Tankovanie.

Novinky Predpoveď experta Slovákov nepoteší: Zdražovanie palív u nás už musí nevyhnutne prísť

Foto: Filip Kadlečík

29.6. 11:30 Pomer cien ropy vo svete a cenovej hladiny palív na Slovensku je stále disproporčný, rastu sa nevyhneme.

Ceny ropy zaznamenali počas minulého týždňa mierny pokles, nakoľko sa zlepšila nálada na finančných trhoch. V súvislosti s postupným uvoľňovaním blokovacích opatrení (najmä v USA a v Európe) sa zvyšuje počet nových prípadov koronavírusu. Ukazuje sa teda, že hospodárske oživenie v druhej polovici roka 2020 môže byť pomalšie, ako sa očakávalo, keďže ďalšie uvoľňovanie opatrení môže byť ohrozené. V prípade, ak bude aj naďalej rásť počet nových prípadov, mnohé krajiny budú nútené v lepšom prípade upustiť od uvoľňovania opatrení. V horšom prípade budú musieť opätovne zavádzať opatrenia na spomalenie šírenia nákazy, čo ohrozí ekonomické oživenie, ako aj svetovú spotrebu ropy. Toho si sú investori na finančných trhoch vedomí, a preto zaznamenali ceny ropy počas minulého týždňa pokles.

Priemerné ceny benzínu a dieslu na Slovensku zaznamenali počas minulého týždňa nárast o 1,6 centu za liter oproti priemerným cenám z predchádzajúceho týždňa. Je zaujímavé, že ceny ropy za posledný mesiac a pol zaznamenali nárast o takmer 50%, pričom priemerné ceny benzínu na Slovensku (podľa reportu, ktorý zverejňuje Európska komisia) sa takmer vôbec nezmenili. Podľa Lukáša Lipovského z brokerskej kancelárie X-Trade Brokers  by sa ceny PHM na Slovensku mali v každom prípade postupne priblížiť k predkrízovým úrovniam.

Video

Diskusia