Novinky Rozvoj autonómnej technológie brzdia zákazníci

Foto: BMW

13.3. 13:00 Nedôvera k novým technológiám pretrváva a výnimkou nie sú ani robotické autá. Všade vo svete sa prejavuje skepsa, ľudia neveria, že autonómne vozidlá budú bezpečné.

Záujem spotrebiteľov o autonómne vozidlá zaostáva za tempom investícií priemyslu do pokrokových automobilových technológií. Zistenie priniesla Globálna štúdia automobilových spotrebiteľských trendov spoločnosti Deloitte na rok 2019.

Podľa štúdie dôvera spotrebiteľov v autonómne vozidlá stagnuje. Až 50 percent opýtaných spotrebiteľov v USA neverí, že autonómne vozidlá budú bezpečné, čo je približne na úrovni minulého roka (47 percent). Aj ostatné trhy zaznamenali podobnú stagnáciu. V Číne, Japonsku a Južnej Kórei podiel spotrebiteľov, ktorí si myslia, že autonómne vozidlá nebudú bezpečné, mierne klesol. Naopak u spotrebiteľov z Nemecka bol zaznamenaný mierny nárast nedôvery.

"Autonómne vozidlá pilotným testovaním vstúpili do reálneho sveta a musia tak čeliť reálnym výzvam. Výsledky tohtoročnej štúdie mohli byť ovplyvnené niekoľkými medializovanými udalosťami. Je však pravdepodobné, že z dlhodobého hľadiska sa bude prijatie týchto áut postupne rozširovať. Okrem aktuálneho spotrebiteľského skepticizmu musí odvetvie vo svojich plánoch rátať aj s dlhodobými kapitálovými investíciami potrebnými na uvedenie bezchybnej technológie na trh. S nárastom regulačného dohľadu tak vznikajú ťažko dosiahnuteľné obchodné modely na generovanie návratnosti investícií," vysvetľuje Martin Rybár, partner spoločnosti Deloitte.

Spotrebitelia si pokrokové technológie nespájajú s tradičnými výrobcami automobilov. Počet spotrebiteľov v USA, ktorí veria, že takíto výrobcovia prinesú na trh technológiu AV klesá a v roku 2019 sa dostal na hodnotu 39 percent. Dokonca aj v Nemecku, kde bola dôvera voči tradičným výrobcom na pomerne vysokej úrovni, rapídne klesol podiel zástancov z 51 percent v roku 2017 na tohtoročných 33 percent.

(TASR)

Zdroj: TASR
Diskusia  ()

Video

Diskusia