Ilustračná snímka

Poradca Až 28 českých púmp malo nekvalitné palivá

Foto: dreamstime

17.1. 2017 9:07 Dajte si pozor, kde u susedov natankujete. Kvalita palív na českých čerpacích staniciach síce stúpa, no inšpektori aj naďalej nachádzajú vzorky, ktoré absolútne nezodpovedajú normám a môžu viesť až k poškodeniu motora. Pokuty za porušenie noriem sú však podstatne vyššie než u nás.

Kontroly palív sa vykonávajú nielen u nás, ale aj v susednom Česku. U nás vykonáva kontroly kvality palív Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP), u našich susedov je to Česká obchodná inšpekcia (ČOI). Tá za 11 mesiacov minulého roka odobrala celkovo 2 396 vzoriek všetkých druhov palív, z ktorých v 28 prípadoch našla pochybenia. Spomedzi nevyhovujúcich vzoriek až 17 tvorila motorová nafta, sedem boli benzínov, jedna chybná vzorka LPG a jedna E85.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: dreamstime

Veľmi zaujímavý je pohľad na výšku pokút, ktoré sú aj v prípade rovnakej chyby odlišné. Výška pokuty totiž závisí od obratu čerpacej stanice a jej ziskovosti, ktorá odzrkadľuje reálny dopad na zákazníkov. A porovnanie so Slovenskom zrejme nadvihne tlak viacerým motoristom. Keďže komplexnú správu za minulý rok zverejní SIŽP najskôr vo februári, vychádzame zo správy za rok 2015. Pokuty pre čerpacie stanice sa totiž pohybovali v rozpätí od 500 do 1 250 eur, čo v porovnaní so sankciami v Česku pôsobí ako zlý vtip.

1. Vysoký obsah síry v nafte

České normy limitujú obsah síry maximálne na 10 mg/kg, v prípade viac ako dvojnásobného prekročenia ide pravdepodobne o neoprávnenú manipuláciu s palivom a podvod. Predajca zrejme primiešava do nafty oleje, ktoré sú vlastnosťami podobné nafte, nie sú však zaťažené spotrebnou daňou.

Riziko pre motoristov: Pokiaľ odchýlka prekročí 20 mg/kg, dôsledkom sú nielen vyššie emisie škodlivých plynov, ale aj veľké riziko poškodenia katalyzátorov a ostatných systémov na úpravu výfukových plynov. Vzniká aj riziko korózie, zvýšeného opotrebovania kovových častí palivového systému a zhoršeniu mazacích vlastností nafty, čo vedie k skráteniu životnosti motora. Pri opakovanom tankovaní takéhoto paliva by mohlo byť poškodenie motora nezvratné. V takom prípade býva ale ťažké určiť, ktorá čerpacia stanica problém zavinila.

zdroj: AUTO BILD
zdroj: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

2. Vysoký obsah síry v LPG

Normy stanovujú limit obsahu síry maximálne na 50 mg/kg, ČOI však odhalila v nevyhovujúcich vzorkách LPG až o tretinu vyšší obsah. Príčinou mohol byť dovoz lacného LPG, ktorý nie je určený pre vozidlá. Vyšší obsah síry mohol vzniknúť priamo vo výrobe alebo dovozom z krajín, kde rafinérie nedostatočne znižujú obsah síry.

Riziko pre motoristov: Síra môže v motoroch napáchať veľké škody. Vysoký obsah síry môže viesť k zhoršeniu emisií zo spaľovania, naleptaniu komponentov palivového systému a poškodeniu funkčných častí reduktora a membrán reduktora.

zdroj: AUTO BILD
zdroj: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

3. Nízky bod vznietenia nafty

Norma požaduje minimálne 55°C, v niektorých nevyhovujúcich vzorkách klesol tento bod až pod 20°C. Dôvodom je obvykle chyba prepravcu, keď sa v cisterne nachádzal ešte zvyšok benzínu z predchádzajúcej prepravy. Neúmyselné zmiešanie nafty a benzínu je zriedkavé.

Riziko pre motoristu: Už jedno percento benzínu v nafte môže znížiť bod vznietenia až o 20°C a vyšší obsah benzínových uhľovodíkov môže zhoršiť viaceré parametre nafty, napríklad, viskozitu, mazacie vlastnosti a cetánové číslo. Malé odchýlky nenesú takmer žiadne riziko, vyššie percento benzínu už však môže moderným dieselovým motorom uškodiť najmä vo forme zhoršených mazacích vlastností nafty. Výrazne nižší bod vznietenia znamená riziko požiaru, ak sa zapália benzínové výpary na oxidačnom katalyzátore a vyvolajú neriadené spaľovanie sadzí na filtri.

zdroj: AUTO BILD
zdroj: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

4. Nízky obsah metyleserov mastných kyselín (FAME) v bionafte B30

Príčinou je obvykle omyl pri výrobe bionafty B30, čiže pri miešaní nafty s biologickou zložkou. Normovaný podiel FAME je 31 percent. Podvod, ktorým sa chce predajca obohatiť, funguje iným spôsobom. V takom prípade totiž čerpacia stanica kúpi bionaftu s nižším daňovým zaťažením a spotrebiteľom ju predáva ako normálnu motorovú naftu. Jeho zisk tak tvorí rozdiel v spotrebnej dani.

Riziko pre motoristu: Väčším rizikom pre majiteľov vozidiel nie je nízky obsah FAME, ale skôr naopak, vyšší obsah. Pokiaľ nafta obsahuje viac biozložiek, dochádza k zníženiu jej oxidačnej stability. V praxi to znamená tvorbu polymérnych zlúčenín a úsad na vstrekovacích tryskách, čo môže vyústiť do zvýšenia dymivosti motora, zanášania palivových filtrov a skrátenie ich výmenných intervalov.

zdroj: AUTO BILD
zdroj: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

5. Vysoký obsah FAME v motorovej nafte

České normy požadujú najviac sedempercentný obsah metyleserov mastných kyselín (FAME) a pokiaľ je obsah vyšší, s najväčšou pravdepodobnosťou ide o pokus o podvod. Predajca nakupuje biopalivo oslobodené od dane a predáva ho za cenu bežnej motorovej nafty. Jeho zisk zodpovedá spotrebnej dani.

Riziko pre motoristu: Pokiaľ nafta obsahuje viac biozložiek, dochádza k zníženiu jej oxidačnej stability. V praxi to znamená tvorbu polymérnych zlúčenín a úsad na vstrekovacích tryskách, čo môže vyústiť do zvýšenia dymivosti motora, zanášania palivových filtrov a skrátenie ich výmenných intervalov.

zdroj: AUTO BILD
zdroj: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

6. Nízky tlak pár v palive E85

České normy stanovujú tlaky pár v letnom období na 35 až 60 kPa, v zimnom na 50 až 80 kPa. Dôvodom môže byť nielen omyl, ale aj podvod. Pokiaľ ide o úmysel, je podvod jasný: menej benzínu, viac lacného liehu. V prípade neúmyselnej chyby môže byť príčinou nižší obrat v nádržiach, kde aj v zime zostáva letný variant. E85 totiž v zime obsahuje 30 percent benzínu, v lete stačí 15 percent.

Riziko pre motoristov: Najväčšie problémy by nízky tlak pár v zimnom benzíne spôsoboval pri štartovaní motora, ktoré by bolo obtiažne, ak nie nemožné. Prejaví sa to aj horším výkonom studeného motora a vzhľadom na horšiu výhrevnosť by sa skrátil dojazd na natankované množstvo paliva. V prípade letného benzínu dochádza k vyššiemu úniku ľahkých uhľovodíkov, ktoré okrem ekologického dosahu zvyšujú aj riziko požiaru. Pokiaľ sa zimné palivo používa v lete, dochádza k zvýšeniu obsahu škodlivín vo výfukových plynoch.

zdroj: AUTO BILD
zdroj: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

7. Nízke oktánové číslo

Príčinou môže byť nekvalitné palivo alebo nevhodné zloženie benzínu. Nemusí ísť hneď o daňový podvod, ale o dovoz paliva, ktoré nezodpovedá českým normám. V tomto prípade sa nízke oktánové číslo týkalo benzínu BA95.

Riziko pre motoristov: V prípade príliš nízkeho oktánového čísla dochádza k detonačnému spaľovaniu, ktoré motoristi neraz nesprávne označujú ako „klepanie ventilov“. Ventily v skutočnosti neklepú, ide o prejav detonačného spaľovania benzínu. Ak má benzín nižšie oktánové číslo než to, na ktoré je nastavený motor, znižuje sa jeho výkon i životnosť, rastie spotreba a aj obsah toxických látok vo výfukových plynoch. V starších motory bez adaptívnych mechanizmov môže v extrémnom prípade dôjsť k poškodeniu piestov. Elektronika v novších motoroch zmení nastavenia, čím však klesá výkon a účinnosť.

zdroj: AUTO BILD
zdroj: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

8. Odchýlka destilačnej skúšky nafty

České normy určujú destiláciu najviac 95 % pri 360°C, v zistených prípadoch išlo o odchýlku o 23°C. Dôvodom je predovšetkým obsah látok nezaťažených spotrebnou daňou. Pravdepodobne ide o snahu o obohatenie, keď predajca nakupuje oleje podobné nafte, ktoré však nie sú určené na pohon vozidiel. Väčšina z týchto látok sa s rastúcou teplotou odparuje horšie než nafta.

Riziko pre motoristov: Pri destilačnej skúške sa meria, v akom teplotnom rozmedzí sa destilujú uhľovodíky prítomné v palive. Odchýlka destilačnej krivky od noriem znamená odlišnú prchavosť, čiže väčšiu alebo menšiu. Mohlo by to vyvolať problémy pri studenom štarte s následným nepravidelným chodom motora a slabou akceleráciou. Určité riziká sa týkajú aj horúceho štartu, čiže po krátkom zastavení motora po predchádzajúcom vysokom výkone. V extrémnom prípade môže dôjsť až k poškodeniu motora a katalyzátora a spečeniu piestnych krúžkov.

zdroj: AUTO BILD
zdroj: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

9. Odchýlka záveru destilačnej skúšky benzínu

Norma požaduje maximálne 210°C a dôvodom môže byť obsah motorovej nafty, ku ktorému príde napríklad vtedy, ak v nádrži alebo cisterne zostane zbytok nafty. V tomto prípade išlo o odchýlku v benzíne BA95.

Riziko pre motoristov: Pri destilačnej skúške sa meria, v akom teplotnom rozmedzí sa destilujú uhľovodíky prítomné v palive. Odchýlka destilačnej krivky od noriem znamená odlišnú prchavosť, čiže väčšiu alebo menšiu. Mohlo by to vyvolať problémy pri studenom štarte s následným nepravidelným chodom motora a slabou akceleráciou. Určité riziká sa týkajú aj horúceho štartu, čiže po krátkom zastavení motora po predchádzajúcom vysokom výkone. V extrémnom prípade môže dôjsť až k poškodeniu motora a katalyzátora a spečeniu piestnych krúžkov.

zdroj: AUTO BILD
zdroj: AUTO BILD
Zdroj: AUTO BILD

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia