Tri úseky rýchlostnej cesty R7 v dĺžke 24 km boli dokončené už pred niekoľkými týždňami. Tvrdí to hlavný zhotoviteľ projektu bratislavského obchvatu, spoločnosť D4 R7 Construction. Konštatuje, že splnila všetky povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a postupovala v súlade so zákonom a osvedčenými postupmi v odvetví infraštruktúrnych projektov, aby umožnila ukončenie administratívnych procesov, teda vydanie povolení na predčasné užívanie úsekov R7.

Spoločnosť podotkla, že nedostatky ako erózia svahov pri ceste nemajú žiadny vplyv na bezpečnosť dopravy a nebránia vydaniu povolení na predčasné užívanie cesty. Informuje zároveň, že svahy boli napriek tomu zhutnené, a tiež v budúcnosti budú súčasťou pravidelnej údržby počas prevádzky R7.

Podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Michaela Heerdta je nepochopiteľné, prečo ešte neboli povolenia na predčasné užívanie úsekov R7 z Holíc do Šamorína a z Dunajskej Lužnej do Ketelca vydané, aby bolo možné začať proces otvárania R7. "Namiesto toho nám bol doručený list od Špeciálneho stavebného úradu o pozastavení týchto administratívnych procesov. Ako dôvod pozastavenia v ňom uviedli, že ministerstvo dopravy nesúhlasí s povolením týchto úsekov do užívania, kým nebudú odstránené všetky nedostatky," dodal Heerdt.

Tento prístup je podľa neho v rozpore s povoľovacou a odbornou praxou a nemá oporu v žiadnom predpise ani zákone. Hneď, ako sú odstránené nedostatky, ktoré by bránili bezpečnej prevádzke cesty, je podľa jeho slov možné vydať povolenie na predbežné používanie. "Trvanie ministerstva dopravy na tom, že aj tie práce, ktoré nie sú nevyhnutné na bezpečnú prevádzku cesty, musia byť dokončené pred vydaním povolenia na predbežné užívanie, sú v rozpore s dobrou praxou v odbore a v rozpore s uzatvorenou koncesnou zmluvou. Tiež vedú k ďalšiemu zbytočnému odkladu sprístupnenia R7 slovenskej verejnosti a finančne značne poškodzujú našu spoločnosť," zdôraznil Heerdt.

Oneskorenie v projektoch ako je D4/R7 môže podľa spoločnosti stáť až niekoľko miliónov eur mesačne. "Vždy sme rešpektovali a vítali praktický prístup k riešeniu záležitostí. Neochota ministerstva dopravy zúčastniť sa kontroly staveniska dokončeného cestného úseku z dôvodu, že koncesionár nepodpísal stavebné denníky, nepomáha nájsť spoločnú reč. Úctivo preto žiadame ministerstvo dopravy, aby v súlade s povoľovacou a odbornou praxou schválilo otvorenie dokončených úsekov ciest," uzavrel Heerdt. Koncesionár zároveň podľa neho nemá právnu povinnosť podpísať tieto denníky.

Projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP projekt) zahŕňa stavbu 27 kilometrov dlhého diaľničného úseku D4 medzi Jarovcami a Račou a približne 32 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty R7 medzi Prievozom a Holicami. Koncesionárom projektu D4/R7 je spoločnosť Zero Bypass Limited, ktorá zabezpečuje výstavbu, financovanie a 30-ročnú prevádzku budúceho obchvatu Bratislavy. Spoločnosť D4R7 Construction je hlavným zhotoviteľom projektu.

UPOZORNENIE: TASR sa pokúsi získať reakciu Ministerstva dopravy a výstavby SR.