Podceňovanie stability

Mnohí vodiči ani netušia, že na spodnej časti karosérie automobilu nájdete konkrétne body, na ktoré máte upevniť zdvihák. Kde sú, to sa líši od auta k autu. Pokiaľ idete meniť koleso na vozidle, ktoré nepoznáte, odporúčame nahliadnuť do návodu. Pravdou však je, že čo i len trochu skúsený motorista tieto body ľahko identifikuje aj vizuálne. Často bývajú označené trojuholníkom alebo kruhom.

Na zdvíhanie auta pri svojpomocných prácach je najvhodnejší pojazdný hydraulický zdvihák
Zdroj: Auto BILD

Ak zdvihák umiestnite na nesprávne miesto, riskujete ohnuté a preliačené prahy, ale aj zranenia. Dávajte si pozor aj na mieru korózie v mieste, kde zdvihák upevníte. Pri vozidlách s horším technickým stavom sa môže stať, že sa zdeformuje aj naoko pevný bod. Pred zdvíhaním automobilu sa uistite, že podložie, na ktorom zdvihák stojí, je stabilné a pevné. Niektoré povrchy môžu byť cez leto, keď sú rozohriate, zradné. 

Úplným tabu pri prezúvaní auta je trávnik a akýkoľvek iný nespevnený povrch, pozor si dávajte aj na dlažbu, ktorú nepoznáte. Či už jej podložie, stabilitu alebo hrúbku. Ak chcete byť pri prezúvaní vozidla vo väčšom bezpečí, použite na každej strane dva zdviháky. Jeden z nich by mal v prípade akéhokoľvek zlyhania slúžiť ako dobrá poistka.