Registrácie nových osobných automobilov sa vo februári 2023 medziročne zvýšili o 10,27 % na 6 623 vozidiel. Informoval o tom Pavol Prepiak, výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR.

Priblížil, že registrácie malých úžitkových automobilov (kategória N1) dosiahli vo februári tohto roku počet 553 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka predstavuje pokles o 25,27 %.

V kategórii nákladných automobilov do 12 ton (kategória N2) bolo zaregistrovaných vo februári tohto roku 43 vozidiel. To v medziročnom porovnaní predstavuje nárast o 43,33 %.

Registrácie v kategórii N3 (nákladné automobily nad 12 ton) podľa neho zaznamenali vo februári 2023 celkový výsledok 289 vozidiel, teda medziročne prišlo k nárastu registrácií o 37,62 %.

Dodal, že v kategóriách autobusov M2 a M3 sa vo februári 2023 registrovalo 58 autobusov, čo v porovnaní s rokom 2022 predstavuje nárast o 286 %.