Novinky Trenčín chce zlepšiť dostupnosť Bošáckej doliny

Foto: TASR

13.5. 16:00 Trenčiansky kraj spúšťa projekt, ktorý má zlepšiť dopravnú dostupnosť Bošáckej doliny zo slovenskej aj českej strany. Projekt sa bude realizovať v spolupráci s partnermi z Česka.

Zlepšenie dopravnej dostupnosti Bošáckej doliny z oboch strán hranice je hlavným dôvodom zámeru Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zrekonštruovať približne štvorkilometrový úsek cesty III/1223 z obce Zemianske Podhradie do Bošáce v okrese Nové Mesto nad Váhom.

Dohodu o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a Riaditeľstvom ciest Zlínskeho kraja schválili tento týždeň poslanci Zastupiteľstva TSK.

Ako informoval predseda TSK Jaroslav Baška, zrekonštruovaný úsek na slovenskej strane zlepší dopravnú dostupnosť k významným objektom kultúrneho a prírodného dedičstva nachádzajúcich sa na území Bošáckej doliny z oboch strán hranice, čím dôjde ku komplexnejšiemu a kvalitnejšiemu prepojeniu atraktivít prihraničného územia, a tým i k vytvoreniu lepších podmienok na zvýšenie jeho návštevnosti.

Súčasťou cezhraničného projektu je i rekonštrukcia približne 3,5-kilometrového úseku cesty tretej triedy na českej strane. Schválenie uzavretia dohody o spolupráci partnerov projektu Zastupiteľstvom TSK a jej podpísanie oboma partnermi projektu je nevyhnutnou podmienkou na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok.

(TASR)

Zdroj: TASR
Diskusia  ()

Video

Diskusia