Za podstatné prekročenie najvyššej dovolenej rýchlosti, telefonovanie za volantom bez systému "voľné ruky" alebo používanie mobilného zariadenia by mohol po novom hroziť okrem pokuty aj zákaz činnosti na šesť mesiacov. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú Ministerstvo vnútra (MV) SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Dané priestupky navrhol rezort zaradiť medzi porušenia pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom. Novelizáciou zákona o priestupkoch by chcel umožniť, aby sa mohli prejednávať aj v správnom konaní. "(Správny orgán) následne môže uložiť aj sankciu zákazu činnosti a ďalšie opatrenia ukladané pri recidíve závažných porušení pravidiel cestnej premávky," približuje rezort. Ide napríklad o preskúšanie odbornej spôsobilosti či preskúmanie zdravotnej a preskúmanie psychickej spôsobilosti.

Závažným porušením pravidiel má byť prekročenie dovolenej rýchlosti v obci o 20 kilometrov za hodinu (km/h) a viac a mimo obce o 30 km/h a viac. "Dopravná polícia často zverejňuje zábery, kde vodiči doslova preletia cez obec, cez priechod pre chodcov v rýchlosti 168 km/h a mimo obce aj 240 km/h. Za takéto agresívne a život ohrozujúce konanie uhradia pokutu, ktorá však nemá schopnosť ich odradiť od ďalšieho pokračovania v rýchlej jazde," zdôvodnil rezort. Prísnejšie sankcie by mohli policajti ukladať aj vtedy, ak vodič počas šoférovania drží v ruke alebo iným spôsobom obsluhuje mobil alebo iné obdobné zariadenie bez použitia systému "voľné ruky" alebo vykonáva inú činnosť, ktorá nesúvisí s vedením vozidla. Poukazujú na množstvo vodičov telefonujúcich za volantom, nastavujúcich si cestu v navigácii, vodičov nákladných vozidiel sledujúcich notebooky. Porušenie tejto povinnosti je podľa rezortu druhou najčastejšou príčinou ukladania pokuty v cestnej premávke. Výška sankcie je maximálne 100 eur. Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 1. mája 2022.