foto: Nissan

Novinky Technológie z vesmíru sú už na dosah ruky smrteľníka

Foto: Nissan

27.2. 2017 10:49 S tým, ako sa zlepšuje úroveň umelej inteligencie, sú vozidlá múdrejšie, ovládateľnejšie a dokážu sa lepšie rozhodovať v celom rade dopravných situácií.

Stále sme však nedosiahli stav, kedy vozidlá správne rozhodujú v každej situácii. V tom tiež spočíva jedna z prekážok na ceste k budúcej, úplne autonómnej jazde. Riešením je technológia spoločnosti Nissan Seamless Autonomous Mobility (Dokonalá autonómna mobilita), skrátene SAM.

foto: Nissan
foto: Nissan
Zdroj: Nissan

Počas veľtrhu CES Nissan ukázal demonštráciu systému v spolupráci s NASA Ames výskumným centrom. Demonštrácia ukázala ako systém SAM funguje v skutočnosti. SAM umožní poskytnúť dokonalý systém mobility, v ktorom môžu jazdiť milióny autonómnych vozidiel spoločne na verejných komunikáciách bez problémov. SAM poskytuje bezpečný spôsob navigácie v nepredvídateľných situáciách, ktoré sa môžu vyskytnúť v uliciach mesta.

Ako to funguje?

Predstavte si, že sa autonómne vozidlo pri jazde ulicami mesta dostane k dopravnej nehode, kde policajt riadi premávku pomocou signálov rúk, pri ktorých môže prísť k porušeniu štandardných dopravných pravidiel - prejazd cez dvojitú čiaru alebo prejazd na červenú. Vozidlo nemôže zodpovedne posúdiť, čo má spraviť.

Senzory vozidla (laserové snímače, kamery, radary) vedia rozpoznať, kde sa nachádzajú prekážky, stav semaforu a môžu dokonca rozpoznať aj niektoré gestá rúk. Ľudský úsudok je však potrebný na pochopenie ostatných vodičov v premávke a rozhodnutí o správnom postupe.

foto: Nissan
foto: Nissan
Zdroj: Nissan

So systémom SAM sú autonómne vozidlá dostatočne šikovné na to, aby vedeli, kedy sa môžu i nemôžu pokúsiť o samostatné rozhodnutie o probléme. Vozidlo autonómne zastaví a požiada o pomoc z centrálneho riadenia. Požiadavka je prepojená prvému voľnému manažérovi mobility, ktorý využije fotky a dáta senzorov (zaslané bezdrôtovou sieťou z vozidla), aby rozhodol o ďalšom postupe v danej situácií – v tomto prípade prejsť okolo prekážky po signalizovaní policajtom (a ignorovať dopravný semafor).

Manažér mobility riešenie situácie nakreslí, virtuálne vytvorí bezpečnú cestu pre vozidlo a odošle vozidlu. Keď manažér vidí policajta, že púšťa vozidlo, povolí mu prejsť po stanovenej ceste. Po zdolaní prekážky sa vozidlo opätovne prepne do plne autonómneho riadenia a manažér mobility môže pomáhať ďalším vozidlám v poskytovaní asistencie.

Vozidlo, ktoré narazí na problém, pošle údaje o mieste nehody a jeho riešenie. To sa uloží do systému a zdieľa sa aj ostatným vozidlám, aby mohli predísť problému a vyžadovať menej asistencie.

Ako sa budú autonómne technológie zdokonaľovať, bude časom potrebných čoraz menej manažérov mobility. Na počet manažérov má vplyv niekoľko faktorov, ako je napríklad intenzita premávky v konkrétnej oblasti, aký typ služby vozidlo poskytuje, prípadne či ide o automatické taxi, automatickú kyvadlovú dopravu alebo o automatické doručovacie vozidlo.

foto: Nissan
foto: Nissan
Zdroj: Nissan

Vesmírna technológia na Zemi

Východiskovým bodom pre platformu SAM sa stala technológia NASA virtuálneho prostredia pre odľahlé virtuálne objavovanie (VERVE), ktorá slúži na vizualizáciu a kontrolu pohybu prieskumných vozidiel agentúry NASA. Tieto prieskumné vozidlá totiž využívajú autonómne technológie na obchádzanie prekážok a výpočty bezpečnej trasy jazdy v nepredvídateľnom a dosiaľ nezmapovanom teréne. Ak je niekde terén taký náročný, že sa systém pre autonómnu jazdu nemôže správne rozhodovať, naplánujú zaň požadovanú trasu dispečeri v NASA a hotovú trasu potom odošlú do vozidla.

Späť na Zem

Systém SAM nie je len pre vozidlá značky Nissan, ale môžu ho využívať všetky vozidlá. „Naším cieľom je zmeniť dopravnú infraštruktúru,“ povedal Liam Pedersen, vedúci výskumník a hlavný manažér pre autonómne vozidlá v spoločnosti Nissan. „Chceme znížiť počet úmrtí na cestách a tiež uvoľniť komunikácie. Na to je treba dostať do prevádzky obrovský počet vozidiel. To, čomu sa v spoločnosti Nissan venujeme, je hľadanie cesty, ktorá nám umožní prevádzkovať takýto systém nie do 20 rokov alebo dlhšie, ale priamo teraz.”

Základom systému SAM je spolupráca človeka a stroja. Nesnažíme sa zo systému odstrániť ľudský faktor. Chceme skôr strategickejšie využiť ľudskú inteligenciu tak, aby bola oporou komplexnejšieho systému autonómnej mobility a zdokonaľovala činnosť umelej inteligencie vozidiel v reálnej prevádzke.

Systém SAM bude k dispozícii každej spoločnosti, ktorá bude chcieť začať prevádzkovať vozový park na komerčné využitie. Predpokladá sa, že najprv pôjde o doručovacie spoločnosti, taxislužbu a prepravné systémy.

-- inzercia platená --

Zdroj: inzercia

Video

Diskusia

K tomuto článku nie je možné pridávať diskusné príspevky.