrétne prerušovaná a súvislá žltá čiara. Tieto čiary sú namaľované pozdĺž okraja vozovky. Prerušovaná znamená zákaz státia, súvislá zákaz zastavenia.

2. Zákaz odbočenia, zákaz otáčania

Značka
Zdroj: Slov-LEX

U týchto troch značiek často dochádza k nepochopeniu ich významu. Vodiči si často myslia, že na zákaze odbočenia sa vodič nesmie otočiť a naopak, že zákaz otáčania automaticky znamená aj zákaz odbočenia. Nie je to tak. Odbočenie je odlišný manéver než otočenie, preto existujú dve rozdielne značky. To znamená, že ak je niekde zakázané odbočenie, vodič sa môže otočiť. Samozrejme, musí pritom dodržať ostatné ustanovenia zákona, napríklad, o prednosti v jazde či iné dopravné značky, ako zákaz vjazdu a podobne.

3. Prednosť protiidúcich vozidiel, prednosť pred protiidúcimi vozidlami

Značka
Zdroj: Slov-LEX

Tieto značky sa nachádzajú v zúžených miestach, kde nie je dosť priestoru pre dve vozidlá vedľa seba. Značky sa používajú spoločne: z jednej strany je modrá, z druhej červená. Pozor, nejde o informatívnu ani zákazovú značku. Oficiálne obidve patria do kategórie značiek upravujúcich prednosť v jazde. Máme pre vás jednoduchú pomôcku: prednosť dáva vždy vozidlo v smere označenom červenou šípkou.

4. Stoj, daj prednosť v jazde

Značka
Zdroj: Slov-LEX

V zásade sú pravidlá pre „stopku“ jasné a jednoduché: vodič musí zastaviť na mieste, z ktorého má výhľad do križovatky. Pokiaľ je „stopka“ doplnená priečnou čiarou, musí zastaviť na nej a rovnako aj každý vodič za ním. Ak priečna čiara chýba, môžu prejsť naraz viacerí vodiči bez toho, aby každý z nich musel zastaviť. Aj druhý či tretí vodič v poradí totiž splnil povinnosť zastaviť na mieste, z ktorého má do križovatky náležitý rozhľad.

5. Striedavé radenie, zníženie počtu jazdných pruhov

Značka
Zdroj: Slov-LEX

V prípade týchto dvoch značiek je režim prednosti v jazde odlišný. Pri znížení počtu jazdných pruhov platí rovnaké pravidlo ako pri akejkoľvek zmene pruhu. To znamená, že vodič je povinný zapnúť smerovku a dať prednosť vodičovi v pruhu, do ktorého sa zaraďuje. Pokiaľ je pri zmene počtu pruhov použitá značka Striedavé radenie, ľudovo povedané zipsovanie, vodič vo voľnom resp. priebežnom pruhu musí umožniť zaradiť sa vozidlu v pruhu, ktorý sa končí alebo v ktorom je prekážka. Vodič, ktorý sa preraďuje, musí zapnúť smerovku a nesmie ohroziť vodiča, ktorý ho púšťa pred seba.

6. Vyhradený jazdný pruh

Značka
Zdroj: Slov-LEX

V prípade vyhradeného jazdného pruhu sú v podstate všetky pravidlá jasné. Zmätok môže vyvolať takýto pruh pred alebo za križovatkou. Pokiaľ je pred križovatkou, dopravné značenie obvykle umožňuje využiť ho na odbočovanie vpravo. Ak je jeho súčasťou zastávka MHD, môžete zostať stáť na nej. Odlišná situácia nastáva, ak môže vyhradený pruh slúžiť ako pripájací. Pozor, v záujme plynulosti premávky ho smiete využiť na pripojenie do priebežného pruhu, no musíte ho čo najskôr opustiť. Nesmiete však ani len obmedziť vozidlo, pre ktoré je tento pruh určený.

7. Cestička pre cyklistov

Značka
Zdroj: Slov-LEX

Cyklistika je u nás na vzostupe a s ňou pribúdajú aj cestičky pre cyklistov. Rovnako ako vodiči aj cyklisti však majú určité povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zákona o premávke. Jedna z nich súvisí s cestičkou pre cyklistov. Pokiaľ je vyznačená dopravnou značkou, cyklisti sú zo zákona povinní túto cestičku použiť. Podľa vyhlášky cestičku alebo pruh smú použiť aj osoby na lyžiach, korčuliach, kolobežke, skejtborde alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzia ani neohrozia cyklistov. „Iným účastníkom cestnej premávky je používanie cestičky alebo pruhu zakázané.“

Zdroj: Soňa Zverková