Podľa Hliváka sú dôvodom oneskorenia pochybenia Slovenskej správy ciest (SSC) pri verejnom obstarávaní. Pôvodné verejné obstarávanie na rekonštrukciu cesty sa začalo v decembri 2020 a ukončili ho v máji 2021, keď ÚVO obstarávanie zrušil. SSC proti rozhodnutiu nepodala opravný prostriedok.

Nové verejné obstarávanie sa začalo v júni minulého roka a ukončili ho začiatkom januára tohto roka, ÚVO našiel vo verejnej súťaži opäť chyby a rozhodol o odstránení protiprávneho stavu. Samotná SSC v podmienkach súťaže stanovila, že kľúčoví odborníci súťaže majú spĺňať určité kritériá týkajúce sa ich praxe. ÚVO pri kontrole zistil, že u úspešného uchádzača nie sú tieto podmienky preukázané,“ skonštatoval Hlivák s tým, že ÚVO nariadil, aké konkrétne kroky má SSC urobiť.

Ako dodal, termín začatia rekonštrukcie cesty bude závisieť od toho, ako bude postupovať SSC. Ak SSC preukáže, že úspešný uchádzač splnil podmienky, bude možné pristúpiť k podpisu zmluvy v priebehu niekoľkých týždňov. Celkové predpokladané náklady na rekonštrukciu sú takmer 26 miliónov eur, financovaná bude z eurofondov. Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal podpísal zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku v marci minulého roku.

Ako informoval hovorca SSC Martin Guzi, ÚVO v rozhodnutí nariadil SSC zrušiť vyhodnotenie ponúk súťaže opravy cesty I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť 5. januára. „SSC rozhodnutie ÚVO akceptuje, mrzia nás nedostatky pri vyhodnocovaní ponúk. Vyhodnotenie ponúk súťaže už SSC zrušila a zároveň sme stavebné spoločnosti požiadali o predloženie požadovaných dokladov podľa rozhodnutia ÚVO. Súťaž sa budeme snažiť uzatvoriť v čo najkratšom možnom čase s odstránením všetkých nedostatkov. Začiatok stavebných prác predpokladáme v jarných mesiacoch,“ uviedol Guzi.