Spoločnosť, ktorá je zhotoviteľom stavby, podporuje zámer doskenovať tunelové bloky pre prípadné ďalšie odhalenie defektov po pôvodnom zhotoviteľovi. Uistila, že urobí všetko pre to, aby nové zistené skutočnosti čo najmenej ovplyvnili termín dokončenia.

Ukončenie základnej diagnostiky 69 tunelových blokov (klenieb), ktoré boli zhotovené predchádzajúcim zhotoviteľom, potvrdilo závažné nedostatky na sekundárnom ostení, ktoré bude potrebné opraviť. Nedostatky sa týkajú hlavne hrúbky sekundárneho ostenia, celkovej kvality realizácie a izolácie tunela.

"Všetky identifikované nedostatky na sekundárnom ostení a izolácii tunela sú odstrániteľné. Vzhľadom na finálnu kvalitu, funkčnosť a bezpečnosť tunela podporujeme investorov zámer realizovať kompletnú detailnú diagnostiku a preskenovanie ostatných pôvodných klenieb," skonštatoval projektový manažér tunelovej časti Vladimír Kotrík.

Spoločnosť predložila investorovi harmonogram, ktorý zohľadňoval opravy primárneho ostenia vo veľkom rozsahu, ktoré komunikovala v decembri 2021. "Termín dokončenia sme uviedli 9/2024 a my urobíme všetko pre to, aby nové zistené skutočnosti tento termín ovplyvnili v najnižšej možnej miere," ubezpečil riaditeľ závodu Inžinierske staviteľstvo Skanska SK Ivan Dimitrov.

Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Vladimír Jacko minulý týždeň na mimoriadnom parlamentnom hospodárskom výbore priblížil, že na základe odporúčaní odborníkov, ktorými sú zástupcovia Slovenskej technickej univerzity (STU), sa zrejme bude musieť doskenovať celý tunel. Existuje totiž podozrenie, že aj v ďalších blokoch tunela sa nachádzajú problematické bloky.

Zhotoviteľ narazil aj na problém týkajúci sa drenáže tunela. "Na troch technických riešeniach poškodeného drenážneho potrubia na odvod horninovej vody, o ktorom sme informovali v decembri 2021, pracoval tím odborníkov pozostávajúci zo zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa i projektantov. Pripravené tri varianty technického riešenia sa momentálne posudzujú z hľadiska udržateľnosti, funkčnosti a z hľadiska budúcich prevádzkových nákladov," priblížil Dimitrov.

Stavba D1 Lietavská Lúčka - Dubná Skala vrátane tunela Višňové zahŕňa 13,5 kilometra dlhý diaľničný úsek vrátane ôsmich mostov a 7,5 kilometra dlhého tunela Višňové. Na západe sa napojí na úsek Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, na východe na obchvat Vrútok a Martina. Po dokončení sa vytvorí kompletný obchvat Žiliny.