Hoci otcovskú materskú dovolenku poznajú už aj slovenské zákony, budúci významný investor v krajine ju chce posunúť ešte o niekoľko úrovní vyššie.

Spoločnosť Volvo Cars totiž v Európe rozbehla informačnú a marketingovú kampaň, ktorá sa podobá náboru budúcich zamestnancov. Zbystriť by pritom mali aj tunajší konkurenti budúcej fabriky neďaleko Košíc, pretože Švédi avizujú preplácať v Európe aj otcom materskú dovolenku. Verbujú k tomu dokonca aj iné firmy.

Stovky rodičov

„Keď rodina čaká nový prírastok, je to čas zásadných zmien,“ začína sa inzerát, ktorý pod hlavičkou globálnej spoločnosti Volvo Cars zdieľa hneď niekoľko webových stránok v susednom Česku.

Automobilový zamestnávateľ v ňom avizuje, že v rámci programu chce zamestnancom ponúknuť šesť mesiacov hradeného pracovného voľna s finančnou podporou vo výške 80 percent ich základnej mzdy.

Program sa pritom vzťahuje vždy na jedného z rodičov, pričom nemusí ísť dokonca ani o vlastné alebo adoptované dieťa. V tomto sociálnom programe navyše nehrá rolu pohlavie, sexuálna orientácia či rodinný stav. Polročné voľno si môže dokonca zamestnanec vybrať naraz alebo na časti.

Tento program Volvo spustilo vo všetkých krajinách, kde skupina pôsobí. Možno preto očakávať, že pri budúcom nábore nových zamestnancov do pripravovanej fabriky neďaleko Košíc vytiahne rovnaké zbrane. Celkovo tam totiž plánuje preinvestovať 1,2 miliardy eur a prijať viac ako štyritisíc zamestnancov.

Program automobilka pôvodne vytvorila pre európske prostredie, ale od tohto roku už má platnosť vo všetkých krajinách. 

To so sebou nesie značné ekonomické náklady a je otázne, nakoľko sa to spoločnosti vyplatí. Tá ale argumentuje, že dlhodobý vzťah a lojálnosť zamestnanca voči firme sa tak výrazne prehĺbi.

„Chceme zamestnancom umožniť, aby sa nemuseli obávať o prácu a zárobok kvôli tomu, že sa stanú rodičmi. Program tak môže byť inšpiráciou ďalším firmám a spoločnostiam, ako zladiť potreby rodiny s pracovným životom,“ dodáva skupina.

Zdroj: Volvo Cars

Konkurencia sa snaží

Automobilky prichádzajú s novými benefitmi takmer každý rok a potvrdzujú to aj ostatné štyri slovenské výrobné podniky. Tie medzi prvými napríklad vyplácali 13. a 14. plat, mimoriadne odmeny z hospodárskeho výsledku či umožnili bezplatnú prepravu do zamestnania.

Bratislavský Volkswagen na sociálne výhody pre zamestnancov v roku 2021 prerozdelil vyše 20 miliónov eur, hoci ešte v roku 2019 to bolo viac ako 32 miliónov eur.

VW poskytuje zamestnancom poskytuje aj príspevok pri narodení dieťaťa či na súkromné detské jasle. Sociálne príspevky pri narodení dieťaťa v roku 2019 dostalo takmer dvetisíc zamestnancov.

Príspevok má slúžiť na úhradu časti výdavkov. Mnoho benefitov poskytuje spoločnosť nad rámec zákona, pričom najväčší záujem je o zmluvnú dopravu a príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie.

O podobné sa snaží napríklad aj nitriansky Jaguar Land Rover Slovakia. Ten od vlaňajšieho októbra zvýšil príspevok pri narodení či adopcii dieťaťa, ako aj príspevky na podporu zamestnancov, ak sa ocitnú v neočakávaných či kritických životných situáciách.

Spomedzi benefitov má vysokú obľubu program voliteľných benefitov, bezplatná autobusová doprava alebo príspevok na dopravu a stravovanie či možnosť ubytovania.

Automobilka tento rok kládla dôraz na sociálny program, zapájanie zamestnancov do rozhodovania a riadenia naprieč všetkými úrovňami s možnosťami kariérneho rozvoja. Ženy pritom tvoria v súčasnosti už viac ako tretinu zamestnancov nitrianskej automobilky.

Štát pomôže len málo

Otcovská dovolenka v novej podobe od Volvo Cars je ale novinkou, hoci úrady na Slovensku už medzičasom stihli zaviesť aj otcovská materská dovolenka. Tá však má svoje mantinely, keďže vopred určenú materskú dávku bude môcť rodič čerpať len počas dvoch týždňov v období šiestich týždňov od narodenia dieťaťa, a to súbežne matka aj otec.

Rodičovská dovolenka muža sa tak v pracovnom kódexe mení na otcovskú dovolenku, hoci pôjde z pohľadu Zákonníka práce naďalej o neplatené voľno. Bude ho však kompenzovať materská dávka zo Sociálnej poisťovne.

„V porovnaní so súčasnou právnou úpravou sa aktuálne ucelené obdobie poberania materskej dávky, napríklad 28 týždňov, rozdelí na dve obdobia poberania materskej dávky, napríklad dva a 26 týždňov,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Tieto možnosti preto môžu rozšíriť a využiť pre zvýšenie vlastnej konkurencieschopnosti a atraktívnosti na pracovnom trhu súkromní zamestnávatelia. Volvo môže nakoniec trafiť s novým benefitom do čierneho a pre podnik, ktorý chce pustiť do prevádzky v roku 2027 získať mnoho pracovníkov konkurenčných firiem a fabrík.

Tento článok bol prebratý z týždenníka TREND.

Mohlo by vás zaujímať: