ikona tema

Poradca 10 najväčších zmien, ktoré čakajú na vodičov

Foto: Dreamstime

6.9. 2016 9:13 V parlamente je viacero zmien, ktoré sa dotknú bežného života motoristu. Netýkajú sa však len zákona o premávke, ale aj povinného zmluvného poistenia či pokút za jazdu bez diaľničnej známky.

Po letnej prestávke tento týždeň sa život vracia aj do slovenského parlamentu. V súčasnosti je na programe niekoľko legislatívnych návrhov, ktoré sa priamo dotýkajú motoristov. Nejde len o novely zákona o premávke, ale aj zmeny v zákone o povinnom zmluvnom ručení, ľudovo povedané o zákonnej poistke. Ponúkame stručný prehľad všetkých navrhovaných zmien.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

1. Povinné zmluvné poistenie

Poslanecký návrh z dielne SaS chce zlepšiť právnu ochranu účastníkov škodových udalostí, ktorí incident nezavinili a nemajú havarijné poistenie. Podľa názoru poslancov aj napriek svojej nevine musia niesť finančnú záťaž pri oprave vozidla v prvom rade vtedy, ak nie sú na trhu dostupné repasované náhradné diely. V prípade kúpy nového dielu však väčšina poisťovní znižuje poistné plnenie o amortizáciu. Poslanci navrhujú, aby pred finančným plnením dostala prednosť tzv. naturálna reštitúcia, čiže uvedenie vozidla do pôvodného stavu.

V praxi by to znamenalo, že poisťovňa uhradí opravu vozidla nevinného účastníka nehody alebo škodovej udalosti v plnej výške bez amortizácie. Ako nášmu portálu povedal jeden z autorov návrhu, poslanec Miroslav Ivan, návrh preberá súčasnú právnu úpravu platnú v susednom Česku. Poisťovňa môže vyplatiť plnenie aj v hotovosti na žiadosť poškodeného alebo vtedy, že uvedenie vozidla do pôvodného stavu nie je možné alebo účelné. V takom prípade sa vychádza z ceny vozidla pred poškodením.

Ilustračná snímka
Ilustračná snímka
Zdroj: Dreamstime

Ďalšia zmena navrhuje zaviesť povinnosť poisťovne vyplatiť trhovú hodnotu vozidla pri tzv. totálnej škode. Na našu výhradu, že v prípade totálnej škody bude ťažké určiť trhovú hodnotu vozidla, Ivan uznal. Poisťovne však podľa neho majú vlastných znalcov a poškodený môže požiadať aj o nezávislý súdnoznalecký posudok.

AUTOBILD.sk komentuje

S týmto návrhom môžeme len súhlasiť. Finančná situácia väčšiny Slovákov je neutešená a mnohí jazdia na starších modeloch. Pokiaľ by mali na opravu prispieť niekoľkými stovkami eur, môže to byť pre nich likvidačné. Najmä vtedy, ak auto skrátka potrebujú. Ak sa na opravu vozidla použijú nové diely, poisťovňa by ich mala zaplatiť v plnej výške. Aj zo zákonnej poistky.

A máme tu aspekt bezpečnosti. Na mnohých internetových portáloch je možné kúpiť aj lacnejšie diely, ich pôvod však môže byť viac ako pochybný a v nejednom prípade ide o falošné a nekvalitné diely. To, že môžu výrazne ohroziť posádku vozidla a vlastne aj ostatných účastníkov premávky, je jasné každému. Prípadný argument o podvodoch neuznávame. Základom právneho štátu je prezumpcia neviny, nemožno predsa všetkých slovenských motoristov považovať za podvodníkov. Poisťovne majú páky, ako tomu poľahky zabrániť, napríklad, vytvorením siete autorizovaných servisov, ktoré musia spĺňať ňou dané podmienky.

2. Alkohol u cyklistov

Poslanci strany Most-Híd oprášili svoj návrh, ktorý predložili do parlamentu v roku 2012. V ňom navrhujú, aby sa v prípade cyklistov zrušila nulová tolerancia alkoholu. Podľa dôvodovej správy je etanol prirodzenou súčasťou ľudského organizmu a niečo ako nulová koncentrácia preto nie je reálna. Ako sa autori odvolávajú na súdnych znalcov z odboru lekárstva, ľudský organizmus si určité malé množstvo etanolu, ktorý je potrebný v chemických procesoch, nepretržite vytvára a následne odbúrava. V krvi a dychu ľudského jedinca sa preto môže nachádzať určitá minimálna koncentrácia etanolu, ktorý sa môže vytvoriť v tráviacom trakte aj po vypití väčšieho množstva ovocnej šťavy, nealkoholického nápoja s vysokým obsahom cukru, či po zjedení väčšieho množstva sladkého ovocia. Zároveň poukazujú aj na laboratórnu chybu.

Ilustračná snímka. Zdroj: DVR
Ilustračná snímka. Zdroj: DVR
Zdroj: DVR

AUTOBILD.sk komentuje

Tento návrh je prakticky identický s tým, ktorý poslanci predložili pred štyrmi rokmi. Rovnako aj použité argumenty. A náš postoj sa nezmenil tiež. Pokiaľ takto poslanci argumentujú v prípade cyklistov, prečo nie aj u vodičov? Homo sapiens zostáva homo sapiensom nezávisle od toho, či sedí na bicykli alebo vo vozidle. Vplyv alkoholu na každého jedinca je veľmi individuálny a v prvom rade je potrebné doriešiť tento aspekt. Navyše ak policajti dokážu pustiť vodiča s 0,3 promile, prečo by nepustili cyklistu? Ak tento návrh prejde, pôjde o jednoznačnú diskrimináciu vodičov. Spustí sa tak kolotoč, ktorý sa skončí bohviečím.

Argument o ovocných šťavách u nás neobstojí. Celý rad testov dokázal, že kompóty, malinovky ani lieky s obsahom alkoholu opitosť nevyvolávajú. Hoci sa po nich môže zvýšiť hladina alkoholu v dychu, následná dychová skúška s certifikovaným policajným prístrojom po 15 či 20 minútach vždy ukázala nulu. A pokiaľ vodič alebo cyklista naozaj neskonzumoval alkohol, vždy môže požiadať o laboratórne vyšetrenie krvi. I keď test stojí peniaze, rozhodne je lacnejší než zadržaný vodičský preukaz.

3. Evidenčné číslo viazané na majiteľa

Z dielne SaS pochádza nasledujúcich šesť návrhov, z ktorých sa päť objavilo už pred niekoľkými rokmi a neprešli. Ten prvý poskytuje možnosť preniesť evidenčné číslo vozidla zo starého vozidla na nové, pokiaľ majiteľ nepresunul bydlisko resp. firemné sídlo do iného okresu. Podľa autorov zmena ušetrí majiteľovi peniaze v prípade, že predá jedno auto a kúpi iné.

V praxi by to malo vyzerať tak, že majiteľ si bude môcť za symbolický poplatok päť eur rezervovať doterajšie evidenčné číslo najviac na päť rokov. Pri predaji auta majiteľ odovzdá tabuľku na dopravnom inšpektoráte, ktorý mu ju následne bezplatne pridelí na nové vozidlo.

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

AUTOBILD.sk komentuje

S týmto návrhom môžeme súhlasiť, i keď päťročná rezervácia je vzhľadom na priemerný vek vozidiel na Slovensku nedostatočná. Táto hranica sa oplatí len ľuďom, ktorí autá „otáčajú“ v krátkych intervaloch. Priemerný vek vozidiel u nás je relatívne vysoký, podľa údajov AAA Auto je u nás zhruba deväť rokov. Na to, aby mala táto úprava zmysel aj pre širšiu motoristickú verejnosť, musel by byť rezervačný interval aspoň 10 rokov.

4. Predĺženie platnosti dočasných EČV

Poslanci navrhujú predĺženie platnosti dočasných evidenčných čísiel z jedného na desať rokov. Ide o zvláštne evidenčné čísla, ktoré používajú, napríklad, predajcovia pre nové, zatiaľ neevidované vozidlá. Autori argumentujú, že životnosť takej značky zďaleka prevyšuje 10 rokov, preto nevidia dôvod obmedzenia platnosti len na jeden rok. „Uvedené 10-ročné obdobie, samozrejme, neznamená, že majiteľ nového vozidla bude môcť s takouto dočasnou značkou jazdiť 10 rokov. Znamená to iba to, že predajca ju môže svojim zákazníkom prideľovať postupne počas 10 rokov, nemusí ju po roku odovzdávať a platiť za novú,“ píše sa v dôvodovej správe. Podľa autorov tým predajca ušetrí peniaze a najmä administratívne náklady pri predaji vozidiel.

Zvláštne evidenčné číslo, ľudovo povedané
Zvláštne evidenčné číslo, ľudovo povedané
Zdroj: MV SR

AUTOBILD.sk komentuje

S týmto návrhom môžeme súhlasiť. Riziko prípadného podvodu je minimálne, keďže bez ohľadu na platnosť tejto tzv. prevoznej značky musí majiteľ prihlásiť nové vozidlo najviac do 15 dní od jeho nadobudnutia. Následne sa červené značky s písmenom „M“ vracajú predajcovi, ktorý ich môže znova použiť.

5. Zákaz opätovného vydania EČV ako na ukradnutom aute

Poslanci týmto návrhom reagujú na upozornenie majiteľa vozidla, ktorý dostal rovnaké evidenčné číslo, aké sa nachádzalo na ukradnutom vozidle. Na základe toho bol v zahraničí zadržaný ako podozrivý. Návrh preto zavádza zákaz opätovného vydania takéhoto čísla pre iné vozidlo v budúcnosti. „Podľa platného zákona tak vystavujeme našich občanov v zahraničí riziku zadržania orgánmi polície. Predloženým návrhom takúto možnosť vylučujeme,“ píše sa v dôvodovej správe.

AUTOBILD.sk komentuje

Tento návrh má svoju logiku, preto s ním môžeme súhlasiť. Problémy s políciou v zahraničí určite nie sú pre žiadneho nevinného motoristu príjemné, o to viac, že očividne existujú medzery v medzinárodných evidenciách kradnutých vozidiel. Súhlasíme s navrhovateľmi, že ide o zbytočné riziko pre slovenských motoristov.

6. Povolenie odbočiť doprava na červenú

Tento istý návrh sa objavil už pred tromi rokmi. Poslanci chcú umožniť odbočiť doprava aj na červenú, pokiaľ by odbočujúci vodič neobmedzil ani neohrozil ďalších účastníkov cestnej premávky. Podľa ich názoru by sa tým zvýšila plynulosť premávky na križovatkách.

Riešenie odbočovania vpravo existuje, je ním
Riešenie odbočovania vpravo existuje, je ním
Zdroj: Google Maps

AUTOBILD.sk komentuje

Poslanecký návrh z dielne Sas je totožný s tým spred troch rokov a rovnako sa nezmenil ani náš názor. Sme kategoricky proti jeho schváleniu. Z hľadiska praktického života musíme označiť tento návrh za dobrý úmysel, ktorý dláždi cestu do pekla. Disciplína na našich cestách je, žiaľ, taká, aká je a obávame sa, že tento návrh by znamenal výrazné zvýšenie nehodovosti. Každá križovatka je iná a je potrebné situáciu riešiť podľa danej situácie. Navyše už súčasný zákon umožňuje povoliť odbočenie doprava, ak svieti zelená šípka. Aj tu platí pravidlo, že vodič nesmie ohroziť ani obmedziť vozidlá, chodcov a cyklistov vo voľnom smere.

7. Vzdialenosť 1,5 m pri predchádzaní cyklistov a motocyklistov

Navrhovatelia poukazujú na zraniteľnosť cyklistov a motocyklistov, nakoľko ich nechráni karoséria vozidla. Podľa nich pri predchádzaní často vznikajú kolízne situácie a neraz s tragickým koncom alebo následkami na zdraví. Preto navrhujú do zákona ustanoviť minimálnu prípustnú vzdialenosť 1,5 metra, ktorú je predchádzajúci vodič povinný dodržať pri predchádzaní motocyklistov a cyklistov.

AUTOBILD.sk komentuje

Tomuto návrhu nemožno uprieť logiku, už len vzhľadom na neustále rastúci počet cyklistov a motocyklistov, najmä na skútroch, v našich mestách aj mimo nich. Preto s ním v zásade môžeme súhlasiť, i keď máme niektoré praktické výhrady, ktoré by mali navrhovatelia doriešiť. Každý vodič, ktorý používa hlavu, si totiž uvedomuje riziko pádu cyklistu a vždy ho predchádza s veľkým bočným odstupom.

Po prvé, akonáhle sa niečo objaví v zákone, polícia je povinná priestupky voči nemu riešiť. Nevidíme reálne, ako by v praxi bočný odstup merali. Samozrejme, ak vodič „strihne“ cyklistu tak, že ho takmer oderie spätným zrkadlom, nie je čo riešiť. Problém môže nastať, ak sa policajtovi bude zdať, že ho vozidlo nemíňalo vo vzdialenosti 1,5 m, ale iba jedného metra. Ako sa to bude na ceste merať?

Ilustračná snímka. Zdroj: DVR
Ilustračná snímka. Zdroj: DVR
Zdroj: DVR

Po druhé, obrovské problémy s plynulosťou premávky by nastali na úzkych cestách, a tým nemyslíme len centrá miest alebo sídliská. Pokiaľ situácia neumožní bezpečné predídenie cyklistu, vodičovi nezostane nič iné, len zaradiť jednotku a dúfať, že cyklista kamsi odbočí. Na okresnej ceste zas môže vzniknúť situácia, ktorú by sme mohli charakterizovať upraveným vtipom: Cyklista je najrýchlejší objekt na ceste...vždy je v čele kolóny. Navyše to prináša celý rad potenciálnych rizík, ak niekto v kolóne stratí nervy a začne divoko predchádzať.

Po tretie, vzhľadom na stav našich ciest cyklisti neraz nemajú inú možnosť, len sa pohybovať meter od okraja vozovky. Ak je jazdný pruh široký tri metre, vozidlo by sa muselo správať ako pri predchádzaní iného vozidla. Inými slovami, riadny manéver cez protismerný pruh. Po štvrté, nedisciplinovanosť nie je len doménou vodičov, ale aj cyklistov. Ako predchádzať, keď idú dvaja vedľa seba? To, že porušujú zákon, je jasné každému. No oveľa desivejšie sú scenáre, keď namiesto sledovania premávky sú zabraní do zaujímavého rozhovoru.

9. Nižšie pokuty za čiernu jazdu po diaľnici

Parlamentom už včera prešlo avizované zníženie pokút za jazdu bez platnej diaľničnej známky. V prípade, že ide o odhalenie čiernej jazdy v inštitúte objektívnej zodpovednosti, bude pokuta 150 eur. Na rozdiel od súčasnej legislatívy sa však nebude platiť za každý deň, ale len raz mesačne. Ak má majiteľ viacero vozidiel, za každé sa bude platiť pokuta zvlášť, no opäť platí pravidlo, že len raz za mesiac. Pokutu bude možné uložiť do dvoch rokov odo dňa, keď sa príslušný okresný úrad dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu došlo. Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.

Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Ilustračná snímka. Zdroj: TASR
Zdroj: TASR

10. Miernejšie pravidlá pre víkendové jazdy kamiónov

Poslanci sa inšpirovali v ČR a navrhujú umožniť nákladným vozidlám v sobotu dopoludnia a zároveň skracujú zákaz jazdy v dňoch pracovného voľna. Autori považujú súčasné obmedzenia za prehnané a zhoršujúce podnikateľské prostredie. Návrh podľa ich názoru zlepší možnosť dojazdu vozidiel z ČR na Slovensko. „V súčasnosti sa stáva, že hoci im chýba len pár kilometrov do dojazdu do cieľa cesty, resp. bydliska, z dôvodu regulácie podľa súčasného zákona sú nútení dlhé hodiny čakať na hraničnom priechode,“ píše sa v dôvodovej správe.

AUTOBILD.sk komentuje

Vieme pochopiť, kam poslanci týmto návrhom mieria. Nevieme posúdiť vplyv na podnikateľské prostredie, sme si však istí, že bežní motoristi ani obyvatelia dedín na tranzitných ťahoch s ním súhlasiť nebudú. Víkendy sú totiž jediné dni, keď kamióny nezahlcujú okresné cesty, nakoľko predísť ich je vzhľadom na hustú protismernú premávku takmer nemožné. Určite aj obyvatelia domov popri cestách si môžu aspoň cez víkend oddýchnuť od hluku a prípadných otrasov. Akonáhle bude dostavaná sieť diaľnic a dôjde k odľahčeniu súčasných tranzitných ťahov na cestách nižších tried, budeme môcť s návrhom súhlasiť. Nateraz sme proti nemu.

Zdroj: Soňa Zverková
Diskusia  ()

Video

Diskusia