Správny poplatok pri prepise majiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak sa nemení jeho evidenčné číslo, by sa mal znížiť. Ide o zníženie o 70 %, najviac však na hodnotu 33 eur. Návrh novely zákona o správnych poplatkoch skupiny poslancov z hnutia OĽANO posunula Národná rada (NR) SR do druhého čítania.

Výška správneho poplatku je pri zápise vozidiel závislá od výkonu motora. Premieta sa do nej viacero faktorov, ako napríklad emisie, stupeň záťaže na vozovku, a tým jej opotrebovanie, čoho dôsledky znáša potom štát pri opravách poškodených ciest. Pri ďalšom predaji auta novému majiteľovi a zápise do evidencie vozidiel však už platba správneho poplatku podľa navrhovateľov nemá zmysel.

Poslanci preto navrhli, aby sa poplatok výrazne znížil, ak sa mení len majiteľ a evidenčné číslo auta ostáva to isté. Má sa tým odstrániť aj celková administratíva a záťaž na úradníkov.