Toyota Motor Europe dnes oznámila, že bude v Európe zvolávať osem zo svojich modelov kvôli možnej poruche pedála akcelerátoru. Presný počet vozidiel, ktorých sa problém týka, je stále v šetrení, ale môže sa jednať až o 1,8 mil. automobilov.

5.0.2
5.0.2

„K inkriminovanej poruche akceleračného pedála môže dôjsť len vo veľmi ojedinelých prípadoch. Ohlásená zvolávacia akcia je preventívnym opatrením, ktorého cieľom je zaručiť všetkým našim zákazníkom maximálnu možnú bezpečnosť," uviedol Tadaši Arašima, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Toyota Motor Europe.

U niektorých mechanizmov pedála akcelerátora vo vyššie uvedených modeloch môže v ojedinelých prípadoch dôjsť k mechanickému uviaznutiu pedála v čiastočne zošliapnutej polohe, prípadne sa pedál môže do hornej polohy vracať spomalene. K tejto situácii dochádza preto, že niektoré mechanizmy pedála akcelerátora sa časom opotrebujú. V dôsledku tohto postupného opotrebenia v kombinácii s niektorými prevádzkovými podmienkami a prostredím môže dôjsť k nárastu trenia v mechanizme pedála. Občas potom môže dochádzať k tomu, že pedál kladie vyšší odpor pri zašliapavaní, vracia sa len pomaly do hornej polohy, prípadne v najhoršom prípade zostává zaseknutý v čiastočne zošliapnutej polohe. Toyota už zistila, ako tento problém vyriešiť, a v súčasnosti prebieha konečné hodnotenie tohto riešenia a jeho potvrdzovania. Ihneď ako budú protiopatrenia potvrdené, Toyota bude informovať všetkých zákazníkov a ďalšie zainteresované strany o podrobnostiach nápravných opatrení a spôsob ich prevedenia.

U jednotlivých modelov predávaných na európskych trhoch už boli uskutočnené zmeny vo výrobnom procese, kde sa teraz používajú iné komponenty. Tieto opatrenia prebehli v rámci politiky neustáleho zvyšovania kvality. Z týchto dôvodov nie je dôvod ani potreba zastavovať v Európe výrobu. Na území Európy bolo hlásených len niekoľko výskytov tohto problému a Toyota Motor Europe nevie o žiadnej nehode, ktorá by touto poruchou bola spôsobená. Toyota vyvíja maximálnu snahu situáciu čo najrýchlejšie vyriešiť k spokojnosti svojich zákazníkov. Napriek tomu, že sa porucha vyskytuje len veľmi ojedinele, Toyota odporúča všetkým zákazníkom, ktorí majú akékoľvek obavy, aby sa obrátili na najbližšieho predajcu vozidiel Toyota o radu ešte pred zaslaním pokynov v rámci zvolávacej akcie.

Zdroj: toyota/ladislav holop