Nový zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v cestnej premávke definitívne vstupuje do života. V nedeľu 20. mája začala platiť väčšina ustanovení, o ktorých sme vás priebežne informovali. Jedinou výnimkou je povinná oprava vozidla v certifikovanom servise, ak po nehode dôjde k poškodeniu kritických komponentov. Toto ustanovenie začne platiť až 1. januára 2020.

Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime, Autobild.sk

Niektoré zmeny začali platiť už 1. mája, väčšina vstúpila do života v nedeľu. Ponúkame rekapituláciu zmien platných od 20. mája, vrátane linkov na naše články.

1. Nižšie pokuty za chýbajúcu TK a EK

O nižších pokutách za chýbajúcu technickú a emisnú kontrolu sme sa dozvedeli vyše rok pred schválením samotného zákona. Doteraz bola pokuta 165 eur za každú chýbajúcu kontrolu, čiže 330 za obidve. Pred dvomi rokmi prišla úľava, keďže po zaplatení do 15 dní sa znížila o tretinu, čiže na 110 eur za každú kontrolu. Od nedele sa pokuty znížia o ďalšiu tretinu na 55 eur za každú kontrolu, ak motorista do 15 dní podrobí auto chýbajúcej kontrole a zaplatí pokutu.

2. Lehoty technickej kontroly

Nový zákon pôvodne navrhoval zrušenie pravidelných TK pre niektoré kategórie vozidiel a pre iné zas podstatné predĺženie lehôt. Zo schválenej vyhlášky k zákonu v porovnaní s návrhom a naším predchádzajúcim článkom napokon niektoré zmeny vypadli.

Po novom sú od pravidelnej TK oslobodené malé motocykle do 50 cm3 (L1e), malé trojkolky do 50 cm3 (L2e), malé prípojné vozidlá do 750 kilogramov (O1) a malé prípojné vozidlá za traktor do 1 500 kg (R1).

Motocykle od 50 do 125 cm3, motocykle s postranným vozíkom od 50 do 125 cm3, prípojné vozidlá od 750 do 3500 kg a prípojné vozidlá za traktor od 1 500 do 3 500 kg sa prvej kontrole musia podrobiť po štyroch rokoch a následne každé štyri roky. Pôvodne mali mať prvú kontrolu až po šiestich rokoch od prvej evidencie a následne každé štyri roky.

3. Trojstupňová emisná kontrola a emisná plaketa

Najväčšou zmenou v prípade emisnej kontroly je zavedenie trojstupňového hodnotenia. Kým doteraz môže byť vozidlo buď „spôsobilé“ alebo „nespôsobilé“, po novom pribudne aj stupeň „dočasne spôsobilé“. Väčšina chýb, ktoré doteraz diskvalifikovali vozidlo z premávky spadne práve do novej kategórie. V takom prípade musí vozidlo do 60 kalendárnych dní absolvovať opakovanú emisnú kontrolu. Ak sa pri opakovanej kontrole zistí rovnaká vážna chyba alebo vodič nedodrží 60-dňovú lehotu, vozidlo sa automaticky stáva nespôsobilé.

Ilustračná snímka
Zdroj: Emisna plaketa Zdroj: Autobild.sk

Úplnou novinkou je aj zavedenie emisnej plakety, ktorá oprávňuje vozidlo k vjazdu do tzv. nízkoemisných zón. Pravdepodobne ide o prípravu na čas, keď takéto zóny začnú vznikať aj na Slovensku, hoci s ich vznikom už počíta aj novela zákona o ovzduší z decembra minulého roka.

4. Doklady o TK a EK

V médiách sa objavili aj správy, že dokladom o platnosti technickej a emisnej kontroly už bude len protokol. Pozor, išlo len o poslanecký návrh, ktorý parlament zamietol. To znamená, že sa nič nemení. Technik vám po kontrole naďalej vydá tri doklady: protokol (A4), osvedčenie s vyznačenou platnosťou kontroly (kartička) a nálepku s perforáciou vyznačujúcou platnosť kontroly. Stále platí, že na ceste sa preukazujete nálepkou na okne a kartičkou, ktorú musíte mať vo vozidle.

5. Register prevádzkových záznamov

Významnou zmenou, ktorá by mohla aspoň čiastočne pribrzdiť stáčanie kilometrov, je spustenie národného Registra prevádzkových záznamov (RPZ). Do neho budú pribúdať údaje o stave odometra pri každom úradnom či servisnom úkone, nakoľko prispievať do neho budú nielen stanice technickej kontroly či pracoviská emisnej kontroly a kontroly originality, ale aj polícia, servisy, poisťovne alebo lízingové spoločnosti. Postupne sa na európskej úrovni zavedie aj výmena informácií medzi jednotlivými národnými registrami, takže dovezené auto už nebude „nepopísaný list papiera“, ale bude už mať zdokumentovanú históriu.

Zároveň pribudla možnosť pre predajcov vyhnúť sa pokute za predaj „stočenky“, ak vopred budú informovať kupcov o zmanipulovanom odometri a podložia to príslušným záznamom z RPZ.

6. Zákaz tuningu a demontáže filtrov pevných častíc

Nový zákon nanovo definuje celý rad zákazov, a to pod hrozbou nemalých pokút. Okrem iného je zakázané upravovať vozidlo alebo jeho komponenty spôsobom, ktoré vedú k jeho technickej nespôsobilosti. Zahŕňa to nielen nepovolené úpravy vozidiel, napríklad, tuning, no aj neschválené rozmery diskov a pneumatík, koncovky výfukov či fólie na svetlách alebo čelnom skle. A rovnako sem spadajú aj veľmi časté demontáže filtrov pevných častíc.

Do zákona pribudla povinnosť podnikateľom a živnostníkom ponúkať vozidlá na predaj s uvedením VIN čísla a údaju z odometra. Tieto údaje musia byť uverejnené pri každej cenovej ponuke, vo všetkých propagačných materiáloch, zmluvách a preberacích protokoloch.

7. Dovoz vozidiel s pravostranným riadením

Ministerstvo dopravy už istý čas pred predložením zákona do parlamentu avizovalo, že Slovensko umožní dovoz a registráciu vozidiel s pravostranným riadením, ktoré okrem Veľkej Británie jazdia aj v Írsku, na Malte a Cypre. Nebolo to dobrovoľné, nakoľko túto povinnosť majú všetky členské krajiny EÚ na základe záväzného rozhodnutia Súdneho dvora EÚ. Pozor, toto povolenie sa týka výlučne osobných vozidiel kategórie M1. Nebude to však až tak jednoduché, nakoľko zaevidovanie a schválenie vozidla má niekoľko technických podmienok. Bez nich skrátka slovenské „papiere“ nedostanete.

Zdroj: Soňa Zverková